KPO har redan 130 000 ägarkunder


18.9.2023

Antalet medlemmar i Handelslaget KPO har överstigit 130 000. Thomas Waxlax som i våras blev medlem på Prisma Liselund i Vasa är KPO:s 130 000:e ägarkund. I början av veckan belönades han med blommor och ett presentkort på 1 300 euro.

Antalet ägarkunder i KPO har ökat i jämn takt under de senaste åren. Sedan början av året har handelslaget fått närmare 4 500 nya medlemmar. För närvarande är cirka 73 procent av alla privathushåll inom KPO:s verksamhetsområde ägarkunder i KPO. År 2022 fick ägarkunderna i Handelslaget KPO totalt 25,7 miljoner euro i Bonus. Det utbetalda beloppet av Bonus, ränta på andelskapitalet, betalningssättsförmån och återbäring av överskott uppgick till sammanlagt 34,2 miljoner euro, i genomsnitt 265 euro per medlem.

”Vårt mål är att erbjuda våra trogna ägarkunder konkurrenskraftiga förmåner. Vårt omfattande nätverk av handelsplatser gör att tjänsterna finns nära kunderna, och kunderna får enkelt vad de behöver, alltid till ett förmånligt pris under våra butikers långa öppettider. Vi investerar kontinuerligt i att utveckla vårt nätverk av handelsplatser i de österbottniska landskapen” säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Mer information:
Handelslaget KPO, Kim Biskop, verkställande direktör

I bilden: KPO:s kommunikations- och kundrelationchef Mikko Keskinen, KPO:s verkställande direktör Kim Biskop, Thomas Waxlax och prismadirektör Markku Aspfors.

Bild: Rami Louke