P-LOPPIS – Hela folkets lopptorg på Prismas parkeringsplats!

Välkommen att sälja och köpa på Prisma Liselunds parkeringshall 12.3.2023 kl.12-16! 
  • Evenemanget är gratis
  • Försäljare måste anmäla sig i förväg, anmälan till Prismas infopunkt senast fre 10.3.2023.
  • Försäljningsplatserna är avsedda för ägarkunder
  • Försäljare som har anmält sig i förväg kan anmäla sig på en skild punkt bredvid informationen från och med kl 11:00 den 12.3
  • Försäljare ansvarar själva för försäljningsplatsen och försäljningen. Eget bord, släpvagn eller dylikt. 1 parkeringsruta/kund. Försäljning från bilar eller användning av butikens kundvagnar är förbjudet.
  • Ej livsmedel eller bakverk

Välkommen! 💚

Begagnat är bra, återanvändning ännu bättre!