Kim Biskop fortsätter i SOK:s styrelse


9.11.2023

Förvaltningsrådet i Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK har utsett SOK:s styrelse för år 2024. Verkställande direktör Kim Biskop, Handelslaget KPO, fortsätter i styrelsen. Biskop har suttit i styrelsen sedan 2019.

Koncernchefen för SOK, Hannu Krook, fortsätter som styrelseordförande i SOK. Som vice ordförande i styrelsen fortsätter Harri Miettinen, verkställande direktör i Kymen Seudun Osuuskauppa. Som ny styrelsemedlem börjar Juha Riikola, verkställande direktör i Etelä-Karjalan Osuuskauppa. Juha Kivelä, verkställande direktör för Pohjois-Karjalan Osuuskaupan, lämnar SOK:s styrelse.

SOK:s styrelse 2024:
Hannu Krook, koncernchef, ordförande
Kim Biskop, verkställande direktör
Nermin Hairedin, verkställande direktör
Katri Harra-Salonen, Digital chef
Antti Heikkinen, verkställande direktör
Veli-Matti Liimatainen, verkställande direktör
Harri Miettinen, verkställande direktör
Antti Määttä, verkställande direktör
Juha Riikola, verkställande direktör