Ekopiste helpottaa kierrättämistä


18.4.2013

Kuluttajien mahdollisuudet kierrättää paranevat koko ajan. Etenkin suurten kauppojen yhteydessä olevia Ekopisteitä kehitetään paremmin kuluttajia palveleviksi.

Pääasiassa S-ryhmän suurimpien kauppojen yhteydessä on yli 250 Ekopistettä asiakkaiden lajittelemille kierrätyskelpoisille jätteille. Ekopisteitä ylläpitävät muun muassa kunnalliset jätehuoltoyhtiöt, tuottajayhteisöt ja S-ryhmän alueosuuskaupat, sillä eri jätteet ovat eri tahojen vastuulla. Monen ekopisteen yhteydessä on myös UFF:n vaatekeräysastia.

SOK:n ympäristöpäällikkö Kimmo Nekkula kertoo, että Ekopisteisiin voi palauttaa pääasiassa erilaisia pakkausjätteitä, kuten pahvia ja kartonkia, maito- ja mehupurkkeja, kurkkupurkkeja ja muita metallipakkauksia sekä lasipakkauksia.

Muoville astiat

Kaupan ylläpitämät Ekopisteet ovat tällä hetkellä vapaa-ehtoisia, mutta vuonna 2014 kuluttajapakkausten vastaanottaminen tulee lakisääteiseksi, kun pakkausten tuottajavastuu laajenee. Silloin moniin Ekopisteisiin tulee astia myös muovipakkauksille.

Kaupparyhmät, tuottajayhteisöt, kunnat ja viranomaiset kehittävät kierrätyspisteitä yhdessä. Järjestelmän toimivuuden kannalta lajitteluohjeiden noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Näin palautunut materiaali saadaan aidosti ohjattua kierrätykseen.

– Me kehitämme Ekopisteitä valtakunnallisesti yhtenäisemmäksi, jotta palvelu- ja laatutaso olisi hyvää kaikissa pisteissä. Tarkoitus on, että asiakkaat voivat palauttaa pakkausjätteensä mahdollisimman helposti, tavallisen asioinnin yhteydessä ja ilman ylimääräisiä ajokilometrejä. Kuluttajapakkausten keräyspisteet rakennetaan kauppojen Ekopisteiden yhteyteen, koska siellä ihmiset muutenkin liikkuvat, Nekkula painottaa.