Handelslaget KPO uppdaterar Sale-butikerna. Först i tur att få det nya visuella uttrycket var Sale Kållby. Och nu har Sale Rewell, Sale Bockska hörnet, Sale Brändö och Sale-butiken i ABC Expresskurvan i Vasa fått det visuella uttrycket enligt det nya konceptet. Konceptförnyelsen ger Sale-butikerna ett fräscht modernt utseende. Lugna färger, visuella element och möbleringslösningar ökar trivseln i butikerna.

Genom butiksförnyelserna fick butikerna tydligare planlösningar och blev mer ljusa och luftiga. I renoveringarna förnyades ytor och möbler, möbler placerades om och sortimenten preciseras enligt kundernas behov. De största förändringarna kan ses i bland annat de förnyade produktpresentationerna på avledningarna för frukt och grönsaker. Även dryckesavdelningarna utmärker sig med nya möbler och utökade sortiment. För att underlätta smidiga inköp installerades även kassor för självbetjäning, som kunderna aktivt har börjat använda.

”Vi har nu förnyat över tio butiker och utifrån den respons vi fått av kunderna har vi lyckats väl. En ny atmosfär, bättre belysning och nya möbler har skapat en varm stämning i butikerna och gjort det enklare att göra inköp”, berättar Jarmo Palola, direktör för S-market och Sale -kedjan inom KPO.

Mer information:
Jarmo Palola, direktör för S-market och Sale -kedjan

Handelslaget KPO har öppnat den nya tjänsten Plocka och skanna för sina ägarkunder på Prisma Hemstrand och Prisma Liselund i Vasa. Med tjänsten plockar kunden sina inköp direkt i inköpskassar och skannar produkterna själv redan medan kunden går runt i butiken. Slutligen betalar kunden inköpen med hjälp av en kvittoutskrift utan att gå via en kassa.

Tjänsten Plocka och skanna underlättar butiksbesöket särskilt när kunden har stora inköp på en gång. Kunden behöver inte rada upp och packa ner produkterna på nytt.

För att göra inköp via tjänsten behövs handskannrar och dessa är placerade vid entréerna i Prisma-butikerna. På samma ställe finns också användarinstruktioner och personalen hjälper vid behov kunderna med att använda tjänsten. Kunden får tillgång till tjänsten genom att visa upp S-Förmånskort första gången hen tar en handskanner. Tjänsten kan enbart användas av ägarkunder som fyllt 18 år.

”Tjänsten Plocka och skanna har fått en fin start, vi har haft över hundra användare varje dag. Vi har haft tjänsten nu i ett par veckor och särskilt barnfamiljer har upplevt att tjänsten underlättar butiksbesöket”, säger Prismadirektör Markku Aspfors på Prisma Liselund.

I Handelslaget KPO:s Prisma-butiker i Karleby, Jakobstad och Ylivieska lanseras tjänsten under nästa år.

Mer information:

Handelslaget KPO

Prismadirektör Markku Aspfors

Handelslaget KPO har fattat beslut om en betydande hotellinvestering i Vasa centrum och genomför en omfattande ombyggnad av Original Sokos Hotel Royal Vaasas fastigheter som handelslaget äger. Hotellbyggnaderna som ligger på båda sidorna av Hovrättsesplanaden förnyas i två omgångar under 2023 och 2024. Ombyggnaden är den mest betydande investeringen i infrastruktur för turism i Vasa på flera årtionden och kommer att resultera i 40–50 nya arbetstillfällen.

Syftet är att ombyggnaden ska inledas vid årsskiftet och när arbetet inleds kommer hotellets affärsverksamhet att överföras från Sokotel Oy till Handelslaget KPO. Hotellets samtliga anställda kommer att överföras som gamla arbetstagare till Handelslaget KPO. Hotellet kommer dock fortsättningsvis att vara verksamt under ombyggnaden, eftersom arbetet utförs stegvis och hotellets verksamhet bedrivs i två olika fastigheter, vilket gör det möjligt att bedriva hotellverksamhet när den andra fastigheten renoveras.

”Ett viktigt mål i planeringen av ombyggnaden av hotellet är att bygga landets energieffektivaste Sokos Hotel i Finlands energihuvudstad. Det här möjliggörs genom att införa geotermisk värme som primär värmekälla, bygga ett betydande solkraftverk och ta till vara energi ur avloppsvatten. Dessutom förnyas hustekniken i fastigheterna helt och hållet”, berättar fastighetsdirektör Mika Mikkola.

