Handelslaget KPO’s Original Sokos Hotel Royal i hjärtat av Vasa omvandlas som bäst till ett banbrytande hotell vad gäller energieffektivitet. Förändringen drivs med hjälp av innovativa tekniska lösningar skapade av lokala aktörer och egna energikällor bestående av bland annat bergvärme och solkraftverk. Hotellet kommer att förnyas och renoveras i etapper under 2023–2025. Hotellets 11 våningar höga torndel kommer att stå klar i februari 2024.

Övergripande energieffektivitet

Det moderniserade hotellet kommer att värmas med förnybar energi. Huvudvärmeformen utgörs av bergvärme genererad från 18 geotermiska brunnar som har borrats i hotellets källare.

Spillvärmen ska i fortsättningen maximalt utnyttjas på hotellet. Spillvärmen från köksutrustningen och värmen som produceras av värmeåtervinningssystemet för avloppsvatten utnyttjas för uppvärmningen av fastigheten med hjälp av en värmepump. Under sommaren laddas spillvärme in i borrhålsfältet under parkeringsgaraget för att utnyttjas under vinteruppvärmningssäsongen.

Smarta hotellrum

Royal Vaasas hotellrum kommer i framtiden att fungera med automation integrerad i bokningssystemet. Automationen informerar om när en gäst anländer till rummet. Vissa enheter får sin strömförsörjning 1–2 timmar i förväg, vilket gör ventilationen och uppvärmningen mer effektiv. När gästen stiger in i rummet tänds lamporna.

”Tekniken möjliggör en maximering av energibesparingarna. Den här typen av smart fastighetsautomationssystem finns ännu inte i något annat finländskt hotell – egentligen inte från någon annanstans än från KT-byggnad i ABB Vaasas Strömberg Park”, berättar ABB Vasas försäljningschef Oskar Järnefelt. ”Systemet samlar också in data, till exempel om temperaturer och koldioxidkoncentration. Genom att analysera denna information är det möjligt att vidareutveckla energibesparande åtgärder på hotellet, fortsätter Järnefelt.

De 4 500 LED-armaturerna och styrsystemet för belysningen som installeras av byggteknikföretaget ARE, ansvarigt för den elektriska renoveringen, kommer också i framtiden att möjliggöra stora energibesparingar. Rörelse- och infraröda sensorer undviker kontinuerlig belysning av hotellrum, offentliga utrymmen och garage.

Solkraftverk med ett stort antal väggmonterade paneler

342 solpaneler monteras på tornbyggnadens fasad och andra vånings tak. Den solenergi som genereras av dessa kommer att täcka 10 % av byggnadens elbehov, vilket innebär årliga besparingar på cirka 12 000 euro på hotellets elräkning.

”Original Sokos Hotel Royal Vaasas solpanelfält är vårt mest omfattande projekt för ett enskilt hotell. Vanligtvis monteras panelerna på taket, vilket innebär en begränsad installationsyta. Royal Hotel kommer också att utnyttja en vägg för produktionen, vilket innebär att en betydande mängd solpaneler monteras på en hög yttervägg”, förklarar Solnets försäljningschef Toni Hyytinen.

”Även brand- och elsäkerheten har beaktats i Original Sokos Hotel Royal ’s paneloptimerade solkraftverk, vilket är av största vikt för hotellet. Vid behov kan spänningen i panelfältet justeras till en säker nivå”, fortsätter Hyytinen.

Västkustens mest upplevelserika hotellkomplex

Förutom energieffektivitet fokuserar moderniseringen av hotellet på visuellt imponerande offentliga utrymmen, gästernas välbefinnande och energigivande, färgglada hotellrum. Hotellets mest spektakulära utrymmen kommer att utgöras av den eleganta bastuavdelningen högst upp med utsikt över Vasa och pooler, samt den ljusa, 15 meter höga Atrium-lobbyn med sina omgivande restauranger.

När projektet är klart år 2025 kommer hotellet att ha över 260 rum, fyra restauranger, en evenemangsvåning och en bastuavdelning med takpool och utsikt över Vasa.

