Kasvanut myynti nosti asiakasomistajien bonukset 171 miljoonaan euroon


8.8.2016

Lasketut hinnat, vapautuneet aukioloaikojat ja toiminnan tehostaminen nostivat S-ryhmän tammi-kesäkuun vähittäismyyntiä ja tulosta. Samalla kasvoi selvästi asiakasomistajille maksetun bonuksen määrä.

S-ryhmän tammi–kesäkuun 2016 yhteenlaskettu operatiivinen tulos oli 87 miljoonaa euroa, kun vuonna 2015 vastaavaan aikaan se oli 73 miljoonaa euroa. Veroton vähittäismyynti oli 5 336 miljoonaa euroa.

– Tulosparannusta selittää erityisesti matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä käyttötavarakaupan hyvä tuloskehitys. Päivittäistavarakaupan myynti on edelleen kehittynyt vahvasti, ja erityisesti haluan nostaa esille Prismojen hyvää kasvua käyttötavarakaupan alueella, jossa myynti on alan yleisestä kehityksestä poiketen kasvanut merkittävästi, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä sanoo.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos oli 10 miljoonaa euroa oltuaan edellisvuonna kolme miljoonaa euroa. Tulosparannuksen syynä ovat erityisesti SOK:n tehostamistoimenpiteet.

Asiakasomistajille maksettiin bonusta yhteensä 171 miljoonaa euroa eli kuusi miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Aukiolojen vapautuminen lisäsi työtunteja

Vapautuneet aukioloajat ovat vauhdittaneet muutakin kuin kaupparyhmän myyntiä ja tulosta.  

– Aukioloaikojen sääntelyn purkaminen on tuonut virettä koko kaupan alalle. Markettien kasvaneiden asiakasmäärien lisäksi olemme voineet tarjota työntekijöillemme lisää työtunteja ja palkata uutta henkilökuntaa. Kaikkiaan työtuntien määrä on lisääntynyt S-ryhmässä 500 henkilötyövuoden edestä alkuvuonna, Heikkilä kertoo. 

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti on edelleen nousussa, ja sen myynti Suomessa kasvoi alkuvuonna reilut neljä prosenttia ja oli yli kolme miljardia euroa.

– Myynnin hyvä kehitys ja tuloksen parantuminen vahvistavat mahdollisuuksiamme jatkossakin laskea päivittäistavaratuotteiden hintoja, Heikkilä korostaa.

 

Lisätietoja:
Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK, p. 010 76 80200
Johtaja, CFO Jari Annala, SOK, p. 010 76 82040

 

Osuustoiminnallinen S-ryhmä muodostuu 20 alueosuuskaupasta ja kahdeksasta paikallisosuuskaupasta sekä niiden yhdessä omistamasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä.

S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset luvut 1–6/2016

S-ryhmä kokonaisuudessaan (osuuskaupat + SOK-yhtymä)

·         Veroton vähittäismyynti oli 5 336 miljoonaa euroa (ed. v. 5 248 milj. euroa).

·         Vähittäismyynti nousi 1,7 prosenttia.

·         Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 105 miljoonaa euroa (ed. v. 79 milj. euroa).

·         Operatiivinen tulos oli 87 miljoonaa euroa (ed. v. 73 milj. euroa).

·         Investoinnit olivat 249 miljoonaa euroa (ed. v. 280 milj. euroa).

·         Asiakasomistajia oli kesäkuun lopussa 2 246 459 (ed. v. 2 180 151).

·         Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 39 149 (ed. v. 43 828). S-ryhmä työllistää kuluvana vuonna yhteensä noin 13 000 kesätyöntekijää ja Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöharjoittelijaa.

·         Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli kesäkuun lopussa 1 647 (ed. v.1 644).

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

·         Liikevaihto (IFRS) oli 3 466 miljoonaa euroa (ed. v. 3 432 milj. euroa).

·         Liikevaihto nousi yhden prosentin.

·         Tulos ennen veroja (IFRS) oli 11 miljoonaa euroa (ed. v. 5 milj. euroa).

·         Operatiivinen tulos oli 10 miljoonaa euroa (ed. v. 3 milj. euroa).

·         Investoinnit olivat 50 miljoonaa euroa (ed. v. 34 milj. euroa).

·         Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 6 604 henkilöä (ed. v. 8 737 henkilöä). Henkilöstömäärän laskuun vaikuttivat toiminnan tehostaminen ja Inex Partners Oy:n logistiikkatyöntekijöiden siirtyminen suurelta osin konsernin ulkopuolisen yhtiön palvelukseen.

SOK-yhtymän osavuosikatsaus julkaistaan kokonaisuudessaan 18.8.2016 osoitteessa s-kanava.fi.