S-market Kelviå och S-market Kronoby förnyades


22.6.2021

Renoveringen av S-marketarna Kelviå och Kronoby är nu färdig. I enlighet med det nya S-marketkonceptet är färgsättningen i butikerna nu diskret och fräsch, med stilig mörkgrå som huvudkulör. Butiksinventarier förnyades och sortimenten uppdaterades så de allt bättre motsvarar den lokala efterfrågan och kundernas önskemål.

Alla kylinventarierna förnyades med både miljön och energieffektivitet i åtanke. Kassasektionen utökades i bägge butikerna med två självbetjäningskassor, där man kan betala snabbt och smidigt. Dryckavdelningen, de nya självbetjäningskassorna och den förnyade frukt- och grönsaksavdelningen är framträdande element i de förnyade butikslokalerna. I och med de nya inventarierna har också exponeringen av produkterna förbättrats. Dessutom förbättrades personalens trivsel och logistiken genom en renovering av bakutrymmena.

– De förnyade S- marketarna Kelviå och Kronoby erbjuder en allt trivsammare kundmiljö, och självbetjäningskassorna är ett efterlängtat tillskott i tjänsteutbudet. Vid slutet av året kommer vi att ha förnyat alla våra 33 S-marketenheter. I Karleby var S-marketarna Halkokari och Kallentori som stod först i tur, berättar chefen för S-market- och Salegruppen, Jarmo Palola.

Mer information:

Jarmo Palola, chef för S-market- och Salegruppen