De kooperativa förmånerna för barnhushåll som koncentrerar sina inköp var i genomsnitt 1 400 € år 2021.

Som exempelhushåll har använts genomsnittet av de barnfamiljer som består av 2 vuxna och barn. Barnfamiljer som koncentrerar sina inköp till S-gruppen har i genomsnitt gjort inköp för 15 886 euro inom Handelslaget KPO:s område (2021). De totala förmånerna för barnhushåll är 1 402 euro om året inom Handelslaget KPO:s område (2021).

Beräkningssätt och avgränsningar

Pengar på bankkontot
Vid beräkning av de kooperativa förmånerna har man beaktat under 2021 genomsnittlig utbetald Bonus, betalningssättsförmån, återbäring av överskott och ränta på insatsen.

Billig matkasse
Vid beräkning av de kooperativa förmånerna gjordes också en uppskattning av hur mycket ett barnhushåll kan spara om året genom att koncentrera sina inköp till S-gruppen. Beräkningen grundar sig på en jämförelse mellan S-gruppen och konkurrenterna, mellan de enligt marknadsandel jämförbara butikerna utifrån kommunspecifika marknadsandelsdata från Nielsen. Prisskillnaden mellan butikerna grundar sig på det undersökta kedjeprisindexet mellan S-gruppen och konkurrenterna (genomsnitt 12/2021).

Prisförmåner för ägarkunder
Beräkningen av de kooperativa förmånerna inkluderar också, baserat på de faktiska rabatterna beviljade ägarkunderna under 2021, en uppskattning av hur mycket rabatter barnhushåll har fått på inköpen inom S-gruppen (inklusive till exempel rabatter under ägarkundsdagarna, produktspecifika S-mobilkuponger och restaurangernas kampanjrabatter). I beräkningen har dessutom beaktats hur mycket ett hushåll uppskattningsvis skulle kunna spara genom att använda sig av S-Bankens avgiftsfria tjänster för ägarkunder (källa: S-Banken).