S-ryhmän myynti kasvoi alkuvuonna 5,8 prosenttia


16.8.2012

Tiivistelmä

 S-ryhmä

 • S-ryhmän vähittäismyynti oli tammi–kesäkuussa 5 841,3 miljoonaa euroa.
 • Vähittäismyynti kasvoi 5,8 prosenttia.
 • Tulos (osuuskaupat + SOK-yhtymä) ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 88,7 miljoonaa euroa (ed. v. 81,3 milj. euroa).
 • S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton operatiivinen tulos oli 80,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 78,3 miljoonaa euroa.
 • Investoinnit olivat 272 miljoonaa euroa (237 milj. euroa).
 • Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 8,0 prosenttia ja oli 3 258,2 miljoonaa euroa.
 • Käyttötavarakaupan myynti kasvoi 7,0 prosenttia ja oli 659,9 miljoonaa euroa.
 • Uusien toimipaikkojen nettomääräinen lisäys oli 16. Kesäkuun lopussa toimipaikkoja oli
  1 685, joista 13 oli Baltiassa ja 12 Venäjällä.

Alueosuuskaupat

 • Vähittäismyynti oli 5 026,7 miljoonaa euroa.
 • Vähittäismyynti kasvoi 6,7 prosenttia.
 • Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 81,7 miljoonaa euroa (ed. v. 75,4 milj. euroa).

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

 • Liikevaihto oli 5 762 miljoonaa euroa (ed. v. 5 504 milj. euroa).
 • Liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia.
 • Liikevaihdosta valtaosa koostuu S-ryhmän sisäisestä hankinta- ja palvelutoiminnasta.
 • Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 7,1 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa).
 • Investoinnit olivat 42,7 miljoonaa euroa (36,0 milj. euroa).
 • SOK-yhtymän henkilömäärä lisääntyi 508 hengellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli kesäkuun lopussa 11 007.

  SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä:

– S-ryhmän vähittäismyynti on kehittynyt positiivisesti. Tammi–kesäkuussa asiakasomistajien määrä kasvoi lähes 40 000:lla. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta yli 180 miljoonaa. Näyttää siltä, että asiakasomistajien luottamus omaan kauppaan näkyy myynnin myönteisenä kehityksenä. Se antaa myös mahdollisuuden jatkaa suunniteltua investointiohjelmaamme ja uusien työpaikkojen luomista.

– Uskomme kuitenkin SOK-yhtymän liiketoiminnan operatiivisen tuloksen jäävän hieman viime vuotta heikommaksi. Muutoksen aiheuttivat autokaupan heikentynyt kysyntä ja voimakas laajentuminen lähialueilla. Koko S-ryhmän operatiivinen tulos pysynee edellisen vuoden tasolla.

 

S-ryhmän myynti kasvoi alkuvuonna 5,8 prosenttia

S-ryhmän vähittäismyynti kasvoi alkuvuonna 5,8 prosenttia yli 5,8 miljardiin euroon. Päivittäistavarakaupassa kasvua oli 8,0 prosenttia ja käyttötavarakaupassa 7,0 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta yli 180 miljoonaa euroa vuoden alkupuoliskolla.

S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) oli tammi­–kesäkuussa 5 841,3 miljoonaa euroa. Siinä oli lisäystä 5,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Alueosuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 6,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 5 026,7 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä oli 86,2 prosenttia ja SOK-yhtymän 13,8 prosenttia.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 8,0 prosenttia ja oli 3 258,2 miljoonaa euroa. Käyttötavarakauppa puolestaan kasvoi 7,0 prosenttia ja oli 659,9 miljoonaa euroa.

S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 88,7 miljoonaa euroa, kun tulos edellisenä vuonna samaan aikaan oli 81,3 miljoonaa euroa. S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton operatiivinen tulos oli 80,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 78,3 miljoonaa euroa.

– Epävarmoista talousnäkymistä huolimatta ryhmän operatiivinen tulos pysynee tänä vuonna viime vuoden tasolla, pääjohtaja Kuisma Niemelä sanoo.

Osuuskauppojen alkuvuoden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 81,6 miljoonaa euroa (ed. v. 75,2 milj. euroa). SOK-yhtymän tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 7,1 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa).

