KPO investoi pohjalaismaakuntiin yli 20,3 miljoonaa euroa


20.2.2015

Osuuskauppa KPO investoi viime vuonna 20,3 miljoonaa euroa palveluverkostonsa kehittämiseen. KPO:n myynti oli 761 miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 21,9 miljoonaa euroa. Bonusta, osuusmaksun korkoa ja maksutapaetua maksettiin yhteensä 24,7 miljoonaa euroa.

KPO:n verollinen myynti vuonna 2014 oli 761,0 (ed.v.753,7) miljoonaa euroa. Myynti nousi edellisestä vuodesta 7,3 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. KPO:n verollinen myynti jakautui seuraavasti:

Päivittäistavarakauppa    57,5 %
Polttonestekauppa         18,0 %
Käyttötavarakauppa         9,9 %
Autokauppa                       8,7 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa   5,0 %
Kiinteistöliiketoiminta     0,9 %

KPO:n market-toimialan myynti kasvoi edellisvuodesta 1,6 prosenttia ja oli 666,5 miljoonaa euroa. Matkailu- ja ravitsemistoimialan myynti oli 23,3 miljoonaa euroa, mikä oli 0,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Autokaupan myynti oli 66,0 miljoonaa euroa, missä oli laskua edelliseen vuoteen 5,9 prosenttia. Syy myynnin laskuun oli Viescarin vuoden 2013 puolella tehdyt yritysjärjestelyt, vertailukelpoisesti autokaupan myynti kasvoi 3,4 %.

KPO:n henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 1.704. Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna osuuskauppa työllisti vuoden lopussa 1.173 työntekijää. Henkilöstöstä naisia oli 73,7 prosenttia ja miehiä 26,3 prosenttia. Henkilökunnan keski-ikä oli 34,1 vuotta.

Asiakasomistajat saivat Bonusta 22,5 miljoonaa euroa

Viime vuonna KPO:hon liittyi 5.755 uutta jäsentä eli asiakasomistajaa. Jäsenmäärä oli joulukuun lopussa 103.562. KPO:n toiminta-alueen kotitalouksista kaksi kolmasosaa on KPO:n asiakasomistajia.

Asiakasomistajien saama Bonus kasvoi 0,1 miljoonaa euroa ollen 22,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna Bonusta, osuuspääoman korkoa ja maksutapaetua maksettiin yhteensä 24,7 miljoonaa euroa eli keskimäärin 244 euroa jäsentä kohden.

Tulos pysyi hyvällä tasolla

KPO:n operatiivinen tulos kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,9 miljoonaa euroa, ollen 21,9 miljoona euroa. Ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 21,9 (ed.v. 19,7) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 81 % (ed.v. 78,5 %). Tuloksestaan KPO maksaa veroja 4,6 miljoonaa euroa.

”Uusimpien ennusteiden valossa Suomen BKT:n pisin laskukausi 150 vuoteen on päättymässä tänä vuonna. Vuonna 2014 Suomen talous supistui jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Vienti junnasi paikoillaan, investoinnit vähenivät, teollisuustuotanto laski edelleen ja työllisyys heikkeni. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Kotitalouksien ostovoima heikkeni ja kulutus väheni. Tämän seurauksena vähittäiskaupan myynnin määrä Suomessa aleni kodintekniikkaa ja urheiluvälineitä lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla vuonna 2014” toimitusjohtaja Kim Biskop toteaa.

”Kaikissa pohjalaismaakunnissa on pärjätty useimmilla tunnusluvuilla muuta maata paremmin. Myös KPO:ssa sekä päivittäistavara- että käyttötavarakauppa kasvoivat noin kaksi prosenttia. Vertailukelpoisesti myös autokauppamme myynti kasvoi, vaikka toimiala taantui pohjalaismaakunnissa selkeästi. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti säilyi edellisvuoden tasolla. Positiivisen myynninkehityksen, SOK:ssa jo vuonna 2013 alkaneiden merkittävien tehostamistoimenpiteiden ja meillä KPO:ssa toteutettujen energiankulutusta pienentävien investointien, tappiollisten yksiköiden realisointien ja muiden säästöjä tuoneiden ratkaisujen ansiosta tulostasomme säilyi edelleen hyvällä tasolla ja hyvä vakavaraisuus toimii välttämättömänä riskipuskurina” Biskop jatkaa.

Investointiohjelma jatkuu kassavirta huomioiden

KPO:n investoinnit toimialueelle olivat 20,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 aikana avattiin uusi ABC-liikennemyymälä Vaasan Kivihakaan sekä uusi Sale-myymälä Alaveteliin. Juuri avatun S-market Evijärven rakennustyöt aloitettiin syksyllä. Lisäksi useilla paikkakunnilla tehtiin pienempiä remontteja.

