Hallinto


Osuuskauppa KPO:n hallinto- eli toimielimiä ovat edustajisto, tilintarkastajat, hallintoneuvosto ja hallitus sekä toimitusjohtaja. Jokaisella hallintoelimellä on omat tarkat lainsäädäntöön perustuvat tehtävänsä. Nämä tehtävät on lueteltu Osuuskauppa KPO:n säännöissä.

Edustajisto
Osuuskauppa KPO:n edustajistoon kuuluu 70 jäsentä. Edustajisto käyttää Osuuskauppa KPO:ssa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa lain ja sääntöjen määräämissä asioissa. Edustajisto valitaan vaalilla KPO:n jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Uusi edustajisto valittiin maaliskuussa 2024. Seuraavat edustajistonvaalit ovat Osuuskauppa KPO:ssa vuonna 2028.

Edustajiston jäsenet

Hallintoneuvosto
Osuuskauppa KPO:n hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 valitsee edustajisto. Muut kaksi ovat KPO:n palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvostoon tulee valita ensisijaisesti sellaisia KPO:n jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus, ottamalla lisäksi huomioon, että hallintoneuvostossa tulevat osuuskaupan toimialue ja jäsenistö mahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi. Hallintoneuvoston tehtävänä on erityisesti valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa Osuuskauppa KPO:n hallintoa ja toimintaa.

Hallintoneuvoston jäsenet

Hallitus
Hallitus vastaa Osuuskauppa KPO:n liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja viisi hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Hallituksen tehtävänä on edistää Osuuskauppa KPO:n etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita OKL:n, näiden sääntöjen, sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

 

Tilintarkastus
Tilintarkastajat tarkastavat lakisääteisesti yrityksen tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. Heidän tulee tarkastusta suorittaessaan noudattaa hyvää tilintarkastustapaa sekä Osuuskaupan KPO:n sääntöjä. KPO:lla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö ja tarvittaessa yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan edustajiston syyskokouksessa.

Osuuskauppa KPO:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mari Kaasalainen, sekä toinen tilintarkastaja KHT Kim Järvi KPMG Oy Ab:lta varatilintarkastajanaan KPMG –tilintarkastusyhteisö.

Johto
Osuuskauppa KPO:n johtoryhmä: