KPO:n myynti ylitti miljardi euroa, palveluihin panostetaan ennätyksellisesti


23.2.2023

Osuuskauppa KPO:n myynti kasvoi vuonna 2022 merkittävästi ollen 1 034,7 miljoonaa euroa. Toiminnan tulos heikkeni kokonaisuutena mm. Ukrainan sodan vaikutusten sekä uusien investointien myötä. Päivittäistavarakaupassa pidettiin kiinni osuuskaupan hintalupauksesta, ja sen tulos jäi edellisvuoden tasosta, vaikka asiakasmäärät, myynti ja markkinaosuus kasvoivat selvästi. Koronapandemiasta ripeästi palautuneella matkailu- ja ravitsemistoimialalla myynti ja tulos paranivat selvästi. Uusien autojen toimitusvaikeuksista kärsineen autokauppatoimialan myynti ja tulos jäivät hieman edellisvuodesta.

KPO:n verollinen myynti oli viime vuonna 1 034,7 (ed.v. 932,8) miljoonaa euroa ja liikevaihto 843,0 (ed.v. 757,6) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 28,2 (ed.v. 33,8) miljoonaa euroa. KPO investoi 22,7 miljoonaa euroa palveluverkostonsa kehittämiseen. Bonusta, ylijäämänpalautusta, osuusmaksun korkoa ja maksutapaetua maksettiin ennätykselliset 34,2 (ed.v. 31,4) miljoonaa euroa.

Myynti kasvoi edellisestä vuodesta 101,9 miljoonaa euroa eli 10,9 prosenttia. KPO:n verollinen myynti jakautui seuraavasti:

Päivittäistavarakauppa 56,6 %
Polttonestekauppa 19,5 %
Autokauppa 10,9 %
Käyttötavarakauppa 7,9 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 3,8 %
Kiinteistöliiketoiminta 1,2 %

KPO:n market -toimialan myynti kasvoi uuden Prisma Liisanlehdon sekä polttonestemyynnin vetämänä edellisvuodesta 11,9 % ja oli 882,2 miljoonaa euroa. Matkailu- ja ravitsemistoimialan myynti kasvoi peräti 66,5% ollen 26,8 miljoonaa euroa. Autokaupan myynti oli 113,1 miljoonaa euroa, missä oli laskua edelliseen vuoteen 2,6 %.

Henkilöstömäärä kasvoi

Liisanlehdon Prisma-keskuksen avauksen myötä kasvanut henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2 070. Lisäksi KPO työllisti kesällä yli 1 200 nuorta. KPO on Eezy Flown työtyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen mukaan yksi Suomen innostavimmista työpaikoista ja ylsi työyhteisötutkimuksessa jälleen parhaaseen AAA-luokitukseen. Tämän erinomaisen tuloksen ovat mahdollistaneet panostukset työolosuhteisiin ja -välineisiin sekä henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Asiakasomistajia palkittiin ennätyksellisesti 34,2 miljoonalla eurolla

Vuonna 2022 KPO:hon liittyi 5 488 uutta jäsentä eli asiakasomistajaa. Jäsenmäärä oli joulukuun lopussa 129 161. KPO:n toiminta-alueen kotitalouksista n. kolme neljäsosaa on KPO:n asiakasomistajia. Asiakasomistajien saama Bonus oli 25,7 miljoonaa euroa. Bonusta, osuuspääoman korkoa, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta maksettiin yhteensä 34,3 miljoonaa euroa eli keskimäärin 265 euroa jäsentä kohden.

Ennätyspalkitseminen myös alkaneena vuonna

KPO:n ylijäämä ennen veroja oli 28,2 miljoona euroa (ed.v. 33,8 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 83,3 % (ed.v. 83,2 %). Tuloksestaan KPO maksaa veroja 4,9 miljoonaa euroa.