Den totala investeringen är värd tiotals miljoner euro. Moderniserings- och renoveringsentreprenaden utgör det största enskilda byggprojektet i Vasaregionen, och byggarbetsplatsens dagliga personalstyrka uppgår till +/- 150 anställda på plats.

Mer information:
Max Hellqvist, hotelldirektör, Original Sokos Hotel Royal, Vasa, tfn 040 529 3686, max.hellqvist@sok.fi
Riku Asukas, MaRa-branchdirektör, Handelslaget KPO, tfn 050 388 3488, riku.asukas@sok.fi
Mika Mikkola, fastighetsdirektör, KPO-Kiinteistöt Oy, 020 780 7048, mika.mikkola@sok.fi

Samarbetspartner
Fastighetens ägare och byggnadsentreprenör KPO-Kiinteistöt Oy
Huvudsaklig och arkitektonisk design Oy Polyplan Ab, Vasa
Konstruktionsdesign Contria Oy, Vasa
Inredning, rum KOKO 3, Helsingfors
Inredning, bastuavdelning Oy Polyplan Ab, Vasa
Första fasens huvudentreprenör WestGroup Oy
Entreprenör, våningar 3–10 Vaasan Rakennuskorjaus Oy
VVS-entreprenad Tammi Kiinteistötekniikka Oy, Vasa
Elektrisk och AV-design Sweco Finland Oy
Elentreprenad ARE
Fastighetsautomationssystem ABB Vasa
Solkraftverkets entreprenad Solnet Finland Oy

Original Sokos Hotel Royal, som helt förnyas under perioden 2023–2025, är ett soligt och livfullt hotell i hjärtat av Vasa. Utgångspunkten för moderniseringen av hotellet är att skapa ett av landets mest energieffektiva hotell i den nordiska energihuvudstaden, vilket bland annat kommer att möjliggöras av bergvärme, ett eget solkraftverk och moderna tekniska lösningar https://www.sokoshotels.fi/sv/vasa/original-sokos-hotel-royal-vaasa

Bygget av S-market Sundom i Vasa har nått taklagshöjd. Byggarbetena inleddes i april och fredagen den 10 november firades taklagsfest. Nya S-market byggs i Sundom på adressen Kronvikvägen 4. I anslutning till butiken byggs också en ABC-automatstation och två laddningsplatser för elbilar. Nya S-market kommer att invigas i början av 2024.

”S-market Sundom blir en kompakt butik med en försäljningsyta på närmare tusen kvadratmeter, och den kommer att erbjuda kunderna ett mångsidigt och brett sortiment. Butiken uppförs på en central plats och är ett efterlängtat tillskott i serviceutbudet i området”, säger Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale inom Handelslaget KPO.

”Det är fint att vi har inlett även detta långvariga projekt och kan bygga en butik i Sundom. Ägarkunderna i Vasaregionen har nu ännu bättre möjligheter att koncentrera sina inköp”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Nya S-market får undantagsvis en fasadbeklädnad av trä och gårdsområdet får 130 parkeringsplatser.

Butiken får många energisnåla lösningar. Den kommer att värmas med bergvärme och vid uppvärmningen utnyttjas även kondensvärme från kylanläggningarna. På taket monteras över 200 solpaneler som kommer att producera 10–15 procent av den energi som butiken behöver. Butikens kylsystem fungerar med miljövänlig koldioxid, och hela fastigheten och gårdsområdena får energieffektiv LED-belysning. Byggnadsentreprenör är WestGroup Oy Ab från Vasa och huvudprojekterare Oy Polyplan Ab från Vasa.

HANDELSLAGET KPO

Mer information: Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale

Förvaltningsrådet i Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK har utsett SOK:s styrelse för år 2024. Verkställande direktör Kim Biskop, Handelslaget KPO, fortsätter i styrelsen. Biskop har suttit i styrelsen sedan 2019.

Koncernchefen för SOK, Hannu Krook, fortsätter som styrelseordförande i SOK. Som vice ordförande i styrelsen fortsätter Harri Miettinen, verkställande direktör i Kymen Seudun Osuuskauppa. Som ny styrelsemedlem börjar Juha Riikola, verkställande direktör i Etelä-Karjalan Osuuskauppa. Juha Kivelä, verkställande direktör för Pohjois-Karjalan Osuuskaupan, lämnar SOK:s styrelse.

