Koncentra inköpen sänker priset


Bonus är reda pengar tillbaka på dina inköp. Ägarkunderna i KPO fick t.ex. i fjol en ekonomisk fördel på i genomsnitt 201 € inbetald direkt på sitt konto i S-Banken. Du får nämligen maximal Bonus, 5 %, för månatliga inköp på endast 900 euro.

Vad betyder betalningssättsförmånen?

Betalningssättsförmånen är handelslagets ägarkundsförmån, som utgör 0,5 % av inköpen vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet och som omfattas av betalningssättsförmånen. Utom Bonus får du alltså också betalningssättsförmån, då du betalar inköpen med S-Förmånskortet. Du får betalningssättsförmån med S-Förmånskortets alla betalegenskaper. Välj själv om du vill att köpet debiterar ditt konto direkt eller om du köper på kredit. Inköp som görs med alla S-Förmånskort i samma ägarkundshushåll bidrar till betalningssättsförmånen.

Som huvudregel gäller, att betalningssättsförmånen beräknas på inköpets slutsumma. Det finns ändå vissa undantag. Man får inte betalningssättsförmån på inköp av tobaks- eller alkoholprodukter eller förmedlingsprodukter såsom penningspel. Inköp av service, tillbehör och reservdelar ger betalningssättsförmån inom bilhandeln. Du får inte betalningssättsförmån på inköp i S-gruppens verksamhetsställen i utlandet eller i företag utanför S-gruppen, t.ex. samarbetspartner.

Du kan se hur stor betalningssättsförmån du har samlat t.ex. i S-mobil och i Oma S-kanava. Betalningssättsförmånen som ägarkundhushållet har samlat in för månadens inköp betalas i anknytning till utbetalningen av Bonus på huvudmedlemmens konto i S-Banken.

Vad är Bonus och hur samlar man den?

Som tack för att du använder våra tjänster får du Bonus, som betalas ut i reda pengar på ditt konto i S-Banken. Ju mer du använder tjänster, desto större blir din Bonus. Bonus är ett kooperativt sätt att belöna handelslagets ägarkunder för att de använder dess tjänster. Du får Bonus på över 2000 verksamhetsställen. Hela familjens inköp bidrar till Bonus, som betalas ut den tionde dagen månaden efter inköpen på huvudmedlemmens konto i S-Banken.

I fjol betalade Handelslaget KPO totalt 21 miljoner euro i Bonus. Bonus är klart mer belönande än traditionella stamkundssystem.

Läs mer om Bonus >

Vad är utdelning av överskott och hur samlar man den?

I fjol delade Handelslaget KPO ut totalt 2,3 miljoner euro av överskottet. Utdelningen är en viss procentandel – som besluts separat – av ägarkundshushållets totala inköp. Utdelningen av överskott baserar sig på att du koncentrerar inköpen till ditt eget handelslag. Den beräknas på inköpen som under det föregående.

Är du inte ännu ägarkund?

Du kan ansluta dig som ägarkund i Handelslaget KPO här.