S-market Gerby är stängd för tillfället


20.8.2020

S-market Gerby är stängd för tillfället. En del av S-markets personal har varit i kontakt med en koronasmittad person och har därför blivit beordrade av hälsomyndigheterna i karanten av säkerhetsskäl. Under diskutionerna med med hälsomyndigheterna har det framkommit att smittorisken för kunderna är minimal.

Vi tar med högsta allvar det rådande koronavirusläget och gör vårt allt för att värna om kundernas och personalens hälsa och säkerhet. I S-market Gerby, samt på andra verksamhetsställen tar vi i högsta grad hand om rengöring och hygien.

Vi påminner om säkerhetsavstånd och anvisar personalen om förordningar, samt har i bruk säkerhetsutrustning som plexiglas och handsprit.