S-ryhmän investoinnit olivat tammi–kesäkuussa 272 miljoonaa euroa (237 milj. euroa).

Uusien toimipaikkojen nettomääräinen lisäys oli 16. S-ryhmän toimipaikkoja oli kesäkuun lopussa 1 685.

– S-ryhmän vähittäismyynti on kehittynyt positiivisesti. Tammi–kesäkuussa asiakasomistajien määrä kasvoi lähes 40 000:lla. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta yli 180 miljoonaa. Näyttää siltä, että asiakasomistajien luottamus omaan kauppaan näkyy myynnin myönteisenä kehityksenä. Se antaa myös mahdollisuuden jatkaa suunniteltua investointiohjelmaamme ja uusien työpaikkojen luomista.

 

Asiakasomistajuus

Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppojen jäsenmäärä lisääntyi tammi–kesäkuussa 39 212:lla. Kokonaisjäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 2 017 676. Asiakasomistajat eli osuuskauppojen jäsenet omistavat S-ryhmän osuuskaupat, muita omistajia niillä ei ole. Asiakasomistajuus on S-ryhmän tapa toteuttaa osuustoiminnallista yritysmuotoaan ja tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen.

Asiakasomistajien ostot S-ryhmästä eli ryhmän bonusmyynti oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4 584 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Bonusmyynnin osuus oli koko S-ryhmän myynnistä 66,9 prosenttia (67,1 %). Asiakasomistajille maksettiin Bonusta eli kuukausiostojen keskittämiseen perustuvaa ostohyvitystä 182,5 miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan kertyi 6,6 prosenttia (9,9 %).

Asiakasomistajille maksettu maksutapaetu kasvoi viime vuoden vastaavaan jaksoon nähden 17 prosenttia ja oli 2,7 miljoonaa euroa. Asiakasomistajille on maksettu 0,5 prosentin suuruista maksutapaetua vuoden 2008 alusta lähtien. Etu myönnetään S-Etukortilla ryhmän kotimaan toimipaikoissa maksettujen, edun piirin kuuluvien ostojen loppusummasta.

 

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain 1.1.–30.6.2012 (alv 0%)

 

1.1.–30.6.2012

1.4.–30.6.2012

 

Milj. euroa

Muutos %

Milj. euroa

Muutos %

Marketkauppa*

3 636,2

8,3

 1 921,2

5,8

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

887,7

5,4

474,6

2,6

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

162,3

2,1

79,9

0,1

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

387,4

5,3

198,6

5,5

Auto- ja autotarvikekauppa

278,8

-3,5

104,0

-30,9

Maatalouskauppa

483,7

-3,4

299,3

-2,9

Muut

5,4

5,1

2,8

9,0

S-ryhmä yhteensä*

5 841,3

5,8

3 080,2

2,4

*sisältää lähialueiden (Baltia ja Pietari) vähittäismyynnin

 

Marketkauppa

 

S-ryhmän marketkaupan myynti kasvoi tammi–kesäkuussa 8,3 prosenttia. Tähän sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden, Kodin Terrojen, S-Rautojen sekä muiden marketkaupan yksiköiden päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit.

Marketkaupan toimipaikat lisääntyivät tammi-kesäkuussa 23:lla ja kesäkuun lopussa niitä oli yhteensä 900. Erityisesti S-Rautojen verkosto on kasvanut alkuvuonna voimakkaasti.

Marketkaupan verkosto kasvaa edelleen kuluvan vuoden aikana, kun Pietarissa, Riiassa ja Kaunasissa avataan uusia yksiköitä.

– Kodin Terroissa ja rautakaupassa myynti on kehittynyt positiivisesti ja selkeästi markkinaa paremmin. Myös Prismojen, Sokosten ja Emotioneiden myynti on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen hyvin tuotealueista ovat kehittyneet rakentamisen lisäksi sport, viihde ja kodintekniikka, pääjohtaja Kuisma Niemelä toteaa.

S-ryhmä on kevään aikana käynnistänyt asteittain uuden käyttötavarakaupan logistiikkakeskuksen toiminnan, ja tavararyhmät siirtyvät asteittain kulkemaan Sipoon logistiikkakeskuksen kautta. Toiminnan käynnistämisestä on aiheutunut hetkittäisiä tavarapuutteita myymälöissä. 

