Säännöt


Osuuskauppa KPO:n säännöt määrittävät KPO:n toiminnan, jäsenyyden ja toimielimet. Vaalijärjestyksessä säädetään Osuuskauppa KPO:n edustajiston vaaleista. Näitä noudatetaan aina Osuuskauppa KPO:n toiminnassa.