”I Vasa centrum skapas till följd av ombyggnaden en mångsidig och energisk hotellhelhet som är i linje med tidsandan och innehåller mångsidigare tjänster och lösningar med sina olika rumstyper för både arbets- och fritidsresenärer. Stadens största hotell, med sina 285 rum samt restaurang- och konferenslokaler, tar också i bruk ytterligare lokaler för hotellverksamhet från fastighetens gatunivå och andra våning på Hovrättsesplanaden 18. Vårt mål är att genomföra landskapets mest intressanta hotellhelhet”, säger branschdirektör Riku Asukas.

”Ur KPO-koncernens perspektiv kan hotellprojektet med tanke på anskaffningen av fastigheten, saneringen och energiinvesteringarna gott jämföras med Prisma Liselund vad gäller dess storleksklass, förutom att investeringen genomförs på en mycket synlig plats i hjärtat av Vasa stad. Vasa ekonomiska region är KPO:s största marknad och enbart under de senaste några åren har investeringar gjorts i alla branscher i Vasaregionen för över 100 miljoner euro. Detta är ett tecken på ett starkt förtroende för Vasa utveckling också under kommande år”, konstaterar verkställande direktör Kim Biskop.

Mer information:
Riku Asukas, branschdirektör
Mika Mikkola, fastighetsdirektör
Kim Biskop, verkställande direktör

 

S-gruppens riksomfattande S-Chefsdagar, som ordnas vartannat år, arrangerades denna gång lördagen den 3.9 vid Uleåborgshallen i Uleåborg. Evenemanget kulminerade på traditionellt sätt med valet av Ässächefer. Särskilt meriterade chefer från S-gruppens företag tilldelas utmärkelsen Ässächef. Urvalskriterierna var kundnöjdhet, flera års framgångsrik verksamhet, ledning av arbetsgemenskapen och personalens välmående samt framgångsrik förverkligande och utvecklande av den egna enhets- och kedjeverksamheten.

I år premierades 19 Ässächefer, som lyckats fantastiskt i sitt arbete, och två av pristagarna är från Handelslaget KPO: Tarja Laakso sevicechef vid Prisma Liselund Vasa och Kai Ala-Heikkilä försäljningschef vid Maakunnan auto Seinäjoki.

”Tarja har framgångsrikt lett en stor arbetsgrupp i Prisma Hemstrand i Vasa under en lång tid, med ansvar för kassaavdelningen, infon och även hela husets skiftesplanering. Tarja tog sig an öppningsprocessen och utmaningarna för det nya Prisma Liselund Vasa, som öppnade i våras, med exemplarisk entusiasm och mod” förklarar Handelslaget KPO:s vd Kim Biskop.

”Kai är ett bilförsäljningsproffs med lång erfarenhet, hans team har klarat sig bra i de senaste årens utmanande marknadssituation. Kai och hans team har framgångsrikt implementerat företagets och bilhandlarens kundlojalitetsstrategi. Ett påtagligt bevis på detta är bland annat 1:a platsen bland alla bilhandlare i Finland i kundlojalitetsundersökningen publicerad av Kauppalehti”, fortsätter Biskop.

Handelslaget KPO

Toimitusjohtaja Kim Biskop

Handelslaget KPO:s skattepliktiga försäljning ökade från föregående år; försäljningen var 498,2 miljoner euro (föreg. år 451,2). Som väntat försvagades det operativa resultatet något, till 9,8 miljoner euro (föreg. år 12,3). De största försäljningsökningarna noterades inom dagligvaruhandeln, bränslehandeln och inom logi- och restauranghandeln, som har återhämtat sig från den värsta coronakrisen. Försäljningen i bilaffären var något lägre än föregående år. KPO var återigen en av Finlands största arbetsgivare för unga med sina 1 200 sommaranställda.

De globala kriserna och de nya stadierna av coronapandemin hade en betydande inverkan på alla KPO:s verksamhetsområden

Dagligvaruhandeln stod vid årets början för ca. 56% av KPO:s försäljning. Den starka försäljningstillväxten de senaste åren fortsatte även i år, då dagligvaruförsäljningen ökade med 4,8 %. Öppnandet av det nya Prisma i Vasas Liselund i mars och de stigande livsmedelspriserna till följd av krisen i Ukraina har också bidragit till tillväxten. Inom bränslehandeln ökade försäljningen med 37,2 %, främst på grund av den globala ökningen av priset på råolja.

