Handelslaget KPO är den tredje mest inspirerande arbetsplatsen i Finland


12.3.2021

Handelslaget KPO har valts till nummer tre på listan över Finlands mest inspirerande arbetsplatser. Personalundersökningsföretaget Eezy Spirit beviljar årligen erkännandet Inspirerande arbetsplats i Finland till företagen som får toppresultat i personalundersökningarna. Handelslaget KPO placerade sig på tredje plats i kategorin stora organisationer med över 1 000 anställda.

Handelslaget KPO mäter varje år personalens tillfredsställelse i arbetet med en enkät. Svarsprocenten har varit hög; i fjol besvarade närmare 90 % av personalen enkäten.

Tillfredsställelsen i arbetet har varit på en utmärkt nivå redan i åratal. Bästa vitsord fick bl.a. det rättvisa belöningssystemet, beslutsfattandets effektivitet och organiseringen av arbetet. Ur enkäten framgick också personalens tro på en ljus framtid. Nio tiondelar av de anställda är redo att rekommendera sin arbetsgivare.

”Vi är mycket glada över vår framskjutna placering på listan över de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland. Vi har satsat långsiktigt på utveckling av personalens välbefinnande, och då särskilt med fokus på arbetsförhållandena samt på personalens välbefinnande och ork i arbetet. Under coronapandemin var vi bland de första att införa åtgärder som skyddar både personal och kunder på våra verksamhetsställen. Då efterfrågan snabbt minskade i synnerhet inom hotell- och restaurangverksamheten försökte vi säkerställa att alla villiga arbetstagare erbjöds ersättande arbetsuppgifter – och vi lyckades”, säger verkställande direktören vid KPO, Kim Biskop.

Mer information: Verkställande direktören Kim Biskop