Osuuskauppa KPO:n alkuvuosi 2015


21.8.2015

Halpuutettuja hintoja ja investointeja pohjalaismaakuntiin

Pohjalaismaakunnat ovat selvinneet pitkittyneestä taantumasta muuta maata paremmin, mutta taantuman vaikutukset ovat kuitenkin näkyvissä. Ostovoiman heikentyminen ja yleinen taloudellinen tilanne näkyy kuluttajien tarkempana rahankäyttönä. Kehityksellä on ollut vaikutuksensa myös Osuuskauppa KPO:n liiketoimintoihin. Verollinen myynti on kokonaisuutena laskenut 2,0 %, mutta tarkalla kulu- hallinnalla ja liiketoiminnan kehittämistoimenpiteillä operatiivinen tulos on kuitenkin pysynyt hyvällä edellisvuoden tasolla.

S-ryhmässä on reagoitu ostovoiman vähenemiseen aloittamalla tammikuussa ensin Prisma-ketjua koskenut ruoan hintojen pysyvä halpuutus, jota laajennettiin toukokuussa koskemaan myös S-market- ja Sale–ketjuja.

•    Halpuutus on otettu alueellamme hyvin vastaan. Ensimmäisessä vaiheessa laskimme Prisma-ketjussa jo ennestään edullisesta hintatasostamme n. 400 tuotteen hintoja. Halpuutuksen vaikutus näkyi heti lisääntyneinä myynti- ja asiakasmäärinä. Ruoan euromääräinen myynti pysyi viime vuoden tasolla, mutta volyymimittareilla eli litroilla, kiloilla ja kappaleilla myyntimme kasvoi selkeästi, toteaa Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop.

KPO on jälleen investoinut vahvasti pohjalaismaakuntiin. Alkuvuonna vahvistettiin omistusta Rewell Centerissä Vaasassa, sekä rakennettiin uusia myymälöitä usealla paikkakunnalla.

•    Alkuvuoden investointimme ovat jälleen tuoneet merkittäviä urakoita alueemme rakennusyrittäjille. On hyvä muistaa, että KPO tekee vuosittain yhteistyötä yli 2400 pohjalaisen yrityksen kanssa, kun mukaan lasketaan tavarantoimittajien lisäksi palveluntuottajat, Biskop kertoo.

Sijoitus- ja kiinteistöliiketoiminta tuki tulosta

KPO-konsernin myynti kaudelta 1.1.–30.6.2015 oli 364,0 miljoonaa euroa (ed. vuosi vastaava kausi 371,6 M€), jossa muutos on -2,0 prosenttia. Konsernin liikevaihto oli 297,3 miljoonaa euroa (303,1 M€). Konsernin liiketulos oli 7,2 miljoonaa euroa (6,9 M€) ja tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 7,4 miljoona euroa (6,9 M€). Konsernin operatiivinen tulos oli 7,4 miljoonaa euroa (6,9 M€).

Operatiivisen tuloksen lievä parantuminen johtuu pääosin onnistuneista kulusäästöistä, joita on tehty kaikilla toimialoilla. Lisäksi rahoitustuotot ja ulkoiset vuokratuotot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2015 alkupuoliskon investoinnit olivat 22,7 miljoonaa euroa (8,8 M€). Suurin yksittäinen investointi oli KPO:n omistuksen lisääminen kauppakeskus Rewell Centerissä Vaasassa. Investoinnin myötä noin kaksi kolmasosaa Rewell Centerin liiketiloista siirtyi KPO:n hallintaan. Tämän lisäksi helmikuussa avattiin Evijärvelle uusi S-market, joka korvasi vanhan 1960-luvulla rakennetun myymälän. Uuden S-marketin myötä Järviseudun asiakkaille voidaan tarjota merkittävästi aiempaa laajempi tuotevalikoima modernista ja energiatehokkaasta myymälästä. Vastaavat vanhan myymälän korvausinvestoinnit ovat käynnissä Reisjärvellä ja Vähässäkyrössä. Lisäksi Pännäisiin on rakenteilla uusi Sale ja ABC-polttoaineautomaatti. Näiden investointien on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.
 
Osuuskauppa KPO:n marketkaupan myynti oli 231,8 miljoona euroa (232,5 M€), joka pieneni 0,3
%. Liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa (2,5 M€). Myynti kertyi 4 Prisman, 34 S-marketin, 27 Salen, yhden Kodin Terran ja 4 Sokos Emotionin liiketoiminnasta. Myynnin laskuun ovat vaikuttaneet hintojen halpuuttaminen ja asiakkaiden siirtyminen edullisempiin tuotevaihtoehtoihin. Samaan aikaan asiakasmäärä ja volyymi ovat kuitenkin edelleen kasvaneet. Tuloksen lievään heikentymiseen puolestaan ovat vaikuttaneet pääasiassa hintojen halpuuttaminen sekä palveluverkostoon tehtyjen investointien poistorasitus.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli 84,3 miljoonaa euroa (89,9 M€), joka pieneni 6,3 %. Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,4 M€). Myynti kertyi 13 ABC-liikennemyymälän, 34 ABC-automaattiaseman, 7 ABC-autonpesuautomaatin liiketoiminnasta. Myynnin lasku johtuu polttonesteiden alhaisemmasta hintatasosta. Tuloksen heikentyminen johtuu uusien yksiköiden avaamisesta.