SOK:s styrelse 2024:
Hannu Krook, koncernchef, ordförande
Kim Biskop, verkställande direktör
Nermin Hairedin, verkställande direktör
Katri Harra-Salonen, Digital chef
Antti Heikkinen, verkställande direktör
Veli-Matti Liimatainen, verkställande direktör
Harri Miettinen, verkställande direktör
Antti Määttä, verkställande direktör
Juha Riikola, verkställande direktör

Handelslaget KPO renoverar affärslokalerna och fasaden på Prisma Hemstrand i Vasa. Genom renoveringen blir det smidigare och enklare för kunderna att handla i butiken och sortimentet utökas. Hela renoveringen blir klar våren 2024.

Den omfattande renoveringen inomhus börjar vara klar och nu börjar arbetena utomhus. Butiken har fått ett nytt utseende enligt det nya Prisma-konceptet. Inredningen har förnyats och butiken har fått nya fräscha och moderna färger. Avdelningarna har uppdaterats så att de utgör tydligare helheter. I samband med renoveringen har dagligvaruavdelningen fått större yta, och tack vare detta har man kunnat göra sortimentet större och mer mångsidigt. Även betjäningsdisken på Mattorget har förnyats.

Vid renoveringen fick kassaområdet fler självbetjäningskassor och de ligger nu mer centralt på området. S-Banken och informationsdisken har också genomgått en stor förändring, och renoveringsarbetena med informationsdisken pågår fortfarande. S-Bankens kundtjänstställe flyttades till en ny plats, och de nya, moderna lokalerna förbättrar servicen avsevärt. Informationsdisken får ett helt nytt utseende och blir både större och mer öppen.

Vid renoveringen uppgraderades tekniken på Prisma med miljövänliga och energieffektiva lösningar och anläggningar. Energieffektiviteten har förbättrats bland annat genom att förnya alla kylmöbler. Prisma har fått en ny CO2-kylanläggning, kylmöbler med dörrar samt nya frys- och kylrum bakom själva butikslokalerna. Även den övriga hustekniken har moderniserats.

Prismas fasad totalrenoveras och får ett nytt utseende. Fasaden kläs mer Paroc-skivor och den nya kulissen som omger fasaden utförs med lamellstrukturer. De övriga ytorna förnyas och får underhållsmålning. Ljusreklamen förnyas och utebelysningen uppdateras. Fasaden får också en jätteskärm.

”Den pågående renoveringen är en mycket grundlig ansiktslyftning för Prisma Hemstrand både in- och utvändigt”, säger Camilla Lundell, Prismadirektör. ”Jag önskar kunderna välkomna att ta del av den renoverade butiken och den bevisligen förmånliga prisnivån”, säger Lundell.

”När man räknar ihop de investeringar som blivit klara under de senaste två åren och de pågående investeringarna har KPO satsat cirka 150 miljoner euro på att förbättra servicenätverket för ägarkunderna enbart inom Vasa ekonomiska region. De framgångsrika satsningarna har redan nu avspeglats i form av en avsevärd ökning mätt i både försäljningsvolymer och euro”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för KPO.

Mer information:
Handelslaget KPO
Kim Biskop verkställande direktör
Camilla Lundell Prismadirektör

Antalet medlemmar i Handelslaget KPO har överstigit 130 000. Thomas Waxlax som i våras blev medlem på Prisma Liselund i Vasa är KPO:s 130 000:e ägarkund. I början av veckan belönades han med blommor och ett presentkort på 1 300 euro.

Antalet ägarkunder i KPO har ökat i jämn takt under de senaste åren. Sedan början av året har handelslaget fått närmare 4 500 nya medlemmar. För närvarande är cirka 73 procent av alla privathushåll inom KPO:s verksamhetsområde ägarkunder i KPO. År 2022 fick ägarkunderna i Handelslaget KPO totalt 25,7 miljoner euro i Bonus. Det utbetalda beloppet av Bonus, ränta på andelskapitalet, betalningssättsförmån och återbäring av överskott uppgick till sammanlagt 34,2 miljoner euro, i genomsnitt 265 euro per medlem.

