Handelslaget KPO kommer att anställa 1 200 sommararbetare inkommande sommar varav ungefär hälften är i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna – praktikplatser för högstadie- och gymnasieelever. De flesta sommaranställda arbetar inom kundtjänst, t.e.x. som försäljare, servitörer och trafikbutiksanställda. Sommararbeten finns att ansöka inom hela KPO:s affärsområde. Dessutom kommer KPO även i år att vara med i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb.

”KPO är inte bara den största sommararbetsgivaren i de österbottniska landskapen utan var veterligen även den största sommararbetsgivaren i hela Finland i fjol och för många unga den första kontakten med arbetslivet. Vi har sysselsatt nästan 10 000 sommararbetare de senaste åtta åren. Om detta skulle sättas i någon skala, så kunde det kan finnas kanske fyra företag i Österbotten som sysselsätter mer än 1 200 personer”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Ansvarsfull sommaranställning

KPO erbjuder årligen sommararbete till cirka 1 200 ungdomar runt om i de österbottniska kommunerna. De flesta jobbplatserna erbjuds i Vasa, Karleby, Jakobstad och i Ylivieska regionen, men det har erbjudits jobb jämt fördelat även på andra orter inom KPO:s verksamhetsområde.

”Prisma Liselund som öppnar i Vasa till våren kommer att sysselsätta cirka 200 personer. Nya Prisma blir vår största enhet och kommer att öka antalet anställda avsevärt. Det återstår att se hur mycket över 1 200 sommarbetare vi går i samband med öppningen i Vasa” säger Kim Biskop.

”Sommararbete är väldigt viktigt för unga. De första kontakterna med arbetslivet har visat sig att ha effekt på uppkomsten av ens yrkesidentitet och således på hela karriären. Vi vill att unga ska se arbetslivet som lockande. På KPO har orienteringen av sommaranställda alltid spelat en viktig roll. Vi är även i år engagerade i den rikstäckande kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb, vars syfte är att ge unga bästa möjliga sommararbetsupplevelse” fortsätter personaldirektör Leif Lindberg. ”I år kan man bekanta sig med våra sommarjobbsmöjligheter på TE-Live den 22.2.2022” fortsätter Lindberg.

KPO:s sommarjobbsansökan är öppen till den 31.3.2022. Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna -platserna meddelas det om senare på våren. KPO är verksamt inom de ekonomiska regionerna Ylivieska, Karleby, Jakobstad och Vasa och idkar utom markethandel även bränslehandel, turist- och förplägnadsverksamhet samt bilhandel. I slutet av 2021 hade KPO ca. 1 750 anställda inom handel- och servicebranschen.

Mer information:
Verkställande direktör Kim Biskop
Personaldirektör Leif Lindberg

 

Renoveringen av S-market i Vörå har slutförts. Butiken har fått S-market-konceptets fräscha, nya utseende och samtidigt har sortimentet uppdaterats så att det bättre tillgodoser den lokala efterfrågan och kundernas behov.

Avdelningarna för frukt och grönsaker, bröd och drycker har genomgått de mest synliga förändringarna. All kylutrustning har förnyats med beaktande av miljövänlighet och energieffektivitet. Belysningen i butiken har bytts ut till energieffektiva LED-armaturer. Butiksentrén har gjorts mer tydlig och öppen genom ny inredning och två snabbkassor har öppnats som gör det snabbare och enklare att betala. Dessutom har de bakre utrymmena i butiken renoverats för att öka personalens trivsel.

”Vid renoveringen av butiken uppdaterades butikens visuella uttryck enligt det nya konceptet, och serviceutbudet kompletterades med mycket efterfrågade snabbkassor och en apelsinjuicemaskin”, säger Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale.

Mer information:

Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale

Nu betonas trenderna med inhemskt ursprung och lokalproducerat i matinköpen. Hela 80 procent av de livsmedelsprodukter som Handelslaget KPO säljer i de olika österbottniska landskapen är inhemska, och sortimentet inkluderar 5 000 österbottniska produkter från hundratals lokala producenter.