Majoitus- ja ravintolatoimialan myynti oli 10,9 miljoonaa euroa (11,3 M€), vähennystä on
3,5 %. Toimialan liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,3 M€). Myynnin laskuun on vaikuttanut yleisen taloudellisen tilanteen lisäksi ravintola Skyn sulkeminen Vaasassa. Vertailukelpoinen toimialan myynti on kuitenkin lähes edellisvuoden tasolla. Tuloksen parantuminen johtuu toiminnan tehostumisesta ja kulusäästöistä. KPO:lla on toimialueella kaksi hotellia, sekä 12 ravintolaa, joista seitsemän toimii hotellien yhteydessä.

Autokaupan myynti oli 33,9 miljoonaa euroa (35,0 M€), vähennystä on 3,3 %. Myynnin lasku johtuu ensisijaisesti taloudellisen tilanteen aiheuttamasta edellisvuotta heikommasta uusien autojen kysynnästä. Käytettyjen autojen kauppa on puolestaan kasvanut selkeästi edellisvuotisesta, huoltojen myynnin säilyessä edellisen vuoden tasolla. Toimialan liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,7 M€). Tuloksen heikentyminen johtuu haastavan markkinatilanteen aiheuttamasta liikevaihdon laskusta. KPO:n autokauppaa harjoittavat tytäryhtiöt Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab, jolla on viisi toimipaikkaa, sekä Autoliike Viescar Oy. KPO:n edustamat merkit ovat Toyota (Nystedt), Volvo, Ford, Peugeot ja Mazda (Viescar).

Kiinteistöliiketoiminnan myynti oli 28,5 miljoonaa euroa (27,2 M€). Myynnin kasvu johtuu pääasiassa KPO:n ulkoisen vuokrausliiketoiminnan kasvusta. KPO harjoittaa vuokrausliiketoimintaa Rewell Centerin kauppakeskuksessa Vaasassa, Kallentorin kauppakeskuksessa Kokkolassa, Savarikeskuksessa Ylivieskassa, Prisma-myymälöiden yhteydessä Vaasassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Ylivieskassa, sekä useissa muissa pienemmissä myymälöissä ja kiinteistöissä toiminta-alueella.

KPO-konsernin myynti ja liiketulos toimialoittain

 

Myynti
1-6/2015 M€ 

Muutos-%

Liiketulos
1-6/2015 M€

Muutos
M€

Marketkauppa 231,8 -0,3 2,0 -0,5
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 84,3 -6,3 0,2 -0,2
Majoitus- ja ravintolakauppa 10,9 -3,5 -0,1 0,2
Autokauppa 33,9 -3,3 -1,0 -0,3
Kiinteistöliiketoiminta 28,5 5,0 7,1 1,0
Konsernierät ja sijoitustoiminta -25,4 2,2 -1,0 0,1
KPO-konserni yhteensä 364,0 -2,0 7,2 0,3


KPO-konsernin operatiivinen tulos oli 1-6/2015 yhteensä 7,4 M€.
 
Taloudellinen asema

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 53,5 miljoonaa euroa (51,7 M€). Omavaraisuusaste oli 82,1 prosenttia (80,0 %). Nettorahoitustuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,0 M€).

Omistajuus kannattaa!

Uusia asiakasomistajia liittyi alkuvuoden aikana 2 100 (2 114) ja asiakasomistajien määrä oli kesäkuun lopussa 104 943 (100 673). Toimialueen talouksista 67,5 % (66,1 %) on osuuskaupan omistajia. Osuuskauppa KPO:n asiakasomistajat saivat alkuvuoden aikana Bonusta yhteensä 9,2 miljoonaa euroa (9,7 M€). Osuuspääoman korkoa vuodelta 2014 maksettiin 20 prosenttia eli 2,0 miljoonaa euroa (20 % ja 1,9 M€).

KPO on merkittävä työllistäjä

Osuuskauppa KPO on merkittävä työnantaja toimialueellaan. Kesäkuun 2015 lopussa KPO työllisti n. 1 970 palvelualan ammattilaista. Henkilöstömäärä on kutakuinkin sama kuin edellisvuoden kesäkuussa. Välillisesti KPO työllistää satoja henkilöitä esim. rakennushankkeiden aikana. Kuluvan vuoden aikana on satsattu merkittävästi työhyvinvointiin ja työkyvyn johtamiseen.

Tänäkin kesänä lähes 800 nuorta on saanut ensikosketuksen työelämään KPO:n tarjoaman kesätyö- tai harjoittelupaikan kautta. Heistä 453 oli Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelujaksolla.

Näkymä loppuvuodelle

Koko vuoden myynti tullee supistumaan hieman edellisvuodesta. Konsernin operatiivisen tuloksen odotetaan pysyvän lähellä edellisvuoden tasoa. Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän ennallaan. Käynnissä olevien investointien lisäksi aloitetaan Sokos Hotel Kaarlen huoneiden modernisointi, osana kiinteistössä tehtäviä kunnostustoimia. Koko vuoden investoinnit tulevat olemaan noin 30 miljoona euroa.

Loppuvuoden aikana juhlitaan avajaisia kolmessa myymälässä: S-market Reisjärvellä, S-market Vähässäkyrössä ja Sale Pännäisissä, jonka yhteyteen avataan myös uusi ABC-polttoaineautomaatti. Syksyn ja kevään aikana valmistaudutaan myös ensi vuonna järjestettäviin edustajiston vaaleihin.