KPO on budjetoinut alkaneelle vuodelle yli 27 miljoonan euron investoinnit palvelujen parantamiseen. Tulevaisuuden investointihankkeista Vaasan Risön alueelle suunniteltu uusi Prisma –hypermarket otti merkittävän askeleen eteenpäin, kun KPO, Vaasan kaupunki, Ikea ja Ikano solmivat loppuvuodesta aiesopimuksen alueen rakentamisesta. Alueelle suunnitellaan Ikea tavaratalon, kauppakeskuksen ja Prisma-hypermarketin käsittävää kokonaisuutta. Kuluvan vuoden merkittävimpiä investointeja tulee olemaan uudet S-marketit Reisjärvelle ja Vähäkyröön.

”Vaikka alkaneen vuoden yleiset talousnäkymät ovat edelleen epävakaat ja valtakunnallisesti kaupan alalla ennakoidaan ruokakaupan volyymikasvun olevan jo neljättä vuotta peräjälkeen lähellä nollaa tai lievästi negatiivinen, ollaan meillä KPO:ssa kuitenkin varovaisen optimistisia. Tavoitteenamme on joulukuussa vahvistetun strategiapäivityksen mukaisesti jatkaa kauppapaikkojen ja toiminnan kehittämistä kassavirran puitteissa sekä samalla säilyttää hintajohtajan asema päivittäistavarakaupassa” toimitusjohtaja Kim Biskop toteaa.

Alkaneen vuoden eniten mediassa huomiota herättänyt kotimainen uutinen oli S-ryhmän hintojen halpuuttaminen. Haluamme olla entistä vankemmin tekemässä sitä työtä, jota varten osuuskaupat 110 vuotta sitten perustettiin: edullistamassa ja helpottamassa omistajiemme eli tavallisten suomalaisten elämää.

Ekologisia ratkaisuja

Jo vuosien ajan KPO:n liikepaikkojen rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöasioihin sekä kiinteistöjen ja liiketoiminnan energiankulutuksiin. Monissa S-marketeissa ja Sale-myymälöissä hyödynnetään maalämpöä ja eri lämmitystekniikoiden yhdistelmiä. Uusia energiankulutusta vähentäviä ratkaisuja tutkitaan tarkasti ja saatuja kokemuksia hyödynnetään uusissa hankkeissa. Vuonna 2014 avatun Alavetelin uuden Salen lämmitysmuodoksi valittiin kalliolämpö ja lämmityksessä hyödynnetään myös kylmälaitteiden lauhdelämpö. Myymälän kylmäjärjestelmä toimii ympäristöystävällisellä hiilidioksidilla. Vastaavat kylmäjärjestelmät toteutettiin myös S-markettiin Kalajoelle sekä Vaasan ABC Kivihaan uuteen liikennemyymälään. Lisäksi viidessä toimipaikassa tehtiin kattava kaluste- ja energiansäästöremontti, ja useissa toimipaikoissa parannettiin kylmähuoneiden energiatehokkuutta mm. jakeluovien lisäämisellä maitokaappeihin. ABC Kivihakaan avattiin myös KPO:n ensimmäinen sähköautojen pikalatauspiste.

 Paikallisuudella tärkeä rooli

KPO tarjoaa asiakasomistajilleen kattavan päivittäistavara- eli ruokakauppojen verkoston. Myymälöiden koko vaihtelee lähimyymälästä hypermarkettiin. Pienikin Sale tarjoaa päivittäistavaroista hyvän, jopa neljän tuhannen tuotteen perusvalikoiman. Laajimmillaan Prismoissa päivittäistavaravalikoima kattaa reilusti yli 20.000 tuotetta. Jokaisen myymälän tuotevalikoima on rakennettu vastaamaan mahdollisimman hyvin alueen asiakasomistajien tarpeita.

Parin viime vuoden aikana on parannettu lähiruoan sekä luomutuotteiden saatavuutta. Vuonna 2014 KPO:n kaupoissa oli myynnissä yli 5.000 erilaista paikallisilta yrityksiltä ostettua tuotetta. Vuoden aikana näiden valikoima kasvoi merkittävästi. Verottomat ostot pohjalaismaakuntien elintarvikeyrityksistä olivat 85,1 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana KPO osti suoraan yli 2 400 pohjalaisen yrityksen tuotteita ja palveluja. Joukossa on vaihtelevasti eri alojen yrityksiä, leivän leipojista ja perunan viljelijöistä lattioiden rakentajiin ja uusien toimipaikkojen suunnittelijoihin. Useiden yritysten kanssa kumppanuus on kestänyt vuosia, jopa vuosikymmeniä. Yhteistoiminnalla ja laaja-alaisella verkostoitumisella edistetään alueellista elinvoimaisuutta talouden suhdanteiden vaihteluista huolimatta. Kauppojemme päivittäistavaravalikoimasta noin 80 % on kotimaisia tuotteita.