S-ryhmän vuosi 2010


17.2.2011

S-ryhmä kokonaisuudessaan

 • Vähittäismyynti (alv 0 %) oli   10 464,9 miljoonaa euroa (9 861,4 milj.euroa).
 • Vähittäismyynti kasvoi 6,1 prosenttia.
 • Tulos (osuuskaupat + SOK-yhtymä) ennen satunnaisia eriä oli 296 miljoonaa euroa (268 milj. euroa).
 • Investoinnit olivat 600 miljoonaa euroa (658 milj. euroa).
 • Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 4,7 prosenttia ja oli 5 773,1 miljoonaa euroa.
 • Käyttötavarakaupan myynti kasvoi 10,6 prosenttia ja oli 1 199,9 miljoonaa euroa.
 • Henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2010 lopussa 39 646

  (ed. v. 37 764).

 • Uusia toimipaikkoja avattiin 38. S-ryhmän toimipaikkoja oli joulukuun lopussa 1 636, joista 1 614 oli Suomessa, 13 Baltiassa ja 9 Pietarissa.

Alueosuuskaupat

 • Vähittäismyynti oli 9 045,4 miljoonaa euroa (8 484,0 milj. euroa).
 • Vähittäismyynti kasvoi 6,6 prosenttia.
 • Tulos ennen satunnaisia eriä oli 264 miljoonaa euroa (251 milj. euroa).
 • Alueosuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä oli 86,4 prosenttia.

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

 • Liikevaihto oli 9 276 miljoonaa euroa (8 602 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia.
 • Liikevaihdosta valtaosa koostuu S-ryhmän sisäisestä palvelutoiminnasta.
 • Tulos ennen veroja oli 32,1 miljoonaa euroa (16,8 milj. euroa).
 • SOK-yhtymän osuus S-ryhmän myynnistä oli 13,1 prosenttia.
 • Henkilöstömäärä lisääntyi 373 hengellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli vuoden 2010 lopussa 9 406.

SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä:

– S-ryhmän tulos jatkoi maltillista kasvuaan. Asiakasomistajamme kokevat selvästi osuustoiminnallisen yritysmuodon mahdollistamat edut kannustavaksi ja verkostomme heitä hyvin palvelevaksi. Sitoutuminen tuotti asiakasomistajille Bonusta yhteensä 333,1 miljoonaa euroa.

– Päivittäistavarakaupassa myyntimme kasvoi alan keskiarvoa paremmin, ja arvioimme markkinaosuutemme hieman vahvistuneen. Parantunut taloudellinen tilanne ja tehostamistoimenpiteet ovat kääntäneet kehityksen auto- ja autotarvikekaupassa parempaan suuntaan. Maatalouskaupan myynti laski hieman kokonaisuutena viimevuotisesta, vaikka loppuvuodesta myynti kääntyi selvään nousuun.

– Alueosuuskauppojen investoinnit loivat viime vuonna yli 1 500 uutta työpaikkaa ympäri Suomea.

– Marketkaupan kasvu lähialueilla on jatkunut suunnitellusti. SOK avasi viime vuonna kaksi Prismaa Venäjälle Pietariin, kaksi Viroon ja yhden Liettuaan.

S-ryhmän tulos parani maltillisesti

Osuustoiminnallisen S-ryhmän asiakasomistajamäärä ylitti vuonna 2010 jo 1,9 miljoonan rajan. Ryhmän yhteenlaskettu tulos ja toimipaikkojen määrä kasvoivat maltillisesti. Nopeimmin myynti kasvoi käyttötavarakaupassa, jossa palvelutarjontamme aukkoja on saatu täytettyä.

Vuonna 2010 S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) oli 10 464,9 miljoonaa euroa. Siinä oli kasvua 6,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 296 miljoonaa euroa, kun tulos edellisenä vuonna oli 268 miljoonaa euroa. 

S-ryhmän investoinnit olivat 600 miljoonaa euroa ja edellisenä vuonna ryhmä investoi 658 miljoonalla eurolla.