”Kunderna uppskattar lokalproducerade livsmedel som kommer nära ifrån. I butikernas sortiment finns det lokala produkter i nästan alla produktgrupper, och varje år introduceras tiotals nya livsmedelsprodukter från vår region i sortimentet. Vi gör inköp från aktörerna i vår region för totalt omkring 110 miljoner euro varje år”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Österbottningarna gillar bullar

I det lokala sortimentet betonas till exempel olika typer av bullar. 70 procent av de bullar som säljs kommer från lokala producenter. Totalt sett är bullprodukternas andel av försäljningen inom KPO:s verksamhetsområde större än i övriga Finland, på vissa ställen till och med tre gånger så stor. ”Det finns många lokala bagerier i vår region, särskilt i det svenskspråkiga kustområdet. Vi samarbetar med omkring 30 bagerier som är verksamma i regionen. Till exempel är Vasabageriet Ilosen Leipomos kanelbullepåsar en av KPO:s mest sålda bullprodukter. Å andra sidan har vi till exempel Maxmo Hembageri, med Vörå som hemort, vars franska chokladtårta säljs i några tusental exemplar om året i några butiker”, säger Antti Paananen, market-branschdirektör inom Handelslaget KPO.

Grönsaker från närområdet

Även när det gäller frukt och grönsaker bedrivs omfattande samarbete med lokala producenter. ”Vi ligger i ett jordbruksområde och köper frukt och grönsaker direkt från över 50 producenter. Lokalproducerade grönsaker säljs såväl i enskilda butiker som i större omfattning i vårt butiksnätverk. Till exempel producerar Hauhtosen tila i Maringais morötter som är väldigt populära i Karlebyregionen, och Nevalanmäen marjatila i Haapavesi producerar jordgubbar som transporteras i stora volymer direkt från gården till Prisma i Ylivieska där de sommartid säljs i en shop-in-shop och vintertid som frysvara. Potatis från Veljekset Kuusisto i Himanka i sin tur finns tillgänglig direkt och i riksomfattande skala”, säger Paananen.

Lokala hantverksproducenter

När det gäller lokala produkter betonas ofta hantverksproduktion och äkthet. ”Vi köper till exempel honung för försäljning från ett tjugotal lokala aktörer. Verksamheten är ofta småskalig och kunderna förstår att uppskatta hantverket som ligger bakom den lokalproducerade honungen samt kvaliteten på den. Intressanta är också mikrobryggerierna i vår region. Det finns ungefär ett halvdussin och efterfrågan på deras specialölsorter har varit stor de senaste åren. Till exempel Keppo Bryggeri i Jeppo och Bock’s Corner Brewery i Vasa levererar produkter till cirka 20 butiker i regionen. Lokala hantverksproducenter som betonar äkta smaker och högklassiga råvaror finns också bland tillverkarna av mjölkprodukter i regionen. Åtgången på särskilt specialostar ökar avsevärt så här inför julen”, säger Paananen.

”Kunderna köper lokala producenters produkter för att få smakupplevelser och autenticitet. Vi vill göra vad vi kan för att tillgodose efterfrågan på lokala produkter och tillhandahålla en kanal för produkterna till konsumenternas matbord”, säger Biskop.

Mer information:
Verkställande direktör Kim Biskop
Branschdirektör Antti Paananen

Under de senaste veckorna har man förnyat utrymmen i Prisma Hemstrand, och i dag, 2.12, öppnades restaurangen Rosso Pizza, som vänder sig till alla vänner av goda pizzor. Den vill vara en del av människornas vardag, shopping, veckoslut, fester och allt däremellan. Man kan avhämta sin pizza eller avnjuta den i lokalen, dessutom kommer transportservicen att köra igång i början av år 2022.

Rosso Pizza har tre typer av pizzor: Rosso Klassiker, Rosso Rejäla och Rosso Pannpizzor. Rosso Klassiker känner många till sedan tidigare, medan Rosso Rejäla bjuder på nya smakkombinationer och fyllningar. ”Pannpizza har många frågat efter och önskat sedan länge. Efter det att coronapandemin slog till våren 2020 lagade vi pannpizzor för försäljning i Prisma Karleby och Vasa, och de blev mycket populära. Nu introducerar vi pannpizzan på nytt, och man kan hädanefter beställa dem vid vår restaurang i Prisma Hemstrand” säger Riku Asukas, branschdirektör Handelslaget KPO.

Rosso Pizza med sina 54 kundplatser kommer att sysselsätta 12–15 personer. Restaurangens interiör har planerats av Jaana Ekman vid Visionary Design Partners. ”Också om avhämtning och transport av pizzor är ett väsentligt inslag i restaurangkonceptet, tror jag att det framöver är många som vill avnjuta sin pizza på ort och ställe i den här stiliga och vackra restaurangen”, fortsätter Riku Asukas.

