P-LOPPIS – Hela folkets lopptorg på Prismas parkeringshall!

Välkommen att sälja och köpa 18.9.2022 kl. 12–16 på Prisma Liselund!

  • Evenemanget är gratis
  • ️Anmälan till Prismas info
  • ️Platserna reserveras i anmälningsordning
  • Anmälan senast fredag 16.9
  • Försäljningsplatserna är avsedda för ägarkunder
  • Kunderna ansvarar själva för försäljningsplatsen och försäljningen. Eget bord, släpvagn, baklucka, filt eller dyl. 1 parkeringsruta/kund

Välkommen! 💚

Begagnat är bra, återanvändning ännu bättre!