– Päivittäistavarakaupassa näkyvät selvästi vallitsevat ruokatrendit. Nyt suositaan luonnollisia raaka-aineita. Karppaus näkyy yhä tuoteryhmien kysynnässä, vaikkakin suurin into on jo laantunut eikä leipomo- ja viljatuotteiden volyymi ole enää laskenut. Luomutuotteiden myynti on kasvanut 24 prosenttia.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti kasvoi alkuvuonna 5,4 prosenttia. Toimipaikkoja oli kesäkuun lopussa 226 ja kaikki S-ryhmän jakelupisteet huomioiden 428.

– Myynti on käynyt hieman edellistä vuotta paremmin. Osaltaan myynnin kasvuun vaikuttaa edellisvuotta korkeampi raakaöljyn hinta, joka on nostanut polttonesteiden hintoja. Loppuvuoden myynnin kehityksen ennakoimme pysyttelevän edellisen vuoden tasolla.

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan vähittäismyynti kasvoi 2,1 prosenttia. Sokos-tavarataloja oli kesäkuun lopussa 21 ja Emotion-myymälöitä 30.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuja ovat Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels sekä lukuisat ravintolaketjut. Vähittäismyynti kasvoi 4,5 prosenttia. Hotelleja oli 60 kesäkuun lopussa ja erillisiä ravintolatoimipaikkoja oli 257. Kun otetaan huomioon muiden toimipaikkojen yhteydessä olevat yksiköt, niin ravintolatoimipaikkoja oli yhteensä 762.

– Myynnin kasvuun erityisesti pääkaupunkiseudulla on vaikuttanut keskihinnan kasvu. Jääkiekon MM-kisat piristivät selkeästi toukokuuta ja kesäkuun lopussa yleisurheilun EM-kisat toivat turisteja pääkaupunkiin. Ulkomainen kysyntä on kasvanut selvästi kotimaista enemmän, erityisesti kasvua on tullut Venäjältä. Kansainvälisestä finanssikriisistä huolimatta odotamme kysynnän pysyvän vahvana myös loppuvuonna.

Auto- ja autotarvikekauppa

Autokaupan myynti laski tammi–kesäkuussa 3,5 prosenttia. Tammi–maaliskuussa myynti kasvoi 26 prosenttia, sillä huhtikuun alussa voimaan tullut autoveron korotus aiheutti alalle kasvupiikin alkuvuonna. Autokaupan toimipaikkoja oli S-ryhmässä 49 kesäkuun lopussa.

– Autokauppa on käynyt alkuvuonna edellisvuotta vaisummin. Koko markkinaan vaikuttaa yleinen taloudellinen epävarmuus tulevasta, mikä laskee myös vaihtoautokaupan ja huoltopalvelujen kysyntää. Uusien henkilöautojen kappalemyynti on laskenut 6,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla uusien autojen yritysmyynnin volyymi on laskenut 17 prosenttia ja Helsingissä 25 prosenttia.

Maatalouskauppa

Maatalouskaupan myynti laski 3,4 prosenttia. Maatalouskaupan ketjuja ovat Agrimarketit ja Multasormi-myymälät. Maatalouskaupan toimipaikkoja oli kesäkuun lopussa yhteensä 108.

– Maatalouskaupassa kysyntä on pysytellyt viime vuoden tasolla. Alaa leimaa maatalousasiakkaiden määrän jatkuva väheneminen. Kesäkuussa 2012 Hankkija-Maatalous Oy avasi toisen sukupolven verkkokaupan.

Lähialueet (Baltia ja Pietari)

Lähialueiden liiketoimintojen vähittäismyynti oli 213,4 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 38,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lähialueiden päivittäistavarakaupan myynti oli 165,7 miljoonaa euroa ja se kasvoi 42,8 prosenttia. Tänä vuonna on avattu yksi uusi Prisma-yksikkö Tarttoon Viroon. Loppuvuoden aikana tullaan avaamaan yhteensä seitsemän tai kahdeksan yksikköä Pietariin, Riikaan Latviassa ja Kaunakseen Liettuassa.