Alueosuuskauppojen vähittäismyynti oli 9 045,4 miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Osuuskauppojen (alueosuuskaupat ja paikallisosuuskaupat) osuus S-ryhmän myynnistä oli 86,9 prosenttia ja SOK-yhtymän 13,1 prosenttia.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi edellisvuodesta 4,7 prosenttia ja oli 5 773,1 miljoonaa euroa. Käyttötavarakaupan myynti puolestaan kasvoi 10,6 prosenttia ja oli 1 199,9 miljoonaa euroa.

Osuuskauppojen (alueosuuskaupat ja paikallisosuuskaupat) tulos ennen satunnaisia eriä oli 263 miljoonaa euroa (251 milj. €).

SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 32,1 miljoonaa euroa (16,8 milj. €).

– S-ryhmän tulos jatkoi maltillista kasvuaan. Asiakasomistajamme kokevat selvästi osuustoiminnallisen yritysmuodon mahdollistamat edut kannustavaksi ja verkostomme heitä hyvin palvelevaksi. Sitoutuminen tuotti asiakasomistajille Bonusta yhteensä 333,1 miljoonaa euroa, SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä sanoo.

S-ryhmän henkilömäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2010 lopussa

39 646. Henkilöstömäärä kasvoi sekä alueosuuskaupoissa että SOK-yhtymässä.

Viime vuonna avattiin 38 uutta toimipaikkaa. Niitä oli vuoden lopussa 1 636, joista 1 614 oli Suomessa, 13 Baltiassa ja 9 Venäjällä.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 333,1 miljoonaa euroa

S-ryhmän bonusmyynti kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta ja oli 8 431,8 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus oli 68,7 prosenttia S-ryhmän myynnistä. Kaikista Suomen kotitalouksista 76,8 prosenttia on S-ryhmän asiakasomistajia.

Bonusta maksettiin 333,1 miljoonaa euroa, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Asiakasomistajille maksettiin myös 4,3 miljoonaa euroa 0,5 prosentin suuruista maksutapaetua. Sitä maksettiin 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Etu myönnetään S-Etukortilla ryhmän kotimaan toimipaikoissa maksettujen, edun piirin kuuluvien ostojen loppusummasta.

Osuuskauppoihin liittyi viime vuonna 102 841 uutta asiakasomistajaa ja heitä oli joulukuun lopussa 1 933 587.

 

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain 1.1.–31.12.2010 (alv 0 %)

(*sisältää lähialueiden myynnin)

 

 

            1.1.–31.12.2010

 

Milj. euroa

Muutos %

Marketkauppa*

6 384,7

6,4

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

1 553,4

13,6

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

351,4

-0,3

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

750,4

3,8

Auto- ja autotarvikekauppa

483,9

3,7

Maatalouskauppa

931,7

-0,6

Muut

9,4

-22,8

S-ryhmä yhteensä*

10 464,9

6,1

 

Marketkauppa

S-ryhmän marketkaupan myynti kasvoi 6,4 prosenttia vuonna 2010. Tähän sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden, Kodin Terrojen sekä muiden market-toimipaikkojen päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit. Kasvu on ollut voimakkainta sisustamiseen, rakentamiseen ja puutarhaan keskittyvässä Kodin Terra -ketjussa, johon vuoden lopussa kuului 11 myymälää. Myös Prisma-ketjussa käyttötavarakauppa kehittyi hyvin vuoden aikana. Marketkaupan toimipaikkoja oli vuoden lopussa yhteensä 856.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti kasvoi 13,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikennemyymälöiden ravintolakauppa kasvoi, mutta liikeaikalain muutoksesta johtuen marketkauppa ei odotetusti aivan yltänyt edellisvuoden myynnin tasolle. Polttoaineiden kohonneet hinnat kasvattivat myyntiä osaltaan. ABC-liikennemyymälöitä, ABC-Delejä ja ABC-automaatteja sekä muita jakelupisteitä oli vuoden lopussa 417.

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myynti heikkeni 0,3 prosenttia. Sokos-ketjussa uudistus- ja laajennushankkeet jatkuvat. Sokos-tavarataloja oli vuoden lopussa 22 ja Emotion-myymälöitä 22.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuja ovat Sokos Hotels, Radisson Blu Hotels, Holiday Club Spa Hotels sekä lukuisat ravintolaketjut.