Inom logi- och restaurangbranschen noterades en försäljningstillväxt på hela 110,9 %. Branschen var fortfarande disciplinerad i januari-februari av restriktionerna på grund av coronapandemin, men sedan mars har situationen normaliserats och på sina håll översteg försäljningen till och med tiderna före coronapandemin. Bromsande faktorer har varit de höga bränslepriserna och återupplivandet av utlandsresor, vilket i sin tur har bidragit till att resandet i hemlandet minskat.

Inom bilhandeln minskade försäljningen med 2,8 %, främst på grund av förlängda leveranstider för nya bilar som orsakades av den globala komponentbristen. Efterfrågan på nya bilar har dock varit livligare än förra året och orderstocken är på rekordnivå. Även handeln med begagnade bilar har varit mycket livlig. En ökning med 4,4 % noterades i handeln med bruksvaror genom Prisma, Prisma Rauta och Sokos Emotion-butikerna.

”Årets början har återigen varit turbulent, särskilt på grund av anfallskriget som Ryssland startade i Ukraina och dess globala effekter. Dessutom har de nya faserna av coronapandemin fortsatt att förvirra marknaden. Den ekonomiska osäkerheten och inflationen påverkar för närvarande varje finländares vardag. Vi har lyckats inom KPO:s branscher, i enlighet med vårt uppdrag, att erbjuda prisvärda och högkvalitativa produkter, tjänster och lösningar för denna situation, vilket återspeglas positivt i försäljningssiffrorna. Jag är särskilt nöjd med uppsvinget inom logi- och restaurangbranschen efter de tuffa coronaåren”, säger Kim Biskop, VD för Handelslaget KPO. ”Årets absoluta höjdpunkt var invigningen av det nya Prisma-centret i Vasas Liselund. Denna största enskilda investering i KPO:s historia har fått en mycket lovande start och kommer att avsevärt förbättra vårt tjänsteutbud i Vasaregionen”, tillägger Biskop.

Satsningar på butiker, energieffektivitet och sysselsättning av ungdomar

Handelslaget KPO investerade totalt 9,9 miljoner euro i början av 2022 i utvecklingen av sitt servicenät i Österbottens landskap. Efter förnyelsen av S-market-kedjans butiker är det Sale-butikernas som står i tur att renoveras till ett nytt koncept under åren 2022 och 2023. Satsningar på energieffektiviteten fortsätter också inom hela nätverket. Under 2022 kommer t.ex. solpaneler att installeras till fyra nya butiker. ”Våra investeringar i de Österbottniska landskapen och miljövänliga energilösningar är återigen på en betydande nivå. Särskilt glad är jag över att vi återigen kunde erbjuda sommarjobb till över 1 200 unga i vår region. Med den siffran är vi återigen en av de största arbetsgivarna för unga i Finland”, berättar Biskop.

Utsikter för resten av året

Att förutspå slutet av året för KPO:s affärsverksamhet är för närvarande mycket utmanande. ”Osäkerheten som orsakas av världens kriser och de dimmiga utsikterna för ekonomin kommer att påverka konsumtionsbeteendet även under hösten. Effekternas storlek beror till stor del på om osäkerhetsfaktorerna ökar eller minskar samt konsumenternas tilltro till sin egen ekonomi. Utsikterna för ekonomin i vårt eget verksamhetsområde är dock mer positiva än genomsnittet och mina förväntningar är försiktigt positiva mot hösten”, säger Biskop. Försäljningen för hela året förväntas växa klart och resultatet försvagas något jämfört med föregående år.

Mer information: VD Kim Biskop

 

Handelslaget KPO uppdaterar butikernas visuella uttryck och tjänsterna i Sale-butikskedjan inom sitt område. Konceptförnyelser ger Sale-butikerna ett fräscht utseende, nya tjänster som underlättar vardagen och ett produktsortiment anpassat efter kundernas behov. I det nya visuella uttrycket ersätts den röd-gula färgkombinationen med ett nytt, ljusare utseende. Genom ändringen betonas ett fräscht, stämningsfullt uttryck. Först i tur att få det nya visuella uttrycket var Sale Kållby.