– Marketkaupan yhtiöt kasvattivat myyntiään yli budjettien. Liettuassa, Latviassa ja Pietarissa kasvuprosentit olivat yli 50, Virossa 24. Baltian maiden taloudet ovat nousemassa vakaasti finanssikriisin jälkeisestä lamasta.

Toimipaikat

S-ryhmän toimipaikkoja oli kesäkuun lopussa yhteensä 1 685, joista Venäjällä 12 ja Baltiassa 13.

Pankkitoiminta

Osuuskauppojen asiakasomistajien kiinnostus S-Pankin palveluita kohtaan jatkui alkuvuonna ja pankilla oli kesäkuun lopussa hieman yli 2,5 miljoonaa asiakasta. S-Pankin asiakasmäärä kasvoi alkuvuonna noin 55 000 asiakkaalla.

S-Pankki myönsi tammi–kesäkuussa kuukausittain keskimäärin yli 20 000 S-Etukortti Visaa. Osuuskauppojen asiakasomistajilla oli kesäkuun lopussa käytössään 1 051 000 S-Pankin myöntämää S-Etukortti Visa -korttia.

S-Pankissa oli kesäkuun lopulla 2 419 miljoonaa euroa yksityishenkilöiden talletuksia. Henkilöasiakkaiden talletukset kasvoivat vuoden alusta noin 47 miljoonalla eurolla.

Kesäkuun loppuun mennessä yli 1,1 miljoonaa asiakasta oli ottanut käyttöönsä pankkitunnukset sähköistä asiointia varten.

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

SOK-yhtymän liikevaihto oli vuoden 2012 tammi–kesäkuussa 5 760 miljoonaa euroa kasvaen 4,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Liiketoimintayhtiöiden liikevaihto oli suuruudeltaan 883 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 0,6 prosenttia. Hankintatoiminnan liikevaihto oli 4 480 miljoonaa euroa, joka on 18,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hankintatoiminnan liikevaihdon kasvu johtuu suurelta osin tilausten voimakkaammasta keskittämisestä hankintayhtiöille.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 122 miljoonaa euroa ja oli lähes samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Matkailu- ja ravitsemiskaupan vertailukelpoinen liikevaihto, jossa on huomioitu edellisvuonna tehdyt verkostomuutokset, on kasvanut alkuvuoden aikana. Autokaupan liikevaihto oli 98 miljoonaa euroa jääden edellisvuoden tasosta 12,4 prosenttia.

Maatalouskaupan liikevaihto oli alkuvuoden aikana yhteensä 471 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 7,4 prosenttia. Maatalouskaupan liikevaihdon laskuun vaikuttaa vuoden vaihteessa toteutettu yritysrautakauppaliiketoiminnan siirto SOK-yhtymän sisällä sekä edellisvuoden poikkeukselliset viljan välityskaupat.

SOK-yhtymän harjoittama liiketoiminta Suomen lähialueilla sisältää marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa Baltiassa ja Pietarin alueella. Lähialueiden liiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 214 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 39,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

SOK-yhtymän liikevaihto ja operatiivinen tulos

Marketkauppa

SOK-yhtymällä on marketkauppaa Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä Pietarissa. Investoinnit lähialueilla jatkuvat, kun Pietarissa, Riiassa ja Kaunasissa avataan uusia yksiköitä kuluvan vuoden aikana. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 42,1 prosenttia ja oli 191 miljoonaa euroa. Marketkaupan operatiivinen tulos oli -11,0 miljoonaa euroa (-13,2 milj. euroa). Tulos oli viimevuotista parempi johtuen liikevaihdon kasvusta ja kannattavuuden parantumisesta.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto pysyi viime vuoden lukemissa ja oli 122 miljoonaa euroa (122 milj. euroa). Operatiivinen tulos parani ja oli 0,3 miljoonaa euroa (-5,5 milj. euroa).

Suomessa SOK:n matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittaa Sokotel Oy. Sen liikevaihto laski 3,4 prosenttia, mikä johtui vuonna 2011 toteutettujen liiketoimintakauppojen myötä supistuneesta hotelliverkostosta. Vertailukelpoinen myynti on kehittynyt positiivisesti ja alan ennusteet kuluvalle vuodelle ovat lievästi positiiviset. Sokotel Oy:n operatiivinen tulos parani selvästi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Yhtiön vertailukelpoinen myynti on kehittynyt positiivisesti samalla kun yhtiön hintakilpailukyky on parantunut.