Pizza Hemstrand ska också få en Hesburger, som ska öppnas i början av år 2022.

Mer information:
Branschdirektör Riku Asukas

Handelslaget KPO:s verksamhet gav år 2020 upphov till totalt 4 890 ton koldioxid. KPO:s kolutsläpp minskade med 46 procent från år 2019. Utsläppen har minskat med hisnande 70 procent från år 2015 till 2020, vilket motsvarar kolutsläppen från 2 500 eluppvärmda egnahemshus. KPO har som mål att ha minskat utsläppen med 90 procent år 2030.

Det är övergången till förnybar el som är den centrala orsaken till den snabba minskningen av kolutsläpp. Elen som KPO:s fastigheter konsumerar är till 100 % förnybar energi. Dessutom har KPO redan i åratal satsat på att minska energiförbrukningen. Man har lyckats minska förbrukningen med 20 % från år 2016 bland annat genom att i butikerna investera i LED-belysning, energieffektiva och miljövänliga kylinventarier och bergvärme.
Handelslaget KPO har som mål att år 2025 vara kolnegativt, dvs. ta mer kol ur atmosfären än det tillför dit. Utom minskade utsläpp kräver uppnåendet av målsättningen att de resterande utsläppen kompenseras med olika kolbindande projekt.

”Vi strävar ständigt till mer hållbar affärsverksamhet, och kolneutralitet är för oss ett långsiktigt mål som vi når i etapper. ”Solkraftverket, som byggs i anslutning till ny Prisma Liselund i Vasa och som ska producera en elmängd som motsvarar närmare 20 % av energin som stormarknaden behöver, är ett bra exempel på möjligheterna som förnybara energikällor erbjuder. För närvarande finns det solpaneler på taket över S-marketarna Lappajärvi, Storkyro och Halkokari Karleby. KPO fortsätter installera solelanläggningar på sina verksamhetsställen med en takt på 3–5 anläggningar per år”, berättar Kim Biskop, vd KPO.

”Dessutom testar vi just nu – som en av de första i Finland – hybridfilter som jämnar ut elens kvalitet på två av våra Prismaenheter. Sedan sommaren 2021 har de minskat elförbrukningen vid Prismaenheterna med 4 %, så vi kommer säkert att installera dem på fler av våra fastigheter framöver”, fortsätter Biskop.

Utöver sina egna klimatåtgärder har KPO och den övriga S-gruppen utmanat sina varuleverantörer att delta i kampanjen Big Deal, med målsättningen att minska kolutsläppen med totalt en miljon ton. Över etthundra företag har redan tagit emot utmaningen.

Mer information:
Handelslaget KPO
Kim Biskop, verkställande direktör

Byggandet av Prisma Liselund har framskridit till taklagsfesten, som firades fredag 5.11. Byggnadsarbetena på den största enskilda investeringen i Handelslaget KPO:s historia färdigställs inför årsskiftet. Nya Prisma har en våningsyta på över 22 500 m2. Dessutom finns det totalt över 1000 bilplatser i parkeringshallen, på parkeringsdäcket och på parkeringsplatsen på gården. Fastigheten har en totalareal på närmare 40 000 m2, 4 hektar. I anknytning till Prismacentret finns det på bägge sidor av Kanalbrovägen en ABC-bränslestation och en ABC CarWash.

Tjänsteutbudet på Prisma Liselund kompletteras av KPO:s egen restauranghelhet som består av restaurangerna PizzaBuffa, Presso och Hesburger, specialaffären för skönhet Emotion och S-Bankens kundtjänstställe. Dessutom kommer ett apotek, Alko, Silmäasema, 24 Pesula och LokalTapiola till centret som hyresgäster.

Hållbart byggande

Vid planeringen och byggandet av nya Prisma i Liselund har man ända från början tagit hänsyn till miljön på många olika sätt, från energieffektiv produktion av värme och el till omsorg om flygekorrens livsmiljö. Handelslaget KPO har också som mål att nya Prisma i Vasa ska vara den energieffektivaste och miljömässigt mest avancerade Prismaenheten i Finland.

