S-market Brändö totalrenoverad


18.2.2021

Utvidgningen och renoveringen av S-market Brändö är nu färdig. Utvidgningen innebar att marketenheten växte med över 200 kvadratmeter, som blev lediga då gymmet som verkat i hyrda utrymmen flyttade ut. Butiken förnyades totalt både in- och utvändigt.

I samband med utvidgningen förnyades såväl hustekniken som kylinventarierna och butiksinventarierna. Belysningen är nu miljövänligare LED. Tack vare tilläggsutrymmet och de nya inventarierna exponeras produkterna nu allt tydligare, och sortimenten har vuxit i alla produktkategorier. Frukt- och grönsaksavdelningen har fått större utrymmen och en ny och fräsch look. Den nya moderna inredningen och den lockande exponeringen på brödavdelningen och de nya stiliga inventarierna för drycker är kanske de för ögat syn ligaste förändringarna. Lösgodiset är helt nytt för butiken.

Butiken har också fått en självbetjäningskassa för ännu smidigare butiksbesök. Parkeringen har utvidgats, och S-markets öppettider förlängdes; de nya öppettiderna är måndag-lördag 7–22 och söndag 9–22. I samband med renoveringen fick butiken också Postis paketautomat.

”Hela butiksmiljön förnyades; butiken är en fräsch och modern helhet som följer det nya konceptet för S-market och där man kan sköta sina inköp bekvämt och snabbt. I och med att lokaliteterna utvidgades kunde vi utveckla S-market Brändö så, att butiken allt bättre tillfredsställer kundkretsens behov”, säger Jarmo Palola, chef för S-market- och Salegruppen.

Mer information:

Jarmo Palola, chef för S-market- och Salegruppen