Vähittäismyynti kasvoi edellisvuodesta 3,8 prosenttia. Vuosi oli majoitus- ja ravintolakaupassa kaksijakoinen. Taantuma vaikutti selvästi vielä alkuvuodesta, kunnes heinäkuussa kysyntä kääntyi nousuun. Kuluttajien vahvistuva luottamus oman talouden kehitykseen näkyi sekä vilkastuneena ravintolakauppana että lisääntyneenä kotimaan matkustuksena. Arvonlisäveron lasku heinäkuussa 22 prosentista 13 prosenttiin piristi myös osaltaan ravintolakauppaa. Liikematkustus ja kokouskauppa lähtivät kesän jälkeen hyvin käyntiin. S-ryhmän ravitsemiskaupan myynti kasvoi 3,6 prosenttia ja matkailukaupan 4,0 prosenttia.

Joulukuun lopussa hotelleja oli 64 ja erillisiä ravintolatoimipaikkoja 262. Kun otetaan huomioon muiden toimipaikkojen yhteydessä olevat yksiköt, niin ravintolatoimipaikkoja oli yhteensä 783.

Auto- ja autotarvikekauppa

Autokaupan myynti kääntyi koko alalla kasvuun viime vuonna. S-ryhmässä kasvua oli 3,7 prosenttia. Autokauppa vilkastui loppuvuotta kohti ja vuoden viimeisen neljänneksen aikana S-ryhmän autokauppa kasvoi 11,1 prosenttia. Jatkossa S-ryhmän autokaupassa keskitytään entistä kokonaisvaltaisemmin asiakasomistajien palvelemiseen. Loppuvuonna avattiin ensimmäinen Karla, S-ryhmän uusi monimerkkihuoltamo. Autokaupan toimipaikkoja oli vuoden lopussa 42.

Maatalouskauppa

Maatalouskaupan ketjuja ovat Agrimarketit, S-Rautamarketit ja Multasormi-myymälät. Maatalouskaupan myynti laski 0,6 prosenttia. Kysynnän heikkeneminen, alhainen investointitaso ja hintaheilahtelut koettelevat yhä alaa. Hankkija-Maatalous Oy on keskittänyt toimintansa kuluneen vuoden aikana entistä tiiviimmin maatalous-, kone- ja puutarhakauppaan. Toimipaikkoja oli yhteensä 125.

Lähialueet

Lähialueiden liiketoimintojen myynti kasvoi 32,9 prosenttia ja oli 262,1 miljoonaa euroa. Lähialueiden päivittäistavarakaupan myynti lisääntyi 40,4 prosenttia ja oli 188,1 miljoonaa euroa. SOK avasi vuonna 2010 yhteensä viisi uutta Prismaa lähialueille: kaksi Venäjälle Pietariin, kaksi Viroon (Narva ja Tarto) ja yhden Liettuaan Kaunasiin. 

Pankkitoiminta

S-Pankinpalveluiden käyttö lisääntyi vuoden 2010 aikana.

S-Pankin operatiivinen tulos oli 12,5 miljoonaa euroa (3,1 milj. €).

Hyvään tuloskehitykseen vaikutti S-Pankin palveluiden käytön lisääntyminen, luottokannan nopea kasvu ja onnistunut sijoitustoiminta. Luottokannan kasvua nopeutti maaliskuussa Citibankista S-Pankkiin siirtyneet luottoasiakkuudet.

S-Pankki myönsi kuukausittain keskimäärin yli 24 000 S-Etukortti Visaa. Vuoden loppuun mennessä S-Pankki oli myöntänyt Visa-ominaisuudella varustettuja S-Etukortteja 664 178 kappaletta. S-Pankin myöntämien Visa-korttien määrä kasvoi vuoden aikana 76 prosenttia. 

S-Pankin palveluiden käyttäjien määrä kasvoi 142 846 asiakkaalla. Vuoden lopussa S-Pankilla oli 2 318 566 asiakasta.

S-Pankin tarjoamien sähköisten palveluiden käyttäjien määrä kasvoi 137 307 asiakkaalla. Vuoden loppuun mennessä S-Pankki oli myöntänyt pankkitunnukset sähköiseen asiointiin 932 949 asiakkaalle.

Yksityishenkilöiden talletusten määrä S-Pankissa kasvoi 34 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa noin 2,3 miljardia euroa. Yritystalletukset mukaan lukien S-Pankin talletuskanta oli vuoden päättyessä lähes 2,5 miljardia euroa.

