Kim Biskop fortsätter i SOK:s styrelse


15.12.2022

Förvaltningsrådet i Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK har utsett SOK:s styrelse för år 2023. Verkställande direktör Kim Biskop, Handelslaget KPO, fortsätter i styrelsen. Biskop har suttit i styrelsen sedan 2019.

Koncernchefen för SOK, Hannu Krook, fortsätter som styrelseordförande i SOK. Till ny vice ordförande i styrelsen valdes Harri Miettinen, verkställande direktör i Kymen Seudun Osuuskauppa, och som ny styrelsemedlem börjar Antti Heikkinen, verkställande direktör i Turun Osuuskauppa och Katri Harra-Salonen, digital chef för Kojamo Oyj. Handelslaget Hämeenmaas verkställande direktör Olli Vormisto och Aalto University School of Business professor Rita Järventie-Thesleff lämnar SOK:s styrelse.

SOK:s styrelse 2023:
Hannu Krook, koncernchef, ordförande
Kim Biskop, verkställande direktör
Nermin Hairedin, verkställande direktör
Katri Harra-Salonen, Digital chef
Juha Kivelä, verkställande direktör
Veli-Matti Liimatainen, verkställande direktör
Harri Miettinen, verkställande direktör
Antti Määttä, verkställande direktör