KPO investoi 28,5 miljoona euroa, uusia työpaikkoja 131


26.2.2010

KPO investoi 28,5 miljoonaa euroa, uusia työpaikkoja 131

KPO investoi viime vuonna 28,5 miljoonaa euroa palveluverkostonsa kehittämiseen. Konsernin myynti oli 596,7 miljoonaa euroa. KPO:n markkina-asema päivittäistavarakaupassa vahvistui. Henkilöstömäärä kasvoi 131 hengellä.  Toiminnan tulos oli 19,4 miljoonaa euroa.

KPO:n myynti vuonna 2009 oli 596,7 miljoonaa euroa. Myynti oli lähes edellisen vuoden tasolla laskien edellisestä vuodesta 3,7 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia. KPO:n markkina-asema vahvistui päivittäistavara- ja polttonestekaupassa, mutta myynnin kehitystä laski ruoan arvonlisäveron lasku 17 prosentista 12 prosenttiin lokakuun alussa, edellistä vuotta merkittävästi matalammat polttonesteiden maailmanmarkkinahinnat sekä autokaupan veromuutos. Taantuma vaikutti autokaupan myyntiä laskevasti. 

KPO:n myynti jakautui seuraavasti:

Päivittäistavarakauppa                             60,0 %

Polttonestekauppa                                   15,5 %

Käyttötavarakauppa                                 7,6 %

Matkailu- ja ravitsemiskauppa                 5,8 %

Autokauppa                                              10,2 %

Kiinteistöliiketoiminta                                0,9 %

KPO:n market-toimialan myynti kasvoi edellisvuodesta 1,0 prosenttia ja oli 510,4 miljoonaa euroa. KPO:n polttonestekaupan litrat kasvoivat 3,5 prosenttia. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 21,0 miljoonaan euroa, jossa nousua edelliseen vuoteen oli 6,3 prosenttia. Autokaupan myynti oli 61,1 miljoonaa euroa, missä on vähennystä edelliseen vuoteen 15,0 prosenttia.

Investoinnit toimialueelle 28,5 miljoonaa euroa, työpaikkojen määrä kasvoi

KPO:n investoinnit olivat 28,5 miljoonaa euroa. Market-toimialalla avattiin uudet Sale-myymälät Vaasan Palosaaressa, keskustassa ja Suvilahdessa sekä Kokkolan Leenalassa. Lisäksi vuoden aikana investointiin useisiin myymälöihin eri puolilla toimialuetta uusimalla kalusteita, kiinteistötekniikkaa ja henkilökunnan tiloja. Keväällä 2010 avaavan Kodin Terran rakennustyöt käynnistyivät samoin kuin työt Ylivieskan Prisma-työmaalla. Vaasan uusi Prisma otti askeleen eteenpäin KPO:n tehtyä esisopimuksen suunnitteluyhteistyöstä Ikean kanssa.  Vaasassa ja Kokkolassa avatut Emotionit lähtivät hyvin käyntiin.

Matkailu- ja ravitsemistoimialalla uudistettiin Vaasan Sokos Hotel Vaakunan keittiötilat. Loppukesästä avattiin Pietarsaaressa toimialan ensimmäinen Prisman yhteyteen toteutettu ravintolamaailma.

Autokaupassa KPO osti Ess Autotalo Oy:n Vaasan liiketoiminnan sekä Ylivieskasta autokaupan kiinteistön. KPO osallistui myös S-Pankin suunnattuun osakeantiin.

KPO:n henkilöstön määrä kasvoi 131 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 1 538. Kokkolan Kodin Terraan oli huikeat tuhat hakijaa.

Asiakasomistajat saivat Bonusta 17,3 miljoonaa euroa

KPO:n jäsenmäärä ylitti 87 000 rajan. Viime vuonna liittyi 4 030 uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli joulukuun lopussa 87 607.  Tällä hetkellä 63,6 prosenttia kaikista KPO:n toimialueen kotitalouksista on KPO:n asiakasomistajia.

Asiakasomistajien saama Bonus oli 17,4 miljoonaa euroa. Keskimäärin asiakasomistaja sai viime vuonna Bonusta, maksutapaetua ja osuuspääoman korkoa 228 euroa.

Tulos pysyi hyvällä tasolla

KPO-konsernin toiminnan tulos pysyi taantumasta ja lisääntyneestä poistorasitteesta huolimatta  hyvällä tasolla ollen 19,4 miljoonaan euroa (ed.v. 19,8). Konsernin omavaraisuusaste oli 78,5 (ed.v. 77,9).

”Päättynyt vuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen. Rahoitusmarkkinoiden kriisistä ja taantumasta huolimatta pystyimme pitämään kiinni suunnitellusta investointitahdista monen tärkeän hankkeen edetessä. Sekä myynti että markkina-asemamme päivittäistavarakaupassa kehittyivät positiivisesti. Konsernin tulos ja kassavirta olivat edelleen hyvällä tasolla”, toimitusjohtaja Arttu Laine toteaa.

KPO mukana Vaasan yliopiston kehittämisessä

Vuoden 2009 syksyllä KPO teki 200 000 euron lahjoituksen Vaasan yliopiston peruspääomaan. Lahjoituksella halutaan tukea yliopiston toimintaedellytyksiä meneillään olevassa muutostilanteessa. Lahjoituspääoman tuottoa on tarkoitus käyttää erityisesti kaupan ja palvelualojen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen sekä korkeakoulujen välisen yhteistyön edistämiseen KPO:n toiminta-alueella.

Investointiohjelma jatkuu voimakkaana

KPO on budjetoinut alkaneelle vuodelle yli 40 miljoonan euron investoinnit. ”Tavoitteenamme on jatkaa investointiohjelmaamme suunnitelman mukaisesti ja pitää osaltamme talouden pyörät pyörimässä. Alkaneen vuoden suurimpia investointejamme ovat Kokkolan Kodin Terra sekä ensi vuonna ovensa avaava Ylivieskan Prisma”, sanoo toimitusjohtaja Arttu Laine.

”Keskeisin edellytys investointiohjelman etenemiselle on myynnin kasvun jatkuminen. Hintatason merkitys korostuu tiukkoina aikoina ja pyrimme pitämään asemamme edullisimman päivittäistavarakaupan ostoskorin tarjoajana myös alkaneena vuonna”, Laine sanoo.

Alkaneen vuoden yleiset talousnäkymät ovat edelleen epävarmat. Suurin huoli kaupan alalla on työllisyyskehitys ja siihen liittyen kuluttajien ostovoiman kehitys. KPO uskoo konsernin kokonaismyynnin kasvavan. Toiminnan tuloksen odotetaan säilyvän hyvällä tasolla, mutta heikentyvän edellisvuodesta voimakkaan investointitahdin seurauksena.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arttu Laine