Yhteiskunnan hyväksi


Vastuullisuus merkitsee meille Osuuskauppa KPO:ssa taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää arvomaailmaa, joka näkyy ennen kaikkea panostuksina omalle alueellemme. Tutustu siihen, mitä teemme yhteiskunnan hyväksi, miten huomioimme ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden sekä miten panostamme alueellamme asuvien ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

KPO:n toiminnasta kertyvä hyöty palautuu omalle toimialueelle yhteiskunnan hyväksi monissa muodoissa. Toiminnallamme luomme arvoa alueellisesti vaikuttaen positiivisesti alueellamme asuviin ihmisiin, panostaen paikalliseen ja kotimaiseen sekä antaen takaisin. Lisäksi olemme merkittävä alueellinen työllistäjä ja veronmaksaja. Kun työllistämme paikallisesti, toimintamme verotulot jäävät hyödyttämään oman alueemme kasvua ja kehitystä.

Lue alta lisää.

 

 

Tuomme osto- ja elinvoimaa alueellemme

Toiminnastamme palautuu rahaa omalle toimialueellemme niin maksettuina etuina asiakasomistajillemme kuin myös palkkana työntekijöillemme, verotuloina kunnille ja investointeina palvelujen ja myymäläverkoston kehittämiseen.

Panostamme paikalliseen ja kotimaiseen

Toiminnastamme kertyvä hyöty palautuu alueellemme myös ostoina ja hankintoina paikallisilta yrityksiltä. Kannamme vastuuta pohjalaisen sekä kotimaisen elintarvikeketjun elinvoimaisuudesta.

Laitamme hyvän kiertämään

Tuemme meille kertyvällä hyödyllä myös liikuntaa, kulttuuria ja sivistystä alueellamme. Sponsoroimme muun muassa paikallisia tapahtumia, liikuntaa ja erityisesti lasten ja nuorten toimintaa.

Olemme merkittävä alueellinen veronmaksaja

Toimimme paikallisesti, ja toimintamme hyödyttää useita alueemme kuntia ja ihmisiä maksamiemme maksujen kautta.

Olemme suuri työllistäjä alueellamme

Olemme alueemme suurimpia työllistäjiä ja toimimme vastuullisena ja tasavertaisena työnantajana.