KPO investoi yli 32 miljoonaa euroa


21.2.2014

Osuuskauppa KPO investoi viime vuonna 32,1 miljoonaa euroa palveluverkostonsa kehittämiseen. KPO:n myynti oli 754 miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 19,7 miljoonaa euroa. Bonusta, osuusmaksun korkoa ja maksutapaetua maksettiin yhteensä 24,5 miljoonaa euroa.

KPO:n verollinen myynti vuonna 2013 oli 753,7 (758,8) miljoonaa euroa. Myynti laski edellisestä vuodesta 5,1 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia. KPO:n verollinen myynti jakautui seuraavasti:

Päivittäistavarakauppa 56,8 %
Polttonestekauppa 18,3 %
Käyttötavarakauppa 9,8 %
Autokauppa 9,3 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 5,0 %
Kiinteistöliiketoiminta  0,8 %

KPO:n market-toimialan myynti kasvoi edellisvuodesta 2,3 prosenttia ja oli 655,9 miljoonaa euroa. Matkailu- ja ravitsemistoimialan myynti oli 23,5 miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 0,8 prosenttia. Autokaupan myynti oli 70,1 miljoonaa euroa, missä oli laskua edelliseen vuoteen 21,5 prosenttia. Laskuun vaikutti yleisen kysyntätilanteen ohella erityisesti autoliike Viescarin Kokkolan ja Ylivieskan toimipisteiden myynti alkuvuodesta 2013.

KPO:n henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 1.716 (ed.v. 1.717). Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna osuuskauppa työllisti vuoden lopussa 1.128 työntekijää.  Henkilöstöstä naisia oli 74,1 prosenttia ja miehiä 25,9 prosenttia. Henkilökunnan keski-ikä oli 33,5 vuotta.

Asiakasomistajat saivat Bonusta 22,4 miljoonaa euroa

Viime vuonna liittyi 5 339 uutta jäsentä eli asiakasomistajaa. Jäsenmäärä oli joulukuun lopussa 99 681. Tällä hetkellä 66 prosenttia kaikista KPO:n toimialueen kotitalouksista on KPO:n asiakasomistajia. 100 000 asiakasomistajan raja menee rikki näinä päivinä!

KPO:n asiakasomistajien saama Bonus kasvoi 0,3 miljoonaa euroa ollen ennätykselliset 22,4 miljoonaa euroa. Viime vuonna Bonusta, osuuspääoman korkoa ja maksutapaetua maksettiin yhteensä 24,5 miljoonaa.

Tulos edellisen vuoden tasolla

KPO:n operatiivinen tulos oli edellisen vuoden tasolla eli 20,0 miljoonaan euroa (ed.v. 20,0). Ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 19,7 (ed.v. 20,4) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 78,5 % (ed.v. 75,7 %). Tuloksestaan KPO maksaa veroja 4,8 miljoonaa euroa.

”Talouden heikko tilanne ja yksityisen kulutuksen jämähtäminen tekivät päättyneestä vuodesta erittäin vaikean kaupan alalle. Erityisesti käyttö- ja kestokulutustavarakauppa kärsi, mutta myös päivittäistavarakaupassa myynnin määrä on laskenut ennätyksellisen pitkään vuoden 2012 keväästä lähtien. Tätä ei ole aikaisemmin tapahtunut 90-luvun laman jälkeen lukuun ottamatta finanssikriisiä seurannutta vuotta 2009. Koko vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vain muutaman promillen edellisvuoteen nähden.

Vaikka yleisen taloustilanteen oireet näkyivät myös pohjalaismaakunnissa, kasvoi sekä päivittäistavara- että käyttötavaramyyntimme kuitenkin neljä prosenttia. SOK:ssa tehtiin merkittäviä tehostamistoimenpiteitä viime vuonna ja myös KPO:ssa teimme säästöjä tuoneita ratkaisuja. Näiden tekijöiden seurauksena ylitimme taloudelliset tavoitteemme aivan vuoden lopulla ja tulostasomme pysyi hyvällä tasolla”, toimitusjohtaja Arttu Laine toteaa.

Investointiohjelma jatkuu kassavirta huomioiden

KPO:n investoinnit palvelujen parantamiseen olivat 32,1 miljoonaa euroa. Vuoden merkittävin investointi oli Prisma Kokkolan laajennus. Laajennuksen painopiste on KPO:n strategian mukaisesti käyttötavarakaupan valikoimien ja esillepanon kehittämisessä. Laajennuksen jälkeen Prismalla on omassa käytössään 12.000 myyntineliötä. Päivittäistavaravalikoima kasvoi reilusti yli 20.000 tuotteeseen ja käyttötavaratuotenimikkeiden määrä noin 75.000:een. Prismakeskuksen pysäköintialueella on 900 parkkipaikkaa. Lisäksi uusia myymälöitä avattiin Haapavedellä, Kärsämäellä, Lohtajalla ja Maalahden Köpingsissä.
 
