Green Key -ympäristömerkki Kokkolan Original Sokos Hotel Kaarlelle


20.12.2016

Original Sokos Hotel Kaarlelle on myönnetty Green Key -ympäristömerkki ensimmäisenä hotellina Kokkolassa. Hotelli on sitoutunut ottamaan huomioon toiminnassaan ympäristön hyvinvoinnin. Tästä todistuksena Original Sokos Hotel Kaarlelle on myönnetty Green Key –ympäristösertifikaatti. Green Key on kansainvälinen ympäristömerkki, joka edistää kestävää matkailua. Ympäristösertifioitujen hotellien myötä matkustajilla on entistä paremmat mahdollisuudet tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Merkki perustuu majoitusalalle suunniteltuihin ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu.

Hotellissa toimitaan ympäristön hyväksi joka päivä, mm. jätteet lajitellaan, veden- ja energian käyttöä tehostetaan sekä aktivoidaan myös asiakkaita ympäristötekoihin esim. turhan ruokahävikin välttämiseksi opasteilla.

”Vastuullinen matkailu rantautuu yhä vahvemmin Suomeen ja matkailijat arvostavat hotellien tekemää ympäristötyötä. Ympäristöteot ovat entistä tärkeämpiä hotellin maineen ja valinnan kannalta” – hotellinjohtaja Jaki Silvennoinen toteaa.