Osuuskauppa KPO on Pohjalaismaakuntien suurimpia veronmaksajia


30.11.2020

Osuuskauppa KPO on Pohjalaismaakuntien suurimpia yksityisiä työnantajia sekä yksi suurimmista veronmaksajista. Kotipaikkaansa Kokkolassa pitävän KPO-Konsernin verollinen myynti vuonna 2019 oli 851,3 miljoonaa euroa ja maksetun yhteisöveron määrä 5,4 miljoonaa euroa, joka vastaa yli 12 % koko Keski-Pohjanmaan yhteisöveroista. KPO:n vuoden 2019 verojalanjälki, eli yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyvät verotulot ja veronluonteiset maksut, oli kokonaisuudessaan 143,7 milj. €. KPO on pysynyt alueen suurimpien veronmaksajien listalla vuodesta toiseen.

KPO:n verojalanjälki 2019 Milj. €
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 22,2
Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 9,8
Eläkevakuutusmaksut 12,0
Työnantajan sairasvakuutusmaksut 0,4
Tulo- ja varallisuusverot 6,8
Yhteisöjen tulovero 5,4
Kiinteistövero 1,4
Välilliset verot 114,8
Tilitetty arvonlisävero 13,3
Sähkövero 1,2
Polttonesteiden valmistevero 56,6
Alkoholivero 18,5
Tupakkavero 17,8
Autovero 7,2
Verot yhteensä 143,7

KPO:n omistajat ovat pääsääntöisesti pohjalaisia ihmisiä ja yrityksen toiminnan tulos palautuukin hyötynä osuuskaupan omalle toimialueelle. Osuuskaupan investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 23,6 miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat lähes täysin pohjalaismaakuntiin. Myös hankinnat suunnataan mahdollisimman paljon omalle toimialueelle ja vuosittain KPO ostaakin tuotteita ja palveluita pohjalaismaakunnista yhteensä yli 100 miljoonan euron arvosta 2 400:lta eri yhteistyökumppanilta.

Merkittävänä työllistäjänä KPO:n palveluksessa oli vuonna 2019 keskimäärin yli 1 600 työntekijää, joille maksettiin palkkoja yhteensä 50,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Osuuskauppa KPO on tarjonnut vuosittain kesätyöpaikan keskimäärin 1 200 nuorelle, eli kaiken kaikkiaan osuuskauppa maksaa palkkaa vuosittain lähes 3000 eri henkilölle.

KPO:n toiminta-alueen elinvoimaisuutta tukivat myös asiakasomistajille vuoden 2019 aikana bonuksena, maksutapaetuna, ylijäämänpalautuksena sekä osuuspääoman korkona maksetut 25,2 miljoonaa euroa. Alueensa liikuntaa, urheilua ja kulttuuria KPO tuki suoraan 400 000 eurolla vuonna 2019.

”KPO:lla on yli 126 000 pääosin pohjalaista omistajaa, olemme siis pohjalaisten perheiden omistama yritys. Hyvien palveluiden ja etujen tuottaminen omistajakunnalle on koko KPO:n olemassaolon perusta. Näin ollen pyrimmekin investoimalla, ostamalla, työllistämällä ja koulutusta, liikuntaa sekä kulttuuria tukemalla luomaan hyvinvointia pohjalaismaakuntiin. Suurena yrityksenä koen KPO:n pystyvän osaltaan vaikuttamaan alueemme elinvoimaisuuteen konkreettisesti” sanoo Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Biskop