S-ryhmä on mukana WWF:n Näytä Voimasi -kampanjassa


16.10.2013

S-ryhmä liittyy mukaan WWF:n kampanjaan kestävän energiantuotannon puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan.

WWF:n globaali Näytä Voimasi -energiakampanja haastaa kaikki Suomen kunnat, muut julkiset toimijat ja yritykset investoimaan uuteen tuuli- tai aurinkoenergiaan. S-ryhmä on ottanut haasteen vastaan ja olemme sitoutuneet tuulienergian lisäinvestointeihin Tuuliwatin hankkeen kautta. Hankkeessa rakennetaan kaksi 5 MW:n tuulivoimalaa Salon Märynummelle.  Suomen tähän asti tehokkaimmat tuulivoimalat valmistuvat vuonna 2014.
 
S-ryhmä investoi merkittävästi tuulivoimahankkeisiin. Tavoitteena on, että vuonna 2016 puolet S-ryhmän sähkönkulutuksesta tuotetaan omalla tuulivoimalla. Vuonna 2013 tuulivoimalla katetaan 10 % kulutuksestamme ja vuoden 2014 lopussa määrä on jo 25 %. 
 
Uusiutuvaan, ympäristöystävälliseen ja päästöttömään tuulienergiaan panostaminen on investoimista tulevaisuuteen. Se on yksi keino, jolla S-ryhmä voi omalta osaltaan vaikuttaa globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen.
 
Tuulivoimaan panostamisen rinnalla S-ryhmässä tehdään jatkuvaa työtä energiansäästämiseksi. Mahdollisimman energiatehokas toiminta on S-ryhmän kaikkien ketjujen yhteinen tavoite.