Regler för lottningar på Facebook och Instagram som arrangeras av Handelslaget KPO:s verksamhetsställen

Uppdaterad 17.08.2020

Arrangör

Handelslaget KPO, Prismavägen 1, 67700 Karleby

FO-nummer: 0242821-1

Tävlingstid

Tävlingstiden meddelas alltid i publikationen. Deltagande utanför tävlingstiden godtas inte.

Deltagande

I lottningen kan delta alla i Finland bosatta privatpersoner med Facebook- eller Instagramkonto med undantag för personer anställda hos Handelslaget KPO som deltagit i förberedelserna för och genomförandet av lottningen samt deras familjemedlemmar.

Man deltar i lottningen på Facebook genom att kommentera uppdateringen som publicerats på verksamhetsställets sida. I lottningar på Instagram deltar man genom att gilla inlägget, kommentera inlägget eller följa profilen. Kriterierna för deltagande i varje lottning meddelas alltid i anknytning till inlägget.

Alla som kommenterat inlägget deltar i lottningen. En person får delta endast en gång i lottningen.

Priser

Priserna som lottas meddelas i anknytning till inlägget. Ett pris kan aldrig lösas i pengar eller någon annan vara eller något annat evenemang. Priset lottas på tidpunkten som nämns i inlägget. Den som vinner ett pris ska avhämta priset på verksamhetsstället eller på en annan plats som anges i inlägget.

Val av vinnare och publicering av namn

Priserna lottas ut bland alla dem som har deltagit. Lottningen förrättas efter tävlingstidens utgång. Datum för lottningen meddelas i anknytning till inlägget. Vinnarna meddelas personligen om vinsten med ett privat meddelande eller med annan kommunikation som anges i inlägget. Om en vinnare i lottningen inte kan nås inom en vecka från lottningen, har arrangören rätt att ersätta denna med en annan vinnare.

Deltagarna i lottningen beviljar tävlingsarrangören rätt att utan särskilt medgivande, meddelande eller ersättning publicera vinnarens namn och boningsort i medier enligt tävlingsarrangörens val.

Behandling av personuppgifter

Arrangören behandlar tävlingsdeltagarnas personuppgifter tillfälligt och endast för genomförande av tävlingen eller lottningen samt för att kunna överlåta vinsten.

Tävlingsdeltagarnas personuppgifter används inte för direktmarknadsföring utan medgivande av deltagaren, och personuppgifter lämnas inte ut till tredje parter.

S-gruppens och Facebooks dataskyddsinformation: https://tietosuoja.s-ryhma.fi/sv/vilka-uppgifter-samlar-vi-in-och-vad-anvander-vi-dem-till/s-gruppens-och-facebooks-dataskyddsinformation/

Se mer information om dataskydd i S-gruppen https://tietosuoja.s-ryhma.fi/sv/informationsskydd/

Dataskyddsinformation för tävlingen och lottningen: https://tietosuoja.s-ryhma.fi/sv/vilka-uppgifter-samlar-vi-in-och-vad-anvander-vi-dem-till/som-andelslagets-kund/tavlingar-och-lotterier/

Arrangörens ansvar

Handelslaget KPO begränsar sitt ansvar till värdet av priset som är föremål för lottningen. Lottningens arrangör betalar lotteriskatten för vinsten.

Arrangören ansvarar inte för problem vid eller hinder för deltagande i tävlingen eller mottagande av vinsten som beror på orsaker av datateknisk art. Vinnaren är skyldig att ansvara för alla andra eventuella kostnader anknutna till mottagande eller genomförande av vinsten.

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagarna att följa dessa officiella regler för tävlingen. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.

Ingen av tävlingarna som arrangören arrangerar på Facebook eller Instagram är arrangerad, stödd eller sponsrad av Facebook eller Instagram, och de har ingen anknytning till Facebook eller Instagram. Deltagare i tävlingen ska därför befria Facebook och Instagram från allt ansvar som rör tävlingarna.

Vi varnar för bluffsidor.

Märk, att Handelslaget KPO inte omber vinnare att registrera sig eller att ge sina bankuppgifter. Tvivelaktiga länkar bör ej öppnas, och dessa bör anmälas direkt till Facebook eller instagram.

Övriga villkor

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren till att följa dessa regler och de beslut som arrangören tar med stöd av dem. Om en deltagare misstänks för missbruk eller regelvidrig verksamhet, kan deltagaren uteslutas ur tävlingen utan särskilt meddelande.

Utom tävlingsreglerna förbinder sig deltagarna till att iaktta användarvillkoren för av arrangören oberoende, till tävlingen anknutna, tjänster såsom Facebook eller Instagram.

Arrangören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande företa ändringar av tävlingen, reglerna och tidpunkten för tävlingen och andra omständigheter som påverkar genomförandet av tävlingen. Om sådana ändringar måste företas, meddelas om dessa på webbsidorna som gäller tävlingen.