Handelslaget KPO delar ut över 7,5 miljoner euro till sina ägarkunder


22.4.2021

Handelslaget KPO betalar pengar tillbaka till sina medlemmar för inköp som gjorts i fjol på KPO:s butiker och restauranger. Utom 5 % ränta på andelskapitalet får ägarkunderna i KPO en utdelning av överskott som uppgår till 1,5 % av bonusinköpen på Handelslaget KPO. Det innebär totalt cirka 7,5 miljoner euro.

Över 125 000 ägarkunder får ränta och utdelning, som betalas ut på S-Kontona 23.4.2021. Ränta på insatsen och utdelning av överskott betalas till de av KPO:s ägarkunder vars insats var till fullo betald senast 31.12.2020, och vars medlemskap är i kraft vid tidpunkten då räntan betalas ut. Överskottsåterbäring betalas till KPO:s ägarkunder för inköp gjorda under 2020 som berättigar till bonus från KPO:s egna verksamhetsställen. Avkastningen på överskottet samlas således inte vid köp från dotterbolag eller samarbetspartners (t.ex. bilaffärer, försäkringar) eller vid köp av alkohol eller tobak.

Utdelningen av överskott som nu betalas innebär en extrainkomst på ca 200 euro till en familj som koncentrerar inköpen till oss och får 5 % Bonus. I dessa tider är det säkert ett välkommet tillskott i våra ägarkunders hushållskassa. Jag tror att de över 7,5 miljoner euro som KPO delar ut syns som en vitamininjektion i de österbottniska landskapens regionala ekonomi”, säger verkställande direktören Kim Biskop.

Utöver ränta på insatsen och utdelning av överskott betalade KPO totalt 22,6 miljoner euro i Bonus och betalningssättsförmån under år 2020.

 

HANDELSLAGET KPO

Kim Biskop, verkställande direktör