KPO:s turné Kesärieha får barn runt om i de österbottniska landskapen att röra på sig


8.6.2023

Handelslaget KPO ordnar en gratis Kesärieha-turné för familjer. Evenemanget bjuder på hoppborgar, trevliga aktiviteter tillsammans med Apsi och Onni, små tilltugg och möjlighet att röra sig fritt.

Handelslaget KPO:s och Mellersta Österbottens Idrott rf:s gemensamma oro över att barn rör mindre på sig gav upphov till ett koncept om motion för barn vars mål, utöver att få barn och unga att röra på sig, är att hitta kanaler för dem att engagera sig i idrottsföreningars verksamhet. I framtiden kommer turnén att utvidgas så att den utöver Mellersta Österbotten även omfattar andra delar av KPO:s verksamhetsområde. KPO:s verksamhetsställen på de orter som är med i Kesärieha-turnén har en fin chans att nå barnfamiljerna i sitt område genom att bjuda dem med för att röra sig tillsammans.

”Verksamhetsområdets välfärd är viktig för KPO och att barn inte rör på sig är ett problem även här. KPO vill erbjuda möjligheter till motion med låg tröskel för alla, därför ordnar vi dessa öppna och avgiftsfria evenemang. Vi vill ordna Kesärieha-evenemang också på mindre orter. Evenemangen är en fortsättning på KPO Ice Skating-evenemang som ordnas på vintern och som i vintras fick cirka 4 000 barn på tiotals orter att röra på sig”, berättar Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

”Problemet med stillasittande är känt och erkänt i stor utsträckning och under senaste tid har många diskussioner förts kring frågan. Åtminstone än så länge hänför sig tillvägagångsätten för att åtgärda problemet för mycket till identifiering och diskussioner. Jag är mycket glad och stolt över att KPO med ärmarna uppkavlade vill delta i ansvarsfull verksamhet med konkreta åtgärder och långsiktigt bära ansvaret för människors välbefinnande inom sitt verksamhetsområde. Positiva motionsupplevelser i barndomen skapar en grund för en framtida aktiv livsstil. Lokala evenemang för välmående främjar en stark gemenskap kring motionsaktiviteter”, säger Kalle Lassila, regionchef för Mellersta Österbottens Idrott.

Mer information om orter och tidsplaner för Kesärieha-turnén: KPO:n kesärieha – Osuuskauppa KPO

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO
Kalle Lassila, regionchef för Mellersta Österbottens Idrott