Genom butiksförnyelsen har Sale fått en tydligare planlösning och butiken har blivit mer luftig och trivsam. Frukt- och grönsaksavdelningen samt brödavdelningen har utvidgats och blivit riktigt fräscha. Nytt på avdelningen är en juicemaskin där kunderna själva kan göra färskpressad juice. Även dryckesavdelningen utmärker sig med nya möbler och ett utökat sortiment. Alla möbler i butiken har förnyats, och den nya kylutrustningen förbättrar energieffektiviteten i butiken avsevärt. Dessutom har butiken fått en snabbkassa som ökar smidigheten och tydliga skyltar som hjälper kunderna att hitta rätt produkter.

– KPO:s samtliga 29 Sale-butiker och 6 Sale-butiker som finns i anslutning till ABC-stationer kommer att förnyas inom de närmaste två åren, säger Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale inom Handelslaget KPO. I år kommer ungefär hälften av butikerna att bli klara. Efter förnyelsen är Sale-butikerna ännu bättre anpassade till kundkretsen i just det egna området, när det gäller såväl sortimentet och tjänsterna som smidiga butiksbesök.
Mer information:

Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale

Handelslaget KPO erbjuder också i år cirka 600 skolelever i åldern 14–18 sommarjobb inom KPO:s verksamhetsområden. Det här är nästan hälften av KPO:s över 1 200 sommarjobbare den här sommaren. De minderåriga arbetar i Prisma-, Prisma Järn-, S-market- och Sale-butiker och i ABC-trafikstationer, hotell och restauranger under två veckor i juni–augusti via praktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna.

”KPO har från år till år varit en av de största arbetsgivarna för unga – inte bara regionalt utan i hela Finland. För oss är det en värdefråga att erbjuda sommarjobb åt unga i vår region, till och med åt fler än vi egentligen behöver, och att satsa på särskilt de första sommarjobbserfarenheterna, så att de unga ska trivas i servicebranschen och komma tillbaka som arbetstagare i framtiden”, berättar Handelslaget KPO:s verkställande direktör Kim Biskop.

Nästan alla av KPO:s verksamhetsställen sysselsätter sommarpraktikanter och de större enheterna erbjuder praktik åt så många som över 20 skolelever. Ett typiskt exempel är S-market som tar emot 1–2 praktikanter åt gången med två veckors mellanrum under skolornas sommarlov. Till exempel i S-market i Kelviå får totalt 10 skolelever prova på hur det är att arbeta i en matbutik.

”Sommarpraktiken ger skoleleverna en möjlighet att bekanta sig med de olika arbetsuppgifterna i en butik och lär dem också arbetslivets regler och färdigheter, som att komma i tid till jobbet, genomföra tilldelade arbetsuppgifter och arbeta som en del av ett team. Sommarpraktiken ger butiken en möjlighet att visa vilken rolig arbetsplats den är. I bästa fall är våra sommarpraktikanter skolelever som har varit praoelever hos oss och som senare ansöker till de riktiga sommarjobben”, berättar Tuija Juntunen som är butikschef på S-market i Kelviå.

För Romeo Pöppönen och Aaro Piippola, sommarens första praktikanter i S-market Kelviå inom programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna, gav praktiken en inblick i butikens vardag. ”Vi hade klassiska arbetsuppgifter som att plocka i hyllor, städa och packa upp varor. Det svåraste var att hitta produkternas platser”, berättar duon. ”Vi överraskades av hur mycket man går av och an i butiken under en dag”, tillägger Pöppönen. Under resten av sommarlovet ska ungdomarna bland annat hänga med sina kompisar.

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör
Tuija Juntunen, butikschef

 

Handelslaget KPO har öppnat en ABC-tankstation för båtar i gästhamnen på Vasklot i Vasa, bredvid Vasa motorbåtsklubb. Stationen säljer 98E-bensin och Smart diesel, och den moderna tankstationen uppfyller alla säkerhetskrav. Betalning av bränsle kan göras med alla vanliga betalkort eller smidigt med appen ABC-mobil. Automatstationen är öppen för båtförare dygnet runt. Stationen är KPO:s andra ABC-tankstation för båtar, den första öppnades 2020 på Mustakari i Karleby.

