Rekordbelöning, 8 miljoner euro, från KPO till ägarkunderna


4.4.2022

På sitt möte den 28.3 godkände Handelslaget KPO:s fullmäktige styrelsens förslag enligt vilket KPO till sina medlemmar ska betala dels en ränta på 5 procent på andelskapitalet, dels en överskottsåterbäring på 1,5 procent på de bonusinköp som har gjorts hos Handelslaget KPO. Detta betyder sammanlagt ungefär över 8 miljoner euro.

Över 123 000 ägarkunder får ränta och utdelning, som betalas ut på S-Kontona 25.4.2022. Ränta på insatsen och utdelning av överskott betalas till de av KPO:s ägarkunder vars insats var till fullo betald senast 31.12.2021, och vars medlemskap är i kraft vid tidpunkten då räntan betalas ut. Överskottsåterbäring betalas till alla ägarkundshushåll i KPO, som under 2021 har gjort bonusköp i Handelslaget KPO. Avkastningen på överskottet samlas  inte vid köp från dotterbolag eller samarbetspartners (t.ex. bilaffärer, försäkringar) eller vid köp av alkohol eller tobak.

”Till följd av fullmäktiges beslut ökar belöningen till de medlemmar som handlar hos oss avsevärt. För en familj som koncentrerat sina inköp till oss och som fått 5 % Bonus innebär den överskottsåterbäring som nu betalas ut en extra inkomst på cirka 200 euro. Jag är övertygad om att de närmare 8 miljoner euro som KPO delar ut till österbottningar säkert är ett välkommet tillskott till ägarkundernas ekonomier”, säger verkställande direktör Kim Biskop.

Utöver ränta på insatsen och utdelning av överskott betalade KPO totalt 23,8 miljoner euro i Bonus och betalningssättsförmån under år 2021.

HANDELSLAGET KPO

Mer information:

Kim Biskop
verkställande direktör