Osuuskauppa KPO:n edustajiston vaalit ensimmäistä kertaa sähköisenä


28.2.2020

Osuuskauppa KPO:lle valitaan maaliskuun alussa järjestettävissä vaaleissa uusi edustajisto toimimaan asiakasomistajien äänitorvena. Edustajiston vaalien äänestysaika on 1.-16.3.2020 ja vaali toteutetaan sähköisen sekä postivaalin yhdistelmänä. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan uusi Toyota Yaris -henkilöauto.

KPO:n edustajiston vaaleissa asettuu ehdolle yhteensä 159 ehdokasta, joista 70 valitaan edustajistoon. Ehdokkaat ovat osuuskaupan jäseniä, eli asiakasomistajia. Ehdokasmäärä laski odotetusti neljä vuotta sitten järjestetyistä edellisistä vaaleista, joissa ehdokkaita oli 258. Ehdokasmäärän laskuun vaikutti eniten siirtyminen suhteellisesta vaalitavasta suoraan vaalitapaan, jossa ehdokasmäärä on tyypillisesti pienempi. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ennen vaalivuotta osuuskauppaan liittyneet 15 vuotta täyttäneet jäsenet, joita on 121 428, eli n. 2/3 pohjalaisista kotitalouksista.

”Olemme erittäin tyytyväisiä ehdokasasettelun sujumiseen, vaikkakin ehdokasmäärä tippui odotetusti jonkin verran. Yksi tarkoitus vaalitavan muutoksella oli madaltaa yksittäisen asiakasomistajan kynnystä asettua ehdolle. On hienoa huomata, että näin moni omistajistamme haluaa tulla mukaan vaikuttamaan edustajiston kautta. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla onkin olennainen asema tiedonvälittäjänä ja äänitorvena osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välillä” toteaa Osuuskauppa KPO:n talousjohtaja Matti Laukka.

”Tällä kertaa tarjoamme mahdollisuuden myös sähköiseen äänestykseen perinteisen postivaalin lisäksi. Uskon että saamme paljon uusia äänestäjiä tämän mahdollisuuden myötä. Olisikin tärkeää, että edustajisto saisi riveihinsä eri-ikäisiä ja erilaisilla taustoilla varustettuja ihmisiä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti osuuskaupan asiakasomistajia” jatkaa Laukka.
Ehdokkaat jäsenalueittain ovat nähtävillä sähköisessä ehdokasgalleriassa, josta pääsee myös suoraan sähköiseen äänestämiseen, osoitteessa www.osuuskauppakpo.fi/vaalit. Lisäksi ehdokaslistat on lähetetty jokaiselle äänioikeutetulle postitse kotiin paperisen äänestysmateriaalin mukana helmikuun lopussa.