”Vårt mål är att erbjuda våra trogna ägarkunder konkurrenskraftiga förmåner. Vårt omfattande nätverk av handelsplatser gör att tjänsterna finns nära kunderna, och kunderna får enkelt vad de behöver, alltid till ett förmånligt pris under våra butikers långa öppettider. Vi investerar kontinuerligt i att utveckla vårt nätverk av handelsplatser i de österbottniska landskapen” säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Mer information:
Handelslaget KPO, Kim Biskop, verkställande direktör

I bilden: KPO:s kommunikations- och kundrelationchef Mikko Keskinen, KPO:s verkställande direktör Kim Biskop, Thomas Waxlax och prismadirektör Markku Aspfors.

Bild: Rami Louke

 

Renoveringen av Original Sokos Hotel Royal Vasa har gått planenligt och nu har hotellet nått taklagshöjd. Hotellbyggnaderna på båda sidorna av Hovrättsesplanaden renoveras i två faser. Renoveringen av tornbyggnaden börjar bli klar, och därefter inleds arbetena på andra sidan av Hovrättsesplanaden. Hela den omfattande renoveringen kommer att bli klar under 2025.

Genom renoveringen får Vasa centrum ett modernt och mångsidigt hotellkomplex med en energisk framtoning. Hotellet erbjuder ännu mer mångsidiga tjänster och lösningar med sina olika rumstyper för såväl arbets- som fritidsresenärer. Hotellrummen, restauranglokalerna, lobbyn och bastuavdelningen förnyas helt. Efter renoveringen kommer Original Sokos Hotel Royal att ha 260 rum och fyra restauranger.

Ett viktigt mål med hotellrenoveringen är att bygga landets mest energieffektiva hotell i Finlands energihuvudstad. Det här möjliggörs genom att införa jordvärme som primär uppvärmningsform, bygga ett betydande solkraftverk och ta till vara energi ur avloppsvatten. Hela hotellets energi- och husteknik förnyas fullständigt.

Det omfattande renoveringsprojektet sysselsätter ett stort antal personer inom olika branscher. Arbetet genomförs i huvudsak tillsammans med lokala aktörer, och sysselsättningseffekten i regionen är cirka 200 årsverken. Såvitt känt är Royal för närvarande den största byggarbetsplatsen i Österbotten. WestGroup Oy Ab från Vasa är huvudgenomförare av den första projektfasen, Ab Vasa Byggnadsreparation – Vaasan Rakennuskorjaus Oy ansvarar för renoveringen av hotellrummen och även husteknikentreprenörerna samt merparten av planerarna under ledning av Ab Polyplan Oy kommer från Vasaregionen.

”Jag måste säga att vi verkligen blev förvånade själva då det framkom att projektet är den största investeringen i turistinfrastruktur i Vasaregionen på tiotals år och skapar närmare ett femtiotal nya arbetstillfällen inom turist- och restaurangbranschen i Vasa”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Mer information:
Handelslaget KPO
Kim Biskop, verkställande direktör
Mika Mikkola, fastighetsdirektör

Tre nya restauranger öppnas i tornbyggnaden i Original Sokos Hotel Royal i februari 2024: Trattoria Puistikko, kebabrestaurang Babista samt Restaurant Royal. De nya restaurangerna utgör en del av den omfattande omvandling hotellet kommer att genomgå under perioden 2023–2025.

”Hotel Royal omvandlas nu till ett mångsidigt, livfullt och överraskande upplevelsecenter där både resenärer och stadsbor ska trivas. Våra nya restauranger kommer att stödja vår identitet ypperligt och tillför något nytt till Vasas redan rika restaurangkultur, förklarar Riku Asukas, MaRa-branchdirektör hos Handelslaget KPO.

”Tillsammans med hotellets lounge utgör restaurangerna en levande mötesplats mitt i hjärtat av Vasa. Genom att kombinera samtliga utrymmen skapar vi på Hotel Royals evenemangsvåning en högklassig miljö för evenemang för upp till 1 000 personer”, berättar Max Hellqvist, hotelldirektör, Original Sokos Hotel Royal.

