KPO:s styrelse för 2024 är vald


20.12.2023

Handelslaget KPO:s förvaltningsråd har valt KPO:s styrelse för 2024 vid sitt möte den 19 december. Till ny ledamot i styrelsen valdes verkställande direktör Suvi Markko från Vasa. Följande kommer att fortsätta i styrelsen: verkställande direktör Pasi Tuominen från Korsholm, verkställande direktör Maria Höglund från Pedersöre, företagare, CEO Hannu Sarja från Karleby och verkställande direktör Juha Männistö från Ylivieska. Verkställande direktör Kim Biskop är styrelsens ordförande.

Vid sitt möte den 21.11 valde KPO:s fullmäktige ledamöter till förvaltningsrådet i stället för dem som avgår. Pia Vuoto från Vasa och Timo Prittinen från Larsmo valdes in som ny ledamot i förvaltningsrådet. Till den nya treårsperioden valdes Päivikki Saukko från Vasa, Anne Mäkelä från Karleby, Janne Isomaa från Haapajärvi, Marika Marjamaa från Nivala, Mauno Soronen från Haapavesi och Jukka Turunen från Nivala.

Anne Mäkelä, advokat från Karleby, fortsätter som förvaltningsrådets ordförande

Närmare information:

verkställande direktör Kim Biskop
ekonomidirektör Matti Laukka