KPO on budjetoinut alkaneelle vuodelle 30 miljoonan euron investoinnit.” Alkaneestakin vuodesta on odotettavissa aktiivinen investointivuosi. Suunnittelun painopiste on Vaasan talousalueella, sillä kauan odotettu myönteinen vaihekaavapäätös Risön Prisma-tonttiin liittyen saatiin viime vuonna”, sanoo toimitusjohtaja Arttu Laine.

KPO:n liikepaikkarakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöasioihin sekä kiinteistöjen ja liiketoiminnan energiankulutuksiin. Monissa S-marketeissa ja Sale-myymälöissä hyödynnetään maalämpöä ja eri lämmitystekniikoiden yhdistelmiä. Vuoden 2013 aikana toteutettiin sekä Kärsämäen että Maalahden uusien S-markettien lämmitysjärjestelmät kalliolämmöllä ja kylmäjärjestelmät ympäristöystävällisellä hiilidioksidilla, minkä lisäksi led-valaistusta on käytetty sekä sisällä että ulkona.  

Energian kulutusta seurataan ja vertaillaan yhä tarkemmin toimipaikkatasolla. Merkittäviä säästöjä on saatu aikaiseksi erityisesti valaistusta sekä kylmälaitetekniikkaa uudistamalla. Kylmä- ja pakastekaappeihin ja -altaisiin on lisätty kansia ja ovia, jotka estävät jäähdytetyn ilman karkaamiseen myymälätilaan. Muutamassa myymälässä koko kylmälaitejärjestelmä on uudistettu. Vaikka kylmäkalusteiden määrä myymälöissä lisääntyi, lämmön ja sähkön kokonaissäästö vuonna 2013 oli 2 % (1.701 MWh). Tämä säästö vastaa 87 nelihenkisen perheen sähkölämmitteisen omakotitalon kokonaiskulutusta.
 
Toimipaikoissa kaikki jätteet lajitellaan tarkasti. Kierrätettävä materiaali myydään edelleen jalostettavaksi. Myös asiakkaalle kierrätys on tehty mahdollisimman vaivattomaksi. Peräti 40 kauppapaikan yhteyteen on sijoitettu yleinen ekopiste jota asiakkaat voivat hyödyntää kauppapaikassa asioidessaan.

Paikallisuudella tärkeä rooli

KPO tarjoaa asiakasomistajilleen kattavan päivittäistavara- eli ruokakauppojen verkoston. Myymälöiden koko vaihtelee lähimyymälästä hypermarkettiin. Pienikin Sale tarjoaa päivittäistavaroista hyvän, jopa neljän tuhannen tuotteen perusvalikoiman. Laajimmillaan Prismoissa päivittäistavaravalikoima kattaa reilusti yli 20.000 tuotetta. Jokaisen myymälän tuotevalikoima on rakennettu vastaamaan mahdollisimman hyvin alueen asiakasomistajien tarpeita.

Parin viime vuoden aikana on parannettu lähiruoan sekä luomutuotteiden saatavuutta. Vuonna 2013 KPO:n kaupoissa oli myynnissä yli 5.000 erilaista paikallisilta yrityksiltä ostettua tuotetta. Vuoden aikana näiden valikoima kasvoi merkittävästi. Verottomat ostot pohjalaismaakuntien elintarvikeyrityksistä olivat 83,1 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana KPO osti suoraan yli 2.400 pohjalaisen yrityksen palveluja. Joukossa on vaihtelevasti eri alojen yrityksiä, leivän leipojista ja perunan viljelijöistä lattioiden rakentajiin ja uusien toimipaikkojen suunnittelijoihin. Useiden yritysten kanssa kumppanuus on kestänyt vuosia, jopa vuosikymmeniä. Yhteistoiminnalla ja laaja-alaisella verkostoitumisella edistetään alueellista elinvoimaisuutta talouden suhdanteiden vaihteluista huolimatta.

KPO:n menestyksestä saavat osansa myös toimialueen järjestöt ja yleishyödylliset yhdistykset. Vuonna 2013 KPO käytti liikunnan, urheilun ja kulttuurin tukemiseen 0,4 miljoonaa euroa. Yhteistyökumppaneiden valinnassa etusijalla ovat oman alueen tapahtumat ja kohteet, jotka koskettavat mahdollisimman laajasti toimialueen ihmisiä. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa konkreettisia etuja asiakasomistajille, esimerkiksi S-Etukortilla saatavia alennuksia pääsylippujen hinnoista.