Osuuskauppa KPO:n ja Lappajärven Osuuskaupan hallitukset hyväksyivät fuusion


18.5.2017

Lappajärven Osuuskaupan ja Osuuskauppa KPO:n hallitukset ovat hyväksy-neet osuuskauppojen fuusioon liittyvän sulautumissuunnitelman 17.5.2017.

Lappajärven Osuuskaupan osalta asia etenee siten, että sulautumissuunni-telma viedään osuuskuntakokouksen hyväksyttäväksi 29. päivä kesäkuuta. Mikäli osuuskuntakokous hyväksyy sulautumissuunnitelman on fuusio tarkoi-tus toteuttaa 1.1.2018.