SOK uudistaa käyttötavarakaupan organisaatiotaan


6.6.2014

SOK suunnittelee uudistavansa SOK Käyttötavarakaupan toiminnot ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut 6. kesäkuuta annetulla neuvotteluesityksellä. Suunnitelmat voivat toteutuessaan johtaa enimmillään yhteensä 130 työntekijän irtisanomiseen.

Talouden tilanne on Suomessa ollut jo pitkään heikko. Kuluttajien ostovoiman kehitys on ollut heikko vuodesta 2010 alkaen ja kääntynyt viime vuosina jopa negatiiviseksi. Samaan aikaan työttömyys on kasvanut ja kuluttajien usko omaan talouteensa heikentynyt. Pitkittynyt huono taloustilanne, kaupan digitalisoituminen ja alan voimakas rakennemuutos kohti monikanavaisia palveluja sekä toimintaympäristön kiihtyvä muutos ovat ajaneet kaupan isojen haasteiden eteen, jotka vaikuttavat erityisesti käyttötavarakauppaan.

– S-ryhmän käyttötavarakauppa on jo jonkin aikaa ollut tappiollista. Tuloksen kääntämiseksi voitolliseksi tarvitsemme aiempaa parempaa asiakasymmärrystä sekä entistä nopeampaa ja ennakoivampaa reagointia kysynnän muutoksiin. Haluamme lisäksi selkiyttää vastuualueita ja purkaa SOK:ssa olevia päällekkäisyyksiä, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine kertoo.

Toimintojen uudelleenorganisoimisella haetaan nykyistä selvästi parempaa kustannustehokkuutta sekä eri toimialojen synergiaa, jotta S-ryhmä pystyy vastaamaan kasvaneeseen kilpailuun.

– SOK Käyttötavarakaupan nykyinen matriisiorganisaatio on muodostunut raskaaksi, eikä se ole kyennyt vastaamaan alan yhä koveneviin haasteisiin. Suunnitteilla on purkaa nykyinen raskas matriisiorganisaatio ja järjestellä käyttötavarakaupan toiminnot uudelleen ketjujohtoisiin kokonaisuuksiin. Tarkoituksena on muodostaa oma organisaationsa rautakaupalle, tavaratalo- ja
erikoisliikekaupalle sekä yhdistää Prisman käyttötavarakaupan toiminnot osaksi päivittäistavarakaupan organisaatiota, Arttu Laine sanoo.

Organisaatiouudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 12. kesäkuuta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia SOK Käyttötavarakaupan ja SOK Päivittäistavarakaupan työntekijöitä, yhteensä noin 530 henkilöä ja voivat johtaa enimmillään noin 130 henkilön irtisanomiseen. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske S-Verkkopalvelut Oy:n tai SOK:n Marks & Spencer -ketjuohjauksen henkilöstöä.

Tavoitteena on, että suunnitelmat toimintojen uudelleenjärjestelyistä olisivat valmiit elokuun loppuun mennessä.  

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske SOK:n tai SOK-yhtymän muita yksiköitä tai yrityksiä, kuten esimerkiksi Inex Partners Oy:tä. Neuvottelut eivät myöskään koske alueosuuskauppoja, niiden myymälöitä tai muita toimipaikkoja. Alueosuuskauppojen  asiakasomistajille tarjoamat palvelut säilyvät ennallaan.

Lisätietoja:
Kenttäjohtaja Arttu Laine, SOK, p. 010 76 81011.