”Koronapandemien hieman hellitettyä alkoi Ukrainassa sota, joka teki vuodesta 2022 surullisella tavalla poikkeuksellisen. Venäjän raakalaismainen hyökkäys ja sen globaalit seuraukset toivat turbulenssia myös KPO:n toimintaan vuonna 2022. Toimialamme selvisivät kuitenkin haasteista kunnialla ennen kaikkea palveluitamme aktiivisesti käyttäneiden asiakasomistajien sekä sitoutuneiden työntekijöidemme ansiosta. Todella suuret kiitokset omistajillemme, koko upealle henkilökunnallemme sekä KPO:n hallinnolle ja yhteistyökumppaneille menneestä vuodesta. Asiakkaitamme haluamme palkita palauttamalla tilikauden ylijäämästä omistajillemme ennätyssumman, n. 8,6 miljoonaan euroa. KPO:n hallitus esittää kevään edustajiston kokoukselle, että KPO jakaa jäsenilleen 3 %:n osuuspääoman koron lisäksi 1,5 % ylijäämänpalautusta Osuuskauppa KPO:lta tehdyistä bonusostoista. Mikäli edustajiston kevätkokous hyväksyy esityksen, kasvaa meillä asioivien jäsentemme palkitseminen edelleen aiemmasta” kertoo toimitusjohtaja Kim Biskop.

Maltillisempi investointitahti huippuvuosien välissä

KPO:n investoinnit vuonna 2022 olivat yhteensä 22,6 miljoonaa euroa. Merkittävimpänä investointina voidaan edelleen pitää Prismakeskus Vaasa Liisanlehtoa, joka avattiin onnistuneesti maaliskuun lopussa. Alkuvuodesta valmistui myös Sotkan ja Askon käyttöön ABC Kivihaan tontille rakennettu 3000 m2:n liikerakennus. Muilta osin vuosi 2022 oli liiketilamuutosten, perusparannusten ja Sale-miljöömuutosten vuosi. Sale -konseptiuudistus toteutettiin yhteensä 18 Sale-myymälään, joista Kolpin, Maxmon, Jepuan ja ABC Heinolankaaren myymälöihin uudistettiin samalla kylmälaitokset. Kodin Terran muutos Prisma Raudaksi edellytti merkittäviä kiinteistön muutostöitä, joita toteutettiin syksyn aikana jatkuen vielä vuodelle 2023. Prisma Raudan tarpeisiin rakennettiin myös uusi rakennustuotteiden varastokenttä. Lisäksi vuoden 2022 aikana tehtiin useita pienempiä korjaus-, korvaus- ja energiainvestointeja myymäläverkostoon sekä vietiin tulevien vuosien suurien investointihankkeiden suunnittelua eteenpäin.

Palvelut laajenevat myös lähivuosina

”Vuoden 2023 talouskehitystä Suomessa ja globaalisti on vaikea ennustaa Ukrainassa jatkuvan Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Sotatila vaikuttaa monien raaka-aineiden, tuotteiden ja energian saatavuuteen sekä hintoihin suoraan ja välillisesti. Vaikeasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta KPO katsoo luottavaisena tulevaisuuteen jatkaen panostuksiaan edullisiin hintoihin ja palveluverkostonsa edelleen kehittämiseen. Asiakkaiden tarkka kuuntelu ja ketterä reagointi muuttuviin tarpeisiin korostuu tilanteessa, jossa kuluttajat harkitsevat rahankäyttöään yhä tarkemmin. Erityisesti panostamme Vaasan seudulle, jossa vuoden alusta KPO:n haltuun siirtynyt Original Sokos Hotel Royal ravintoloineen tullaan uudistamaan täysin vuosien 2023–2024 aikana. Tämä kaupungin suurimman hotellin uudistus työllistää rakennusaikana satoja henkilöitä ja luo valmistuttuaan kymmeniä uusia työpaikkoja. Investointina se on vuosikymmeniin suurin matkailualan panostus Vaasan seudulle vaikuttaen myös kaupungin keskustan ilmeeseen positiivisesti. Aloitamme myös uuden S-marketin rakentamisen Sundomiin ja suunnitelmissa on edistää myös muita markethankkeita toiminta-alueellamme. Sale-ketjun konseptiuudistus viedään niin ikään loppuun vuoden 2023 aikana.” toteaa Biskop

Ostoja pohjalaisilta yrityksiltä yli 115 miljoonalla ja monipuolista tukea liikunnalle ja kulttuurille

”Oman toiminta-alueen hyvinvointi on KPO:lle elinehto. Pyrimmekin kohdistamaan hankintoja alueellemme mahdollisimman paljon. Viime vuonna ostimme tuotteita ja palveluita pohjalaismaakunnista yhteensä yli 115 miljoonan euron arvosta 2 400:lta eri yritys- ja yhteistyökumppanilta. Toiminta-alueemme liikuntaa, urheilua ja kulttuuria puolestaan tuimme yli 390 000 eurolla esimerkiksi Kannustajat- ja Nuori Lupaus – ohjelmiemme kautta” kertoo Biskop.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Biskop