Det italienska kökets atmosfär och dofter

Atmosfären i Trattoria Puistikko, belägen invid Hovrättsesplanaden, är lockande och smakerna och atmosfären minnesvärda. ”Esplanadens grönskande och pulserande atmosfär, som är viktig för Vasa-borna, är precis rätt läge för en italienskinspirerad restaurang där man kan roa sig länge – i ett stort och glatt sällskap”, betonar Hellqvist.

Trattoria Puistikkos meny består av ett läckert urval av pastarätter, pizza, skickligt tillredda grillrätter, generösa risottoportioner och krispiga sallader. Köket fylls av doften av råvaror kända från det italienska köket – tomater, vitlök, salvia och olika ostar. Menyn kompletteras med ett högklassigt vinsortiment från den gamla kontinenten.

Restaurangen serverar också hela sällskap La Tavola Italiana, en middagsupplevelse som delas, och består av antipasti och olika huvudrätter. Trattoria Puistikko lämpar sig lika bra då man till exempel vill sticka sig in för ett glas vin och antipasti.

Babista anländer till Vasa – dags att ta kebaben på allvar!

S-gruppens nya restaurangkoncept Babista, som har fått utmärkt respons, skapar djärvt en ny typ av kebabkultur. Glöm snabbmat och pappersförpackningar, nu ges kebaben, med sin tusenåriga tradition, det värde den förtjänar.

Förutom förstklassiga kebab-rätter och ett noga utvalt urval av öl och viner lockar restaurangens vackra kärl och mysiga stämning dig att stanna i Babista längre än på de kebabställen du tidigare har besökt.

”Babistas interiör är verkligen färgstark och inbjudande. Genom att introducera den här typen av restaurangkoncept i hotellmiljön bjuder vi in stadsborna till ett hotell fyllt av energi och liv”, berättar hotelldirektör Max Hellqvist.

Hjärtat av restaurangen domineras av babistas med en passion för kebab, och som skapar rätter för alla sinnen. Förutom kebabkött av hög kvalitet serveras gästerna rikligt med färgglada grönsaker, färska örter och hemlagade såser. Kebabköttet finns som nötkötts-, kyckling- och vöner-varianter.

Restaurang Royal pulserar från tidig morgon till natt

Den färgglada och ljusa Restaurant Royal fungerar både som hotellets trivsamma frukostrestaurang och husets mångsidiga beställningsrestaurang. När solen går upp serveras en energigivande frukost, under dagen är det möteslunchernas tur. På kvällarna dukar Restaurant Royal upp till härliga middagar och avslappnade kvällar i enlighet med husets långa kulinariska tradition.

Loungen framför Restaurant Royal är husets dynamiska hjärta dygnet runt, inrett med soff- och bordsgrupper. En plats där kollegor samlas, där man tar en drink inför kvällen, träffar bekanta, avnjuter en bit mat eller jobbar på distans. De stora fönstren mot staden låter gästen både se och synas.
De nya rummen i tornbyggnaden i Original Sokos Hotel Royal, bastuavdelningen Huippu samt restaurang- och evenemangslokalerna kan nu bokas och står till gästernas förfogande från och med den 26.2.2024.

Mer information:

Max Hellqvist, hotelldirektör, Original Sokos Hotel Royal, Vasa, tfn 040 529 3686, max.hellqvist@sok.fi

Riku Asukas, branschdirektör, Handelslaget KPO, tfn 050 388 3488, riku.asukas@sok.fi

Original Sokos Hotel Royal, som står inför en omvandling under 2023–2025, är ett soligt och livfullt hotell i hjärtat av Vasa.
Utgångspunkten för uppdateringen av hotellet är att skapa ett av landets mest energieffektiva hotell, i den nordiska energihuvudstaden, vilket bland annat kommer att möjliggöras av geoenergi, egen solenergi och moderna tekniska lösningar.
När projektet är klart år 2025 kommer hotellet att ha över 260 rum, fyra restauranger, en evenemangsvåning och en bastuavdelning högst upp med utsikt över Vasa och takpool. En del av hotellet kommer att vara öppet under hela projektet.

https://www.sokoshotels.fi/sv/vasa/original-sokos-hotel-royal-vaasa

 

 

I januari–juni 2023 ökade Handelslaget KPO:s momsbelagda försäljning betydligt jämfört med året innan och uppgick till 534,8 miljoner euro (i fjol 498,2). Det operativa resultatet förbättrades något och uppgick till 11,3 miljoner euro (i fjol 9,8). De största försäljningsökningarna noterades inom dagligvaruhandeln samt övernattnings- och restaurangverksamheten KPO var återigen denna sommar en av de största arbetsgivarna för ungdomar i Finland med sina 1 200 sommaranställda.

