Tuulivoimalan rakentamisessa ei oteta terveysriskejä


10.6.2013

Tuulivoimaloiden rakentaminen ilahduttaa monia, mutta herättää myös paljon ennakkoluuloja. Siksi suunnitteluvaiheessa on otettava kaikki hankkeeseen ja sen ympäristöön vaikuttavat tekijät huomioon.

S-ryhmän energiayhtiö S-Voima ja St1:n omistavat yhdessä TuuliWatti Oy:n. Yhtiö periaatteena on, että se ei lähde rakentamaan tuulivoimaloita vain omilla ehdoillaan, vaan ottaa huomioon muun muassa paikalliset asukkaat, luonnon ja eläimet sekä mahdolliset meluhaitat. Tuulivoimalaa ei koskaan sijoiteta siten, että sen toiminnasta syntyy riskiä terveydelle.

S-Voiman toimitusjohtaja Mikko Halonen korostaa huolellisen kaavoitusprosessin merkitystä.

— Kysymme aina ensin kunnilta haluavatko he tuulivoimaa. Jos vastaus on kyllä, pyydämme heitä ehdottamaan sopivaa paikkaa voimalle. Kuuntelemme tuulivoimaloiden rakentamisessa paikallisten asukkaiden mielipiteitä, aivan kuten kaikessa muussakin rakentamisessa.

Tuulivoiman osuus Suomen sähkötuotannossa on vielä moniin muihin maihin verrattuna hyvin alhainen. Uusiutumattomien energialähteiden vähentyessä on panostettava uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen, kuten tuulivoimaan.

Energiankulutus on yksi olennainen osa vastuullisuutta, ja siksi S-ryhmä haluaa olla mukana kehittämässä vihreämpää energiantuotantoa; tavoitteena on vuonna 2016 tuottaa omalla tulivoimalla puolet ryhmän käyttämästä sähköstä. Linjauksella on merkitystä koko maan mittakaavassa, koska S-ryhmä kuluttaa noin prosentin kaikesta Suomen sähköstä.  

Tuulienergian tuotannossa korostuu myös kuluttajan etu. Tuulivoiman synnyttämä kilpailu sähkömarkkinoilla alentaa sähkön hintaa. Kunnat hyötyvät kiinteistöverotuloista ja tuulivoimaloiden tuomista työpaikoista. Lisäksi voimaloiden ylläpitokustannukset ovat alhaisempia kuin perinteisten energiaa tuottavien laitosten kustannukset. Tuulivoima on ennen kaikkea kotimaista puhdasta energiaa, jonka polttoaine on ilmaista.