För samhällets bästa


Den nytta som KPO:s verksamhet medför kommer tillbaka till det egna verksamhetsområdet i många olika former.

Ansvarsfull verksamhet för kundernas, landskapets och miljöns bästa

Vi skapar värde med vår verksamhet och inverkar positivt på människorna som bor i vårt verksamhetsområde, satsar på lokalt och inhemskt och ger tillbaka. Dessutom är vi en betydande regionala arbetsgivare och skattebetalare. Då vi sysselsätter lokalt, stannar skatteintäkterna för vår verksamhet i regionen och stöder dess tillväxt och utveckling.

Läs mer nedan