De globala kriserna, inflationen och de stigande räntorna hade märkbar inverkan på alla KPO:s branscher

Dagligvaruhandeln stod för cirka 59 procent av KPO:s försäljning under första halvåret. Den starka tillväxten i försäljningen som setts under de senaste åren fortsatte även i år, med en tillväxt på 13,1 procent i dagligvaruhandeln. Tillväxten har delvis berott på öppnandet av nya Prisma Liselund i Vasa och inflationen, men KPO:s marknadsandel tros också ha ökat under början av året. Inom bränslehandeln minskade försäljningen med 9,1 procent, främst på grund av de sjunkande bränslepriserna. ”Kunderna har överfört sina inköp till förmånligare butiker och produktalternativ. Tack vare vår förmånliga prisnivå har vår försäljning ökat i alla våra dagligvarukedjor”, berättar Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Inom övernattnings- och restaurangverksamheten ökade försäljningen med hela 56,0 procent. Tillväxten påverkades i hög grad av överföringen av Original Sokos Hotel Royals verksamhet i Vasa till KPO vid årsskiftet. Genast i början av året påbörjade KPO omfattande renoveringsarbeten på hotellets nyare tornsektion. Planen är att tornsektionen ska öppnas helt renoverad i början av 2024, varefter renoveringen fortsätter på Central. Restauranghandeln har också gått mycket bra på de övriga verksamhetsställena under början av året, och evenemang som organiserats av KPO, såsom Sun Pampas i Ylivieska och Mustakari Memories i Karleby, uppnådde sina mål.

Inom bilhandeln ökade försäljningen med 1,3 procent. Handeln med nya bilar bromsas av det ekonomiska läget och de stigande räntorna, men försäljningen av begagnade bilar och service har legat minst på föregående års nivå. I den bruksvaruhandel som bedrivs genom butikerna Prisma, Prisma Rauta och Sokos Emotion uppgick tillväxten till 6,2 procent.

”Årets början har återigen varit speciell på grund av effekterna av globala kriser. Till exempel påverkar inflationen och den betydande räntehöjningen nu alla finländares vardag. I linje med vårt uppdrag har vi inom KPO:s branscher kunnat erbjuda prisvärda och högklassiga produkter, tjänster och lösningar för denna situation, vilket återspeglas positivt i försäljningssiffrorna. Jag är särskilt nöjd med den framgångsrika starten för Prisma Liselund i Vasa och uppsvinget för övernattnings- och restaurangverksamheten efter de tunga coronaåren”, säger Biskop. ”Jag är också glad över att vi har fått ett bra tillskott till övernattnings- och restaurangtjänsterna i Vasa i och med Original Sokos Hotel Royal. Hotellrenoveringen är en av de största investeringarna i KPO:s historia, och när den är klar kommer KPO:s hotell- och restaurangutbud i Vasa att stiga till en helt ny nivå tillsammans med Vaakuna och våra andra restauranger”, tillägger Biskop. ”Man kanske inte kommer att tänka på det, men den fullständiga renoveringen av Original Sokos Hotel Royal är också den största investeringen i turistinfrastrukturen i Vasaregionen på årtionden och den skapar nära femtio nya arbetstillfällen”, säger Biskop.

Betydande satsningar för att förbättra tjänster, energieffektivitet och ungdomssysselsättning

I början av 2023 investerade Handelslaget KPO totalt 25,6 miljoner euro i utvecklingen av sitt servicenätverk i de österbottniska landskapen. Hotellrenoveringen i Vasa är årets största investering och dessutom har byggandet av en ny S-market påbörjats i Sundom i Vasa. Renoveringen av Prisma Hemstrand i Vasa har påbörjats inomhus, och arbetet kommer att fortsätta utomhus under hösten. Dessutom slutförs en omfattande renovering av Sale-butikerna. Investeringarna i energieffektivitet fortsätter också i hela nätverket. Under 2023 får tio butiker bland annat solpaneler.

