KPO:s styrelse för 2023 är vald


22.12.2022

Handelslaget KPO:s förvaltningsråd har valt KPO:s styrelse för 2023 vid sitt möte den 20 december. Till ny ledamot i styrelsen valdes Hannu Sarja från Karleby. Följande kommer att fortsätta i styrelsen: verkställande direktör Pasi Tuominen från Korsholm, verkställande direktör Maria Höglund från Pedersöre, verkställande direktör Jarmo Herronen från Karleby och verkställande direktör Juha Männistö från Ylivieska. Verkställande direktör Kim Biskop är styrelsens ordförande.

Vid sitt möte den 17.11 valde KPO:s representativa styrelse ledamöter till förvaltningsrådet i stället för dem som avgår. Ida Högland från Pedersöre valdes in som ny ledamot i förvaltningsrådet. Till den nya treårsperioden valdes Johanna Ahopelto från Vasa, Daniel Björkstrand från Malax, Jukka Mäntymaa från Vasa, Petri Keski-Kuru från Jakobstad, Antti Porko från Karleby och Tomi Reinikainen från Kalajoki.

Anne Mäkelä, advokat från Karleby, fortsätter som förvaltningsrådets ordförande