En ny fullmäktige har valts för Handelslaget KPO för perioden 2024-2027


28.3.2024

Handelslaget KPO:s fullmäktige för de fyra följande åren
har valts. Totalt 158 kandidater ställde upp, av vilka 70
valdes. I valet gavs totalt 40 940 röster. Av de invalda var
33, dvs. 47 % nya. Av de invalda var 39 kvinnor, dvs. 56 %
och 31 män, dvs. 44 %.

Lisbeth Koivumäki från Malax vann den Hyundai i20
personbil som lottades ut i samband med valet. Dessutom
lottades det ut 10 st presentkort för Sokos Hotels.

Valda till fullmäktige