S-ryhmä mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen


12.3.2014

S-ryhmä sitoutuu kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050” tavoitteiden edistämiseen. S-ryhmä laati kaksi toimenpidesitoumusta, joista yksi koskee hiilineutraalia yhteiskuntaa ja toinen työn tekemistä kestävästi ja nuorten työllistämistä kaupan alalle.

”S-ryhmä haluaa olla mukana rakentamassa kestävän kehityksen Suomea. Yhteiskuntasitoumuksen visio ja tavoitteet antavat hyvät raamit oman toimintamme kehittämiselle. Nämä raamit tulevat jatkossakin olemaan mukana, kun mietimme millaisia tavoitteita meidän tulisi toiminnassamme edistää”, sanoo SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.

S-ryhmälle on merkittävänä työllistäjänä luonnollista pohtia, miten työtä tehdään tulevaisuudessa kestävästi. S-ryhmä sitoutuu kasvattamaan nuorista kaupan alan ammattilaisia muun muassa kehittämällä toimintamallin, jossa S-ryhmään töihin tuleva nuori tutustuu työelämän pelisääntöihin ja erilaisiin alan tehtäviin ja kauppaan toimialana.

S-ryhmä on myös suurella toimipaikkaverkostollaan merkittävä energian käyttäjä Suomessa ja siksi energiankäytön tehostaminen ja uusiutuviin energialähteisiin panostaminen on tärkeää.

”Sitoudumme asettamaan jokaiselle toimipaikallemme yksilöllisen tavoite-energiankulutuksen ja seuraamaan tavoitteen saavuttamista. Sitoudumme myös siihen, että vuonna 2016 puolet S-ryhmän käyttämästä sähköstä tuotetaan omalla tuulivoimalla”, Heikkilä kertoo.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen, pitkän aikavälin lupaus tulevaisuuden Suomesta. Yhteiskuntasitoumuksessa yhteiskunnan eri toimijat antavat omat toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.

S-ryhmän sitoumukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta http://sitoumus2050.fi/fi/sitoumukset

Video S-ryhmän sitoumuksesta on nähtävissä osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=Q2mcQZXZyI4

Ympäristöministeriön tiedote asiasta on luettavissa ministeriön sivuilta http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet

 

Lisätietoja:

Lea Rankinen, vastuullisuusjohtaja 010 76 82453, lea.rankinen@sok.fi