Handelslaget KPO stänger tillfälligt restaurant Villa Sandviken i Vasa


9.10.2020

Person som tillhör restaurangernas personal har konstaterats smittade med coronavirus. I och med detta har också en del av restaurangernas personal försatts i karantän, och därför stänger vi restaurant tillsvidare. Person vårdas hemma, person är i gott skick och myndigheterna kontaktar personerna som eventuellt kan ha exponerats för smittan.

Om du har besökt Original Sokos Hotel Vaakunas frukost 2.10 kl. 6-10, Rosso lördag 3.10 kl. 11-15 eller Villa Sandviken lördag 3.10. kl. 15-20 och får symptom, ska du kontakta hälsomyndigheterna.

Mer information:

branschdirektör Riku Asukas