Tallinnassa ja Pietarissa hotelliyhtiöiden käyttöasteet ja sitä myötä liikevaihdot kasvoivat. Tallinnassa AS Sokotelin liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia ja Pietarissa OOO Sokotelin liikevaihto 20,1 prosenttia. Molempien hotelliyhtiöiden tulos parani liikevaihdon kasvaessa ja tehokkuuden parantuessa.

Auto- ja autotarvikekauppa

SOK-yhtymän auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 12,4 prosenttia ja oli 98 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,8 prosenttia.

Auto- ja autotarvikekaupan ensimmäisen vuosipuoliskon operatiivinen tulos jäi -10,9 miljoonaan euroon ja oli siten edellistä vuotta (-5,3 milj. euroa) heikompi. Alhaisesta autojen kysynnästä johtuva pienentynyt liikevaihto ja suhteellisen myyntikatetason lasku ovat aiheuttaneet tuloksen heikkenemisen.

Maatalouskauppa

Maatalouskauppa koostuu Hankkija-Maatalous Oy:n ja sen tytäryhtiöiden harjoittamasta maatalous-, puutarha- ja rautakaupasta. Maatalouskaupan liikevaihto väheni 7,4 prosenttia ja oli 471 miljoonaa euroa. Lasku johtuu yrityksille suunnatun rakennustarvikekaupan siirtymisestä 1.1.2012 alkaen Hankkija-Maatalous Oy:n sisaryhtiölle S-Yrityspalvelulle sekä vertailuvuonna 2011 toteutuneista merkittävistä interventioviljojen vientitoimituksista. Viljakaupan pienentyneen liikevaihdon seurauksena maatalouskaupan operatiivinen tulos jäi 4,1 miljoonaan euroon ja hieman edellisvuotta (5,0 milj. euroa) heikommaksi.

Hankintatoiminta

Hankintatoiminnan liikevaihto kasvoi 18,4 prosenttia ja oli 4 480 miljoonaa euroa. Hankintatoiminnan yhteenlaskettu tulos oli 6,2 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa).

Inex Partners Oy:n tammi-kesäkuun liikevaihto oli 2 512 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen päivittäistavaramyynti kasvoi kuusi prosenttia, mutta käyttötavaramyynti laski yhden prosentin. Erityisesti toimitukset Prisma- ja Sokos-ketjujen osalta ovat olleet suunniteltua alhaisemmalla tasolla. Volyymin vähentymisen ja kasvuvauhdin hiipumisen sekä uuden KT-logistiikkakeskuksen käyttöönottoon liittyvien kulujen takia Inex Partnersin alkuvuoden tulos jäi edellisvuotta heikommaksi.

Meira Nova Oy:n liikevaihto kasvoi 11,0 prosenttia jaoli 182 miljoonaa euroa. Edellisvuotta parempaan tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet hyvä myynnin kehitys sekä kiinteiden kulujen ja pääomakulujen hyvä hallinta.

North European Oil Trade Oy:n liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 1 790 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti lähinnä öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen nousu. Yhtiön operatiivinen tulos jäi maailmanmarkkinahintojen muutoksen takia viimevuotisesta tasosta, mutta oli selvästi positiivinen.

Näkymät loppuvuodelle

SOK-yhtymän operatiiviseen tulokseen vaikuttaa voimakkaasti yleisen taloudellisen tilanteen kehitys sekä kotimaassa että lähialueilla Baltiassa ja Venäjällä. Venäjällä talouskehityksen odotetaan jatkuvan vakaana, mutta kotimaassa loppuvuoden taloustilannetta leimaa yleinen epävarmuus. Siitä huolimatta odotamme kotimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan operatiivisen tuloksen ylittävän edellisvuoden tason. Autokaupassa tulos jää tappiolle viimevuotisten merkki- ja verkostomuutosten seurauksena. Myös maatalouskaupan tulos jäänee hieman alle edellisvuoden tason.

Epävarmoista talousnäkymistä huolimatta ryhmän operatiivinen tulos pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla.