KPO suunnittelee Prisman rakentamista Liisanlehtoon


22.5.2017

Pitkään vireillä ollut uuden Prisma –hypermarketin rakentaminen Vaasaan etenee, kun Osuus-kauppa KPO ja Minimani –yhtiöt ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Minimanin Liisanlehdossa omistamien tonttien myymisestä KPO:lle. Samaan aikaan Osuuskauppa KPO  ja Vaasan kaupunki sopivat kaavoituksen käynnistämisestä Liisanlehdon alueella.
 
KPO on hakenut liikepaikkaa uudelle Prismalle jo pitkään. Nykyisessä Prisma –kiinteistössä valikoi-man kehittäminen on haastavaa, lisätilaa tarvitaan kipeästi erityisesti käyttötavarakaupalle ja pysäköinnille.
 
”Liisanlehdon alue nousi taas ajankohtaiseksi, kun Minimani luopui siellä laajentumissuunnitelmis-taan”, kertoo KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop. ”Meillähän oli kiinnitys Liisanlehdon alueella toi-seen paikkaan jo vuosia sitten, mutta se sijainti osoittautui silloin mahdottomaksi luontoarvojen takia. Liisanlehto on kehittyvä kaupan alue ja toisi Prisman lähelle asiakasomistajiamme. Aluetta suunnitellaan kaupungin kanssa hyvässä yhteistyössä. Toinen hypermarketin sijoittumisvaihtoehto on edelleen Risön alue, jota on työstetty jo useita vuosia”, jatkaa Biskop.
 
Prisma ulottuisi toteutuessaan kahdelle nykyisin Minimanin omistuksessa olevalle tontille sekä kaupungin omistamalle alueelle moottoritien varressa. Vaasan kaupunginhallitus käsittelee suun-nitteluvarauksen myöntämistä omistamalleen alueelle sekä asemakaavoituksen aloittamista maa-nantain kokouksessaan. Toteutuessaan hankkeella tulee olemaan merkittävä taloudellinen ja työllistävä vaikutus Vaasan seudulle.