”Våra investeringar i de österbottniska landskapen och miljövänliga energilösningar är återigen betydande. Utöver pågående projekt bereds flera andra betydande investeringar i vårt nätverk, varav några kommer att påbörjas före årsskiftet. Jag är dock särskilt glad över att vi återigen kunde erbjuda sommarjobb till mer än 1 200 ungdomar i vår region. Med den siffran är vi igen en av de största arbetsgivarna för ungdomar i Finland”, säger Biskop.

Utsikter för resten av året

Det allmänna ekonomiska läget och de globala kriserna gör det vanskligt att ställa en prognos för resten av året när det gäller KPO:s affärsverksamhet. ”Den allmänna osäkerheten kommer sannolikt att påverka konsumentbeteendet även under hösten, även om positiva signaler redan har kommit, bland annat vad gäller inflationen och att räntorna inte längre stiger. De ekonomiska utsikterna i KPO:s verksamhetsområde är bättre än genomsnittet och mina förväntningar inför hösten är försiktigt positiva”, säger Biskop. Försäljningen och resultatet för helåret förväntas växa något jämfört med föregående år.

Mer information: Kim Biskop

Handelslaget KPO har uppdaterat butiksimagen för Sale Hakatori i enlighet med det nya Sale-konceptet, och butiken fick ett fräscht och modern utseende. Färgerna ändrades både ute och inne.

Butikens hela inredning förnyades och sortimentet uppdaterades för att bättre svara på kundbehoven i området. I synnerhet utökades urvalet av snabb mat och även kalla drycker fick mer utrymme. I samband med förnyelsen byttes kyl- och frysutrustningen och kylrummen ut mot nya energieffektiva anordningar som tar mindre plats och där produkter kan presenteras bättre. Väggarna målades och lokalerna anpassades för att göra butiken mer öppen och ljus.

Det är enklare än tidigare att handla i butiken, eftersom det finns mer rörelseutrymme och tydliga skyltar. En ny service på frukt- och grönsaksavdelningen är en juicemaskin som kan användas för att pressa apelsinjuice och en ny flaskreturautomat för kunder finns vid ingången.

”Vi har kommit långt med butiksförnyelserna på KPO. Förnyelsen av Sale-butikerna startade i fjol och kommer att slutföras i år. Sale-butikernas nya butikskoncept är fräscht och beaktar den moderna kundens behov, berättar Jarmo Palola, Handelslaget KPO:s kedjedirektör för S-market och Sale.

Mer information:
Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale

Handelslaget KPO öppnar ett Sokos-varuhus i Köpcentrum Rewell i Vasa i H&M:s nuvarande lokaler. Varuhusbygget inleds i början av 2024 och varuhuset öppnar våren 2024.

”Sedan vi meddelade om att Sokos återvänder till Vasa centrum har det spekulerats i var exakt varuhuset kommer att ligga. Vi har glädjen att meddela att Sokos återvänder till rötterna. Varuhuset öppnar med andra ord på exakt samma plats där det en gång låg”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för KPO.

I Rewell finns redan en Emotion-butik och i och med att Sokos öppnar kommer butikens tjänster att bli en del av Sokos-varuhuset, och samtidigt utökas försäljningen och sortimentet av kosmetikaprodukter. Personalen på Emotion Rewell övergår i Sokos tjänst och rekryteringen av nya medarbetare inleds under slutet av året.

Sokos är en varuhuskedja som i hela 71 års tid har erbjudit finländska konsumenter ett brett sortiment av produkter och tjänster inom skönhet, mode och heminredning. Sokos fokuserar på välkända varumärken samt på personlig och sakkunnig service. Den i år förnyade webbutiken sokos.fi är öppen 24/7.

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör
Antti Paananen, branschdirektör, markethandel
Matti Laukka, ekonomidirektör, fastighetsverksamhet