Vaasan Prisman myymäläuudistus on valmistunut


2.4.2012

Valmistuneen myymäläuudistuksen myötä Vaasan Prisma palvelee alueen nopeasti kasvavaa asiakasomistajajoukkoa entistä paremmin. Kahdessa vaiheessa viimeksi kuluneen vuoden aikana toteutettu ja yhteensä 3,7 miljoonaa euroa maksanut investointi on käsittänyt päivittäis- sekä käyttötavaraosastojen täydellisen uudistuksen sekä kiinteistötekniikkaan liittyviä uudistuksia.

Elintarvikeosaston kalusteuudistusta seurasi muutostöiden jälkimmäisessä vaiheessa käyttötavaraosastojen päivittäminen. Päättyneen remontin yhteydessä kaikki myymälän esillepanot on modernisoitu. Myymäläuudistuksessa erityistä huomiota on kiinnitetty asiakkaiden viihtyvyyttä parantaviin seikkoihin, kuten myymälämiljööseen opasteineen sekä valaistuksineen. Asiointimukavuus paranee myös aikaisempaa leveämpien käytävien myötä.

"Näin haluamme tehdä asioinnista yhä sujuvampaa ja varmistaa, että asiakas voi laajasta tarjonnasta huolimatta halutessaan asioida Prismassa hyvin nopeastikin. Tuotteiden loogisen sijoittelun ja sujuvan palvelun lisäksi tätä tukevat tietenkin myös Prisman hyvät liikenneyhteydet ja paikoitusmahdollisuudet", toteaa Prismajohtaja Marko Peltokorpi.

 

Myös Prisman valikoima on laajentunut useilla tuotealueilla. Valikoimaa on lisäksi kehitetty vastaamaan entistä paremmin nimenomaan tämän alueen asiakkaiden odotuksia. Erityistä huomiota on kiinnitetty käyttötavaroiden valikoimaan sekä esillepanoihin.

"Valikoimankin osalta kyseessä on selkeä parannus aikaisempaan ja nyt pystymme entistä paremmin täyttämään asiakkaidemme odotukset myös käyttötavarakaupassa. Elintarvikkeiden osalta haluamme vahvistaa edelleen erityisesti luomu- ja lähiruokavalikoimiamme, joista olemmekin saaneet asiakkailta paljon positiivista huomiota.", kertoo Marko Peltokorpi.

Osuuskauppa KPO on jo lähes 94 000 asiakasomistajan omistama pohjalainen palveluyritys, jolla on Prisma-hypermarketit Vaasan ohella Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskassa. KPO käyttää tuloksensa oman toimialueensa palvelujen kehittämiseen. Palveluiden täydentyminen ja kehittyminen tarjoavat asiakasomistajille entistä paremman mahdollisuuden hyödyntää jäsenyyttään. Vaasan alueella marketkaupan liikepaikkaverkostoa on kehitetty viime vuosina voimakkaasti useiden Sale- sekä S-market-myymälöiden toimesta. Osuuskauppa KPO on myös toimialueensa merkittävimpiä työllistäjiä, KPO työllistää suoraan noin 1700 henkilöä. Vaasan Prisma työllistää kaikkiaan 160 henkilöä.