Handelslaget KPO:s skatteavtryck hela 142,8 miljoner euro


25.11.2022

Handelslaget KPO har år efter år hört till de största arbetsgivarna och skattebetalarna i de österbottniska landskapen. KPO-koncernens momsbelagda försäljning uppgick år 2021 till 932,8 miljoner euro och den betalda samfundsskatten till totalt 6,2 miljoner euro. KPO vars hemort är Karleby var den näst största skattebetalaren i Mellersta Österbotten i fjol och låg trea inom sitt verksamhetsområde. KPO:s skatteavtryck år 2021 totalt var 142,8 miljoner euro. Jämfört med året innan skedde en ökning med 13 procent i fråga om den betalda samfundsskatten och med 4 procent totalt.

KPO:s skatteavtryck 2021 (Mn €)
Förskottsinnehållningar och arbetsgivaravgifter 20,6
Redovisade förskottsinnehållningar på löner 10,4
Pensionsförsäkringsavgifter 9,4
Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter 0,8
Inkomst- och förmögenhetsskatter 7,7
Inkomstskatt för samfund 6,2
Fastighetsskatt 1,5
Indirekta skatter 114,5
Redovisad mervärdesskatt 9,2
Punktskatt på elström 1,2
Punktskatt på flytande bränslen 60,4
Punktskatt på alkohol 19,2
Tobaksskatt 19,9
Bilskatt 4,6
Skatter totalt 142,8

Handelslaget KPO sysselsatte närmare 1 800 anställda och 1 200 unga sommarjobbare i de österbottniska landskapen 2021. Totalt betalades 54 miljoner euro i löner till cirka 3 000 olika personer. Genom öppnandet av Prisma i Liselund i Vasa våren 2022 ökade antalet anställda ytterligare, och i dag har KPO ytterligare närmare 200 anställda.

KPO:s operativa resultat återförs i form av nytta till handelslagets eget verksamhetsområde. Under 2021 uppgick KPO:s investeringar till totalt 47,3 miljoner euro och till ägarkunderna betalades totalt 31,4 miljoner euro i Bonus, betalningssättsförmån, återbäring av överskottet och ränta på andelskapitalet. KPO köpte produkter och tjänster till ett värde av mer än 110 miljoner euro av 2 400 olika företags- och samarbetspartner i de österbottniska landskapen i fjol.

”KPO är ett företag som ägs av över 128 000 österbottningar, för vilka vi producerar högklassiga tjänster och förmåner. Eftersom vi har lokal verksamhet och sysselsättande effekt gynnar vår verksamhet otaliga kommuner och människor i vår region via de skatter, löner, anskaffningar och investeringar som vi betalar. Som ett stort företag kan vi på ett konkret sätt påverka regionens livskraft”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör