Handelslaget KPO:s Kodin Terra blir PrismaRauta våren 2022


24.11.2021

Handelslaget KPO:s Kodin Terra på Heinolasvängen i Karleby blir PrismaRauta våren 2022. Med ändringen av varumärket strävar handelslaget efter att stärka och öka järnhandelsverksamheten. I fortsättningen ska alla järnhandelsenheter i S-gruppen samlas under ett varumärke, PrismaRauta. Kodin Terras näthandel blir också en del av Prisma.fi i samband med att nättjänsten förnyas under loppet av 2022.

”Med den här ändringen strävar fi efter förbättrad utrymmes- och moduleffektivitet, ett allt noggrannare planerat järnhandelskoncept för våra kunder, en gemensam varumärkesimage och effektivare marknadsföring i samarbete med Prisma och en ökad försäljning till företagskunder. Utvecklingsprojektet Laadun Kolmiloikka kommer också att ingå i PrismaRautas verksamhetsmodeller”, berättar Antti Paananen, branschdirektör Handelslaget KPO.

Vi inleder förnyelsen av PrismaRauta Karlebys design i början av år 2022, och det kommande nya miljökonceptet implementeras på enheten så snart det blir färdigt.

Handelslaget KPO
Branschdirektör Antti Paananen