Vi söker 1200 sommararbetare

Ansökningen till KPO:s sommarjobb och Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna -sommarpraktikantprogrammet har avslutats. Tack till alla som har ansökt!

 

Vad är KPO?

Handelslaget KPO är en av de största sysselsättare i Österbotten. Verksamheten bedrivs inom Vasa, Karleby, Jakobstad och Ylivieska ekonomiområden. Vi KPO:are är ca. 1700 till antalet. Vår grupp består av heltidsanställda och deltidsanställda, ungdom med börjande arbetskarriär och seniorer med omfattande erfarenhet.

Heltäckande personalförmåner

Enligt undersökningarna har vi prima arbetsatmosfär, mångsidiga möjligheter att framskrida inom karriären och såklart helt underbara personalförmåner. Bekanta dig med förmånerna >>

Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna -ansökningen är öppen 1.4.-30.4.

Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna sommarpraktikantprogrammet ger grundskoleelever, tiondeklassare och gymnasieelever samt deltagare i VALMA- och TELMA-utbildningar en möjlighet till två veckors praktikanttid, som första sommararbete.