”KPO:s verksamhetsidé är att tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster och förmåner för ägarkunderna och våra övriga kunder. Detta stämmer mycket väl med den nya tankstationen. I Vasa har det funnits bara en tankstation för båtar, vilket inte är tillräckligt med tanke på behoven hos båtförarna i regionen. Även för turismen i Vasa är detta ett viktigt projekt – nu kan gästande båtar lita på att de alltid får bränsle till ett rimligt pris i Vasa”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Handelslaget KPO

Mer information: Kim Biskop, verkställande direktör

Rebecca Sandnäs från Jakobstad, Monica Hagström från Karleby och Nader Khalili från Vasa tilldelas i år Handelslaget KPO:s stipendium Ungt löfte. KPO:s stipendium Ungt löfte är avsett för en person under 25 år eller en grupp som siktar på internationell toppnivå och är hemma från eller bor i KPO:s verksamhetsområde. Stipendiet kan sökas av någon som utövar idrott, vetenskap eller konst och som har tydliga mål och ambitioner med sitt utövande. Stipendiernas totalsumma är 2 400 euro.

”Vi fick också detta år många ansökningar och det var igen lika svårt att välja stipendiemottagare”, berättar Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Rebecca Sandnäs är 18 år och skidskytteåkare. Hon är med i landslaget och har representerat Finland i flera mästerskapstävlingar. Hennes huvudmål inför nästa säsong är junior-VM 2023. Rebecca har tagit flera medaljer även inom skidåkning, fastän skidskytte varit hennes paradgren redan i flera år.

Monica Hagström är 22 år och fotbollsspelare. Hon representerar Åland United redan för fjärde säsongen. Hennes mål är att få spela på de stora arenorna i Europas toppserier och representera Finland i A-landslaget. Hon har varit med i de ungas landslag, representerat Finland i sin åldersklass i UEFA-cupen samt i EM-kvalen.

Nader Khalili är 20 år och tävlingssimmare. Han tränar i Vasa Simsällskaps representationsgrupp. Han hör till Simförbundets paralandslag och till Parakommitténs grupp Paris 2024. Han har representerat Finland i flera mästerskapstävlingar i parasimning. Han har vunnit flera finska mästerskap och är flerfaldig nordisk mästare.

Tidigare har stipendiet tilldelats:
nordisk kombination, Alva Thors, Vörå
fotboll, Samuel Uusitalo, Jakobstad
fotboll, Simon Uusitalo, Jakobstad
skidskytte/orientering, Rasmus Huhtamäki, Pedersöre
friidrott, Konsta Alatupa, Kelviå
skidåkning, Hanna Ray, Esse
friidrott, Antti Tuomela, Laihela
friidrott, Nathalie Blomqvist, Pedersöre
bågskytte, Sofia Ketola, Korsholm
nordisk kombination, Otto Niittykoski, Vasa
orientering, Karoliina Ukskoski, Perho
friidrott, Katri Mustola, Kalajoki
skidåkning, Emelie Svenlin, Kronoby
orientering, Anu och Satu Tuomisto, Vasa
bowling, Teemu Putkisto, Ylivieska
fotboll, Olga Ahtinen, Karleby
orientering, Kirsi Nurmi, Vasa
rullstolsbowling, Tuomo Himanka, Kalajoki
balett, Minna Somero, Karleby
tävlingsdans, Jani Neulaniemi, Vasa
alpin skidåkning, Tii-Maria Romar, Vasa
skidåkning, Kalle Lassila, Vetil

Anvisningar för att söka stipendium: https://osuuskauppakpo.fi/nuori-lupaus/

Mer information: verkställande direktör Kim Biskop

Autoalan Keskusliittos (AKL, bilbranschens centralförbund) styrelse för 2022 valdes vid föreningens årsmöte 12.5.2022. Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab:s vd Johan Lillbroända fortsätter som styrelseledamot. Lillbroända har varit styrelseledamot i AKL sedan 2020. Han har varit vd för Handelslaget KPO:s dotterbolag Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab sedan 2014.

”I AKL:s styrelse har du utmärkt insyn i bilbranschens framtid. Styrelseplatsen har stor betydelse med tanke på både möjligheterna att påverka och den framtida utvecklingen. Styrelseplatsen utgör ett viktigt stöd för KPO:s verksamhet i bilbranschen, och även på regional nivå är det viktigt att Österbotten har en representant i styrelsen”, säger Matti Laukka, ekonomidirektör, branschdirektör för bilhandel inom Handelslaget KPO.

HANDELSLAGET KPO

Matti Laukka
ekonomidirektör, branschdirektör för bilhandel