Yhteistyötä lohikantojen tilan parantamiseksi


20.11.2013

S-ryhmä on ollut mukana hakemassa ratkaisuja lohen ja meritaimenen tilan parantamiseksi Maa- ja Metsätalousministeriön työryhmässä.

Maa- ja Metsätalousministeriön vuoden 2012 lopussa perustamassa lohi- ja meritaimentyöryhmässä saman pöydän ääreen kokoontuivat kalastajat, kalakaupan toimijat, viranomaiset, ympäristöjärjestöt ja energiateollisuuden edustajat. Työryhmän tavoitteena oli löytää toimenpiteitä, joilla turvataan elinvoimaiset luonnonvaraiset lohi- ja meritaimenkannat ja kantojen kestävä hyödyntäminen. Ryhmän ehdotukset toimenpiteistä menevät seuraavaksi lausuntokierrokselle ja valtioneuvoston vahvistettavaksi.

”On tärkeää, että tarvittavat toimenpiteet kotimaisten kalakantojen parantamiseksi tehdään laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja toivomme, että kaikki osapuolet sitoutuvat yhdessä tehtyihin johtopäätöksiin,” työryhmässä mukana ollut vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoo. 

Työryhmä on tarkastellut muun muassa kalakantojen tilaa ja kalastuksen merkitystä kalastus- ja matkailuelinkeinoille. Ryhmä ehdottaa lukuisia toimenpiteitä liittyen kalastuksen sääntelyyn, valvontaan, elinympäristöjen kunnostukseen ja tutkimukseen. Yksi keskeinen ehdotus on, että kaikki yksivuotiaina tai vanhempina istutettavat lohet ja meritaimenet tulee rasvaeväleikata. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa valikoivan kalastuksen, kun rasvaevällisiä kaloja pitäisi palauttaa takaisin veteen.

”Uskomme, että näillä toimenpiteillä voidaan aidosti vaikuttaa luonnonvaraisten lohikantojen tilaan ja kalastuksen kestävyyteen. Toivomme, että työryhmän antamat ehdotukset saadaan käyttöön mahdollisimman pian. Näin voimme jatkossakin tarjota suomalaisille kuluttajille kestävästi pyydettyä kotimaista kalaa, ” Rankinen summaa.