Rekordstor utdelning av överskott till ägarkunderna i KPO


24.3.2021

På sitt möte den 23 mars godkände Handelslaget KPO:s fullmäktige styrelsens förslag enligt vilket KPO till sina medlemmar ska betala dels en ränta på 5 procent på andelskapitalet, dels en överskottsåterbäring på 1,5 procent på de bonusinköp som har gjorts hos Handelslaget KPO. Detta betyder sammanlagt över 7,5 miljoner euro.

Över 125 000 ägarkunder kommer att få ränta och överskottsåterbäring. Summorna betalas in på S-Kontona 25.4.2021. Räntan betalas till de av KPO:s ägarkunder vilkas andelsinsats var betald till fullt belopp 31.12.2020. Ytterligare krävs att medlemskapet fortsätter när räntan betalas ut. Överskottsåterbäringen betalas till KPO:s alla ägarkundshushåll som under år 2020 har gjort bonusinköp hos KPO och som fortfarande är medlemmar när återbäringen utbetalas.

”Av fullmäktiges beslut följer att de av våra medlemmar som handlar hos oss belönas allt frikostigare. Utdelningen av överskott som nu betalas innebär en extrainkomst på ca 200 euro till en familj som koncentrerar inköpen till oss och får 5 % Bonus. I dessa tider är det säkert ett välkommet tillskott i våra ägarkunders hushållskassa. Jag tror att de över 7,5 miljoner euro som KPO delar ut syns som en vitamininjektion i de österbottniska landskapens regionala ekonomi”, säger verkställande direktören Kim Biskop.

Utöver räntan och överskottsåterbäringen betalade KPO under år 2020 sammanlagt 22,5 miljoner euro i bonus och betalningssättsförmån.

HANDELSLAGET KPO

Närmare information:

Kim Biskop
Verkställande direktör