Den andra fasen av den omfattande renoveringen av Original Sokos Hotel Royal har inletts


15.5.2024

Handelslaget KPO har inlett byggarbetena i den andra fasen av renoveringen av Original Sokos Hotel Royal Vasa. I den andra fasen genomförs en parkeringsanläggning, över 120 helt förnyade hotellrum, hyreslokaler och den förnyade restaurangen O’Malley’s.

Hela projektet inkluderar bland annat omfattande rivningsarbeten, en fullständig ytrenovering, en grundläggande modernisering av hustekniken och bygge av en parkeringsanläggning med plats för 172 bilar. Av dessa kommer 131 parkeringsplatser att finnas under jord i två våningar, och ovan jord 41 platser, varav 16 ABC-laddplatser.

Liksom i den första fasen av hotellrenoveringen förnyas energitekniken fullständigt även i den andra fasen. Målet är att Royal ska vara landets mest energieffektiva Sokos Hotell. Det nuvarande uppvärmningssystemet ersätts med bergvärme, och borrbrunnarna placeras under parkeringsanläggningen. Hotellet kommer även att få ett system för återvinning av energi från avloppsvatten och ett mycket avanceras fastighetsautomationssystem.

”Ur KPO-koncernens perspektiv kan hotellprojektet med tanke på anskaffningen av fastigheten, saneringen, parkeringsanläggningen och energiinvesteringarna till storleksklassen mycket väl jämföras med Prisma Liselund, som är KPO:s största investering genom tiderna. Vasa ekonomiska region är KPO:s största marknad och enbart under de senaste få åren har vi investerat närmare 150 miljoner euro i Vasaregionen”, säger vd:n Kim Biskop.

Arbetskraft och kompetens från Vasaregionen

Det omfattande renoveringsprojektet sysselsätter ett stort antal personer inom olika branscher. Renoveringen av Original Sokos Hotel Royal Vasa kommer i huvudsak att genomföras tillsammans med lokala aktörer, och dess sysselsättningseffekt i regionen var 100 årsverken i den första fasen av renoveringen och kommer att vara nästan densamma i den andra fasen. Huvudgenomförare av projektet är WestGroup Oy Ab från Vasa, och Ab Vasa Byggnadsreparation – Vaasan Rakennuskorjaus Oy ansvarar för hotellrummen. Även husteknikentreprenörerna kommer från Vasaregionen.

”Majoriteten av planerarna och de hustekniska byggarna samt övervakningsresurserna inom projektet kommer från Vasaregionen. Huvudplanerarnas kontor, med undantag av inredningsdesign och brandteknisk planering, finns inom en radie av 500 meter från hotellet. Vår utgångspunkt är alltid att anlita lokala aktörer om det bara är möjligt”, säger Mika Mikkola, fastighetsdirektör inom KPO.

”Samarbetet redan i första fasen fungerade fantastiskt bra i hela kedjan och alla drog åt samma håll. Det känns bra och inspirerande att fortsätta med samma kompetenta personer även på andra sidan gatan. Vi kör igång med full fart även denna gång, och grundläggningsarbetena för parkeringsanläggningen har redan börjat”, säger Toni Uusi-Pohjola, vd för WestGroup.

Mer information:
Handelslaget KPO, verkställande direktör Kim Biskop 040 577 0821
Handelslaget KPO, fastighetsdirektör Mika Mikkola 0400 572 412, mika.mikkola@sok.fi
WestGroup Oy Ab, verkställande direktör Toni Uusi-Pohjola 050 384 6544, toni.uusi-pohjola@westgroup.fi