S-Pankin myöntämien luottojen määrä kasvoi 145 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 299 miljoonaa euroa.

S-Pankin vakavaraisuusaste pysyi edelleen vahvalla tasolla. Vuoden lopussa vakavaraisuusaste oli 20,8 prosenttia (25,8 %).

S-Pankki numeroina 31.12.2010

Asiakkaita: 2 318 566

Talletuksia: lähes 2,5 miljardia euroa, josta yksityisasiakkaiden osuus oli 2,3 miljardia euroa

S-Etukortti Visan käyttäjät: 664 178

Verkkopankin käyttäjät: 932 949

Vakavaraisuusaste: 20,8 prosenttia

SOK-yhtymän toiminta vuonna 2010

SOK-yhtymän muodostavat SOK ja sen tytäryhtiöt

SOK-yhtymän liikevaihto oli 9 276 miljoonaa euroa ja se kasvoi 7,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Viime vuoden tulos ennen veroja oli 32,1 miljoonaa euroa (16,8 milj. €). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat osaltaan sekä edellisvuonna käynnistetty voimakas toiminnan tehostamis- ja kulujen säästöohjelma että nettorahoituskulujen pienentyminen.

Operatiivinen tulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-25,6 milj. €).

SOK-yhtymän henkilömäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 373 hengellä ja oli vuoden 2010 lopussa 9 406. Henkilömäärän kasvamiseen vaikutti ensisijaisesti lähialueilla avattujen Prismojen uusien työntekijäöiden palkkaaminen.

SOK-yhtymän käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 98,8 miljoonaa euroa (103,5 milj. €).

 

SOK-yhtymän liikevaihto ja operatiivinen tulos

Marketkauppa

SOK-yhtymällä on marketkauppaa Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä Pietarissa. Liikevaihto kasvoi 34,2 prosenttia ja oli 224 miljoonaa euroa. Marketkaupan operatiivinen tulos oli

-16,9 miljoonaa euroa (-20,1 milj. €.) Tulos oli edellisvuotta ja budjetoitua parempi, ja siihen vaikuttivat sekä verkoston kasvu että markkinoiden elpyminen. 

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

SOK-yhtymässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavat Suomessa toimiva Sokotel Oy, Virossa toimiva AS Sokotel sekä Venäjällä toimiva OOO Sokotel.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia ja oli 264 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli -6,1 miljoonaa euroa (-24,3 milj. €). Suomessa Sokotel Oy:n operatiivinen tulos oli parantuneesta taloustilanteesta ja kehittämis- ja tehostamishankkeista johtuen edellisvuotta parempi, mutta jäi tavoitteesta. Tallinnassa Sokos Hotel Virun hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liikevaihto pysytteli edellisvuoden tasolla. Pietarissa OOO Sokotel ylsi sekä budjetoitua että viime vuotta parempaan tulokseen. Pietarissa on kolme Sokos Hotellia.

Auto- ja autotarvikekauppa

Auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto pieneni edellisvuodesta 10,2 prosenttia ja oli 203 miljoonaa euroa. Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti Peugeot-autojen maahantuonnista luopuminen. Operatiivinen tulos oli -5,3 miljoonaa euroa (-13,8 milj. €).

Maatalouskauppa

Maatalouskaupan liikevaihto laski 1,0 prosenttia edellisvuodesta ja oli 889 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli -8,7 miljoonaa euroa (4,0 milj. €). Hankkija-Maatalous-konsernin tulos ei saavuttanut tavoitetasoa ja oli tappiollinen. Tähän vaikuttivat merkittävästi tilivuoden aikana päätetyt ja toteutetut rautakaupan rakennejärjestelyt.

Hankintatoiminta

Hankintatoiminnan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 20,0 prosenttia ja oli 5 847 miljoonaa euroa.  Hankintatoiminnan yhteenlaskettu tulos oli 18,3 miljoonaa euroa (12,6 milj. €). Hankintatoimintaa harjoittavia yhtiöitä ovat Inex Partners Oy, Meira Nova Oy ja North European Oil Trade Oy. Vuoden 2010 keväällä käyttötavarahankintayhtiö Intrade Partners Oy sulautui Inex Partners Oy:öön.