Prisma Liselund ska förses med över 2000 solpaneler, som kommer att producera nästan 20 % av energin som stormarknaden förbrukar. Energin som förbrukas ger inte upphov till utsläpp av koldioxid. Huvuddelen av värmeproduktionen utnyttjar bergvärme från borrade brunnar och värmepumpar. Kondenset från kylinventarierna och värmen i frånluften tas tillvara så noggrant som möjligt. Belysningen fungerar såväl inom- som utomhus med energisnåla LED-lampor. ABC CarWash stationerna är försedda med biologisk vattenrening. Totalt installeras 14 laddningsstationer för elbilar, med tonvikt på snabbladdning. För cykelparkering byggs nästan ställningar med närmare 130 cykelplatser. I närheten av den nordliga infarten till Prisma byggs en Rinki-ekopunkt

”Rivningsavfallet från byggnaderna som fanns på tomten och jordavfall utnyttjades i mån av möjlighet vid byggande av gator och idrottsplatser, och service- och kontorsbyggnaden flyttades annanstans och är nu potatisförråd. Dessutom kunde man utnyttja 150 000 kubikmeter kross av berg och jordsten från tomten. Krossandet av jordsten innebar att man kunde undvika transport av ca 6000 billaster sten. Man lämnade också kvar ett skogsområde att trygga livsmiljön för flygekorrar, och dessutom byggdes boholkar i samarbete med Vasa stad”, berättar Mika Mikkola, fastighetsdirektör KPO.

Huvudentreprenör för det andra skedet av Prisma Liselund var Lujatalo Oy Pohjanmaa och huvudprojekterare Oy Polyplan Ab från Vasa.

”Projektet, som har nått körkortsåldern, blir snart klart. Prisma Liselund är den största enskilda investeringen i KPO:s historia, och nya Prisma har också ställt oss inför en stor rekryteringsutmaning. Rekryteringen pågår fortfarande, och den har väckt ett enormt intresse både internt och externt. Totalt kommer Prismacentret att sysselsätta över 200 personer. För att sätta det i en referensram, så finns det kanske 14 företag i Österbotten med fler än 200 anställda”, berättar Kim Biskop, vd KPO.

”Prisma Liselund kommer att signifikant förbättra KPO:s utbud av tjänster och därmed öka möjligheterna för våra ägarkunder att koncentrera sina inköp”, fortsätter Biskop.

Mer information:
Handelslaget KPO
Kim Biskop, verkställande direktör och Mika Mikkola, fastighetsdirektör

Handelslaget KPO erbjuder sina ägarkunder den avgiftsfria appen S-mobil, med vilken man bl.a. kan kolla hur hälsosam, inhemsk och miljövänlig mat man köper och jämföra priset på kundvagnen i de olika butikerna. Mobilappen ger användaren massor av information om matinköpen i S-gruppens butiker: inhemskhetsgrad, kolavtryck, näringsvärde, prisuppgifter och fördelningen per produktgrupp.

Kunden kan med hjälp av inköpsdata utveckla sin matkonsumtion i önskad riktning. Då man vet vad man äter, kan man göra val som påverkar hälsan, ekonomin och miljön. Näringskalkylatorn som ingår i appen jämför inköpens näringsvärde med de finländska näringsrekommendationerna, och kan på så sätt hjälpa att göra hälsosammare val. Prisjämförelser mellan olika affärer gör det åter enklare att planera inköpen ur ekonomiskt perspektiv.

”Handelslagets uppgift är att producera förmåner och tjänster, som våra ägarkunder har nytta av. Kunderna har ju redan tidigare kunnat hitta tips om matinköpens hälsosamhet och miljöpåverkan. Prisjämförelserna i medierna ger en allmän uppfattning om kundvagnarnas pris. De är ändå inte detaljerad information baserad på individuell konsumtion. Genom att ställa kundernas egna köpdata till deras förfogande ger vi matens inhemskhet, klimatpåverkan, hälsosamheten och prisjämförelserna större transparens. Om kunden t.ex. vill välja inhemsk mat, minska sitt saltintag eller minska matens kolavtryck, är S-mobil ett utmärkt hjälpmedel” säger KPO:s verkställande direktör Kim Biskop.

Mer information:
Handelslaget KPO
Kim Biskop, verkställande direktör

 

Renoveringen av restaurang Vastaranta på Original Sokos Hotel Kaarle i Karleby har färdigställts. I anslutning till restaurangen finns en ny vinbar, som slår upp dörrarna fredag, 15.10.2021.

Området, som tidigare hyste en karaokebar, har genomgått en komplett metamorfos, och Vastarantas nya stiliga lokaler betjänar nu gästerna mångsidigt från frukost och lunch till sena kvällen. I vinbaren kan man njuta en aperitif före maten, ta ett glas efter måltiden eller fira en lugn och trevlig kväll. Vastarantas nya vinbar är en chosefri lokal med hjärtlig betjäning och ledig stämning.

”Vi är så glada att vi äntligen kan öppna Vastaranta igen. Tanken bakom den nya vinbaren var mycket enkel: vi vill erbjuda våra gäster kvalitetsviner i en trevlig miljö. Vinbaren kompletterar restauranghelheten i Kaarle på ett fint sätt”, säger restaurangchefen Katja Junkkila.

På restaurang Vastarantas meny står ett väl avvägt urval inhemska klassiker, som tillreds av färska råvaror. Maten är okonstlad och utmärkt.

Handelslaget KPO

Mer information: Katja Junkkila, restaurangchef

Maakunnan Auto öppnade ett nytt däckhotell i Seinäjoki 8.10.2021. Däckhotellet är beläget på samma tomt som bilaffären, och kan inhysa över 2 300 däcksatser, dvs. närmare 10 000 däck. Däckhotellet betjänar under namnet S-Rengas.

S-Rengas erbjuder bilisterna heltäckande däcktjänster. Hotellets automation ser till att däcken förvaras i optimala förhållanden och att felaktiga förvaringstemperaturer inte kommer åt att förkorta däckens livslängd. S-Rengas säljer däck och fälgar för alla säsonger, och erbjuder utom förvaring också säsongbyten av däck och rengöring av däck och fälgar. Dessutom erbjuds lagning av däck, balansering av hjul och kontroll av däckens lufttryck.

Man får Bonus med S-Förmånskortet på alla produkter och tjänster. Från och med början av år 2022 fungerar S-Rengas också på nätet, där man bekvämt kan boka och köpa tjänster.

”Däckhotellet är ett bekvämt och tryggt sätt att förvara däck. Tack vare de nya lokalerna kan vi erbjuda allt högklassigare tjänster, och ge vår stora kundkrets mer heltäckande betjäning i fråga om service och underhåll av bilen. Kunden kan lita på att däcken förvaras så bra som möjligt och till mycket konkurrenskraftigt pris”, säger Johan Lillbroända, vd Bilaffär Nystedt / Maakunnan Auto.

Johan Lillbroända, verkställande direktör, Bilaffär Nystedt / Maakunnan Auto

Maakunnan Auto är en fullservicebilaffär som verkar i Seinäjoki och Kauhava. Vi är en del av Bilaffär Nystedt, ett dotterbolag till Handelslaget KPO.

 

Prisma Liselund i Vasa får en restaurangvärld med nästan 300 kundplatser, då restaurangerna PizzaBuffa, Presso och Hesburger slår upp dörrarna

Handelslaget KPO:s Prismacenter som öppnas våren 2022 får en stor restauranghelhet att komplettera tjänsteutbudet i centret. Med sina närmare 300 kundplatser betjänar restaurangerna sina kunder på ort och ställe, och erbjuder givetvis också takeaway-lösningar. ”Man har redan länge hoppats på en PizzaBuffa i Vasa. Många har bekantat sig med det populära konceptet vid flera andra Prismacenter i Finland, berättar branschchefen Riku Asukas.

PizzaBuffa är en lättillgänglig och snabb restaurang för hela familjen, där man kan avnjuta pizzor, fräscha sallader, varma rätter och läskande drycker. Utom kaffe erbjuder kaféet Presso bl.a. ugnsfärska bakverk och rejäla smörgåsar. Hesburger åter är den största kedjan av hamburgerrestauranger i Finland. Totalt kommer restaurangerna att sysselsätta 25–30 personer.

”Restauranghelheten kommer att färdigställas i god tid, och vi kommer att ’provköra’ den med Prismas personal. På så sätt får vi verkligt värdefull erfarenhet, och är så redo vi kan vara då Prismacentret slår upp dörrarna för sina kunder”, fortsätter Asukas.

PizzaBuffa – Kedja – Raflaamo.fi
Presso – Kedja – Raflaamo.fi
Hesburger – Kedja – Raflaamo.fi

Mer information:
Handelslaget KPO
Riku Asukas, branschchef, rese- och förplägnadsbranschen