Ett betydande stipendium från Kulturfondens Handelslaget KPO:s fond


16.4.2023

Stipendier på sammanlagt 20 000 euro har beviljats ur Handelslaget KPO:s fond, som hör som namngiven fond till Suomen Kulttuurirahastos fond för Mellersta Österbotten. Fondens syfte är att främja och stödja forskning, utveckling och utbildning inom handelsbranschen samt regionens livskraft och utvecklingen av privata tjänster i Österbotten, i första hand inom verksamhetsområdet för Handelslaget KPO.

Tyvärr kom det återigen inte in några anslagsansökningar för forskning och utbildning inom handelsbranschen. Namngivna fondens stadgar möjliggör dock även stöd till andra områden som främjar regionens vitalitet, till exempel kulturobjekt. Fondens stipendium beviljades till objekt i Kaustby, Jakobstad och Karleby. Till Kaustisen Näppärit r.y. från Kaustby, för ungdomssamarbete kring finsk-estnisk folkmusik. Till Sinfonietta från Jakobstad, för att ordna Ruskfestivalen för 10:e gången. Och till Kulttuurisatama ry från Karleby för inrättande av en ny internationell residens-, verkstads- och fri konstlokal ”Tyyssija” för filmbranschen, säger Mika Virkkala, representant för Mellersta Österbottens fond.

”KPO bär ansvar för välfärden inom sitt eget verksamhetsområde. Resultatet av verksamheten återgår som nytta till handelslagets eget verksamhetsområde bland annat i form av löner, skatter och investeringar. Stipendierna från KPO:s fond erbjuder för sin del en viktig kanal för att utveckla välfärden och utbildningen i regionen”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

HANDELSLAGET KPO

Mer information:

Kim Biskop, verkställande direktör

Mika Virkkala